Liberal

Program 

1 Kasım Cuma

17.00 Kayıt Açılış
18.30 – 19.00 Açılış Kokteyli
19.00 – 21.00 Akşam Yemeği

2 Kasım Cumartesi

09.30– 10.00 Açılış
Prof. Dr. Tanel Demirel, Liberal Düşünce Topluğu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 

10.00 – 10.30 2019 Yazı Yarışması Ödül Töreni

10.30 – 12.00 1. Oturum: 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Sorunlar, Avantajlar 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Yayla, İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme" 
Prof. Dr. Bayram Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdari Yapılanma Üzerine Değerlendirmeler"
Dr. Cem Duran Uzun, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi:
"Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve İlk bir Yılı"

12.00 - 12.30 Çay Kahve Arası

12.30 - 13.30  2. Oturum
Türkiye’de Üniversiteler ve Akademik Özgürlükler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar: 
Dr. Ayşe Mahinur Tezcan, Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü:
"Akademi Siyaset İlişkisi: İktidara Meşruiyet Kazandırma Aracı Olarak Üniversite" 
Doç. Dr. Tezcan Durna, İletişim Bilimci, um:ag Genel Yayın Yönetmeni:
"Dört Duvardan Sokağa: Akademi Yeniden"


13.30 - 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 16.00 3. Oturum 
Özgürlük, Demokrasi ve Hukuk Tartışmaları 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Uçar, Hitit Üniversitesi İİBF

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emrah Beriş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF:
"Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar"
Dr. Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi:
“Yargı Üzerine Birkaç Not”
Mehmet Gün, Avukat, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı:
"Adalet Yüksek Kurumu Önerisi"

16.00 – 16.30 Ara

16.30 – 17.30 4. Oturum
Para Politikası Tartışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Togay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Konuşmacılar:
Dr. Orhon Can Dağtekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü:
"Kripto Paralar ve İdeolojik Altyapılarının Gelecekte Para Politikalarına Olası Etkileri"
Dr. Tolga Dağlaroğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü
Gelişmiş Ülkelerde Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Etkinliği ve Modern Para Politikası Teorisinin Mali Baskınlık Problemi Açısından Değerlendirilmesi”
 

18.00 – 20.00 Akşam Yemeği

3 Kasım Pazar

9.30 – 11.00 5. Oturum: 
Edebiyat, Sanat ve İdeoloji 

Oturum Başkanı: 
Dr. İbrahim Sarıtaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi:
"Sovyet Totaliterizmine İki Tarz Edebi Eleştiri: Ayn Rand ve Cengiz Aytmatov Karşılaştırması" 
Volkan Severcan, Oyuncu: "Sanat ve Devlet: Farklı Bir Bakış"
Aytekin Yılmaz, Yazar: "Edebiyatta Sol Tahakküm" 

11.00 – 11.30 Ara

11.30 – 12.30 6. Oturum: 
Yeni Çalışmalar Genç Akademisyenler

Oturum Başkanı: Dr. Yasemin Abayhan, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Konuşmacılar: 
Berfin Çakın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi: 
Farklılaşan Ötekiler: Ekşi Sözlük'te Kürtlere ve Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Sosyal Temsillerin Karşılaştırılması" 

Burak Özer - Dilvin Özen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi:
“Kemalist İdeoloji Bağlamında, Kent-Taşra Kurgusu ve Kent Psikolojisi”


12.30 – 13.30 Kapanış ve Öğle Yemeği

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page