Ana Sayfa | Arama | English
 
  LDT Hakkında   Faaliyetler   Yayınlar   Kaynaklar   İrtibat
  LDT Hakkında
  Duyurular
2014 Ödüllü Yazı Yarışması   "Liberal Demokrasi ile Serbest Ticaretin Barışa Etkisi"   konulu   2014 Ö... Detaylar

Hürriyet Akademisi Giriş Semineri'ne Başvurular Başladı Özgür Toplumunun İlkeleri, İstanbul 12-13 Nisan 2014 Son Başvuru Tarihi: 7 Nisan 2014 B... Detaylar

The 3rd Annual Conference of the Istanbul Network for Liberty Values and Institutions of a Free Society in mainly Muslim Countries The 3rd Annual Conference of... Detaylar

2013 Dünya Ekonomik Özgürlük Raporu Açıklandı 2013 Dünya Ekonomik Özgürlük Raporu Açıklandı  Türkiye öz... Detaylar

Hürriyet Akademisi Giriş Seminerleri Başlıyor ... Detaylar

Yarıyıl Bülteni: Ocak - Mayıs 2013 Yarıyıl Bülteni: Ocak-Haziran 2013 Liberal Düşünce Topluluğu, 20 yıldır Tü... Detaylar

Özgürlüğün Peşinde   Fikir adamı Atilla Yayla’nın Özgürlüğün Peşinde 20 yıllı... Detaylar

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Liberal Demokrasi Liberal Düşünce Topluluğu bünyesinde, 2010 - 2012 yılları itibarıyla, Uluslararası Si... Detaylar

2013 Ödüllü Yazı Yarışması     “Özgür Bir Toplumda Fakirlik Sorunu Nasıl Azaltılır?  Zenginli... Detaylar

LDT'de Staj İmkanı   Liberal Düşünce Topluluğu Ankara’daki ofisinde lisans veya lisans ... Detaylar

Türkiye'nin Yeni Anayasası İçin Temel İlkeler (Liberal Düşünce Dergisi'nin ilgili sayısının tamamını okumak için tıklayınız.) &n... Detaylar

2011 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi Açıklandı! 2011 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde Türkiye 141 Ülke Arasın... Detaylar

Dünyadaki etkili düşünce kuruluşları 2010 sıralaması açıklandı! Dünyadaki etkili düşünce kuruluşları 2010 sıralaması açıklandı!Listede, T&... Detaylar

Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi 2010 Raporu Açıklandı:Mülkiyet hakları zenginlik ve refahın en önemli garantisi! Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi 2010 Raporu açıklandı Toplam 51 ülkenin ve 6... Detaylar

Serbest Ticarete Destek Kampanyası: Serbest Ticaret En İyi Yoldur Korumacılık heyulası yükselişte. Korumacılık her zaman tehlikeli ve akılsızca bir yol olmakla b... Detaylar

İklim Değişikliği Hakkında Uluslararası Sivil Toplum Koalisyonu Kuruldu Açıklama  “Hükümetler iktisadî büyümenin ve değişikl... Detaylar

 

Hemen Bağış Yapmak
İstiyorum

  E-Bülten Üyeliği
Ad�n�z :
E-Mailiniz :
 
 
LDT’nin Felsefesi

Ankara'da 26 Aralık 1992'de gayrı resmî olarak, 1 Nisan 1994’te  resmen dernek olarak kurulan Liberal Düşünce Topluluğu’nun amacı, medeniyetin temelinde yatan fikrî geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmek; özgürlük, özel mülkiyet, piyasa ekonomisi, insan hakları, hürriyetçi demokrasi, hukukun hâkimiyeti, adalet, barış, hoşgörü gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar  yapmak; insanların düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme yapan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır. Topluluk, ayrıca, bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili çevreleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Topluluk, bu çerçevede, özgürlüğe, insan haklarına, serbest piyasa ekonomisine ve liberal demokrasiye inanan, bunu fikrî veya meslekî çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumların gelişmesi ve yaygınlaşması için fikrî veya meslekî alanda mücadele etmeye istekli kimseleri teşvik ve koordine etmeye çalışmaktadır.

Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Siyasî partilerden bağımsızdır. Bir siyasî hareket olarak değil fikir akımı olarak faaliyet göstermektedir.

 

 

LDT dünyada 68!


Listede, Türkiye’den Liberal Düşünce Topluluğu, TESEV, TEPAV, Eğitim Reformu Girişimi ve EDAM da yer alıyor.

28 Ocak 2012

Ankara, Türkiye -  Pennsylvania Üniversitesi’nde yerleşik Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Araştırma Merkezi’nin 2006 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığı Dünya Düşünce Kuruluşları Etki Sıralaması’nda (The Global Go To Think Tank Rankings) bu yıl Türkiye’den yine Liberal Düşünce Topluluğu ile TESEV ve EDAM da endekste yer alıyor. Endekste bu üç kuruluşun dışında bu yıl TEPAV ve Eğitim Reformu Girişimi de yer aldı.

Yaklaşık 2000 uzman jürinin katkıda bulunduğu araştırmada 182 ülkeden 6603 kuruluş ilan edilmekle beraber 1647’si aday gösterildi.

Rapora göre yine 1. sıradaki düşünce kuruluşu ABD’deki Brookings Enstitüsü. Amerika’daki kuruluşların dahil edilmediği listede, İngiltere’den Chatham House, Belçika’dan Bruegel, İsveç’ten Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Af Örgütü, Çin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ilk beşte yer alıyor. Bu listede TESEV 77. LDT 89. sırada.

Bölgesel sıralamaları da bulunan raporun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki etkili Düşünce Kuruluşu sıralamasında birinci sırada Lübnan’dan Carnegie Ortadoğu Merkezi yer alırken Türkiye’den sıralamaya giren düşünce kuruluşlarından TESEV 4. EDAM 9. ve Liberal Düşünce Topluluğu 17. sırada yer alıyor.

Muhtelif çalışma alanlarında da sıralama yapan rapor, ülke içi ekonomi politikalarında 31. Sırayla Türkiye’den sadece LDT’nin yer aldığı görülüyor. Uluslararası ekonomi alanında ise EDAM 34. TESEV ise 46. Sırada. Yeni eklenen eğitim politikası alanındaki kuruluşlar arasında Eğitim Reformu Girişimi de listelenmiş

Düşünce kuruluşlarına neden ihtiyaç duyuluyor?

Bölgeler, çalışma alanları, etkileri, özel başarılarına göre kategoriler geliştiren rapor aynı zamanda dünyada ve farklı bölgelerdeki düşünce kuruluşlarıyla ilgili eğilimler, zorluklar ve fırsatlar hakkında da bilgi veriyor. Bilgi ve teknoloji devrimi, ulus devletlerin bilgi tekelinin kırılması, politika sorunlarının karmaşıklığı ve tabiatıyla teknik bilgi içermesi, devletin büyüklüğünün artması, hükümetlere ve seçilmişlere yönelik güven bunalımı, küreselleşme;  devlet ve devlet dışı aktörlerin sayısının artması, “doğru bir formda, doğru zamanda ve doğru elden” analize ve net bilgiye ihtiyacın varlığı 20. ve 21. Yüzyılda düşünce kuruluşlarının artışındaki temel sebepler olarak sıralanıyor.

Dünyadaki fikir kuruluşlarının % 60’ının ABD ve Batı Avrupa’da yer alırken dünyanın geri kalan bölgesinde de önemli bir artış sürmekte. Rapora göre bu bölgelerde küreselleşme, uluslararası aktörlerin sayısının artması, demokratikleşme ve merkezî gücün dağılması, bağımsız bilgi ve analize olan talep, teknolojik değişim, devletin karar verme süreçlerinin açıkça sorgulanması, küresel kitlesel aktivist grupların sayısının artması; ekonomik krizler, sosyal networkler gibi sebeplerle daha çok fikir kuruluşlarının ağırlığının arttığı gözlenmektedir.     

Yakın zamandaki düşüş neden?

Diğer taraftan yakın zamanlarda dünya çapında düşünce kuruluşlarının sayısında nispî bir düşüş gözlenmekte ve bunun sebepleri de şöyle verilmekte: Pek çok ülkede bulunan sivil topluma şüpheci siyasî ve sınırlayıcı yasal çevre; kamu politikası araştırmalarına devlet fonlarının ve özel bağışçıların desteğinin azalması, kamusal ve özel bağışçıların fikirler ve kurumlara yatırım yerine kısa vadeli proje temelli fonlamaya yönelmesi; kurumsal kapasitenin zayıflığı ve değişime uyum sağlama kabiliyetinden yoksunluk; savunuculuk yapan kuruluşlarla, kâr amacıyla kurulan danışmanlık firmalarıyla, hukuk firmaları ve 7/24 çalışan elektronik medya ile rekabetin zorluğu ve amaçlarını tamamladıktan sonra kuruluşların faaliyetine son vermeleri temel faktörler olarak listeleniyor.

Fikir Kuruluşları için riskler, tehditler

Diğer taraftan fonlama kaynakları, uzmanlaşma ihtiyacının artması, rekabetin kızışması, etki ve bağımsızlık dengesi, çıktı ve etki ikilemi, hükümetle eklemlenmiş fikir kuruluşları, internet, yeni medya araçları, fikrî mücadele yanında aksiyonerlik, pazarlama stratejilerini takip ve küresel olma mecburiyeti gibi konular fikir kuruluşlarının önünde temel tehdit ve mücadele alanı olarak durmaktadır.

Nihaî olarak rapor bağımsız fikir kuruluşlarının önemine vurgu yapmaktadır. Gerek ulusal gerek bölgesel ve küresel alanda politika ihtiyacı gözönüne alındığında daha çok konu, daha çok aktör, daha çok rekabet ve daha çok çatışma sözkonusu olacaktır. Rapora göre son 10-15 yılda hem hükümetler hem de sivil toplum/piyasa aktörleri fikir kuruluşlarının düşüncelerine ve tavsiyelerine daha çok güvenmiştir ve bu eğilim artarak devam edecektir.

Rapor, fikrî çalışmalara çok ihtiyacı olan Türkiye'deki araştırmacılar ve fikir yatırımcıları için ilham verecek tespitler içeriyor.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için http://www.gotothinktank.com

 

Özlem Çağlar Yılmaz

LDT Genel Koordinatörü

ozlemcaglar@liberal.org.tr

© 2009 - 2010     LDT