Liberal
Center for Human Rights, Centers
Center for Human Rights (CHR)
Center for Human Rights (CHR)

Center for Human Rights (CHR) CHR does activities as follows in order to promote and protect human rights; - Following up global and local discussions on human rights- Researching and studying on human rights- Contributing to in... READ MORE
Natural Law and Natural Rights - Cennet Uslu
Natural Law and Natural Rights - Cennet Uslu

Cennet Uslu - Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Kitabı Online Satın Alın Kitaptan Örnek Sayfalar   “İnsan hakları, doğuştan gelen, devredilemez, vazgeçilemez, mutlak haklardır.” Modern dünyada ... READ MORE
Democracy and Human Rights- David Beetham
Democracy and Human Rights- David Beetham

David Beetham - Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Online Satın Alın Kitaptan Örnek Sayfalar   Demokrasi nedir? Demokrasiye sâhip olduğumuzu nasıl anlarız? Liberal demokrasi biricik midir ya da devlet düzeyinde gerçekleştirilebilir tek ... READ MORE
Human Rights - Vahap Coşkun
Human Rights - Vahap Coşkun

Vahap Coşkun - İnsan Hakları, Liberal Açıdan Bir Tahlil Kitabı Online Satın Alın Kitaptan Örnek Sayfalar   İnsan haklarına saygı gösterilmesi talebi, hem yaygın bir siyasî ahlâk çağrısına tekabül ediyor, hem de devletlerin m... READ MORE


... READ MORE
Liberal Thought Volume 15: Human Rights, Political Freedom and European Court of Human Rights
Liberal Thought Volume 15: Human Rights, Political Freedom and European Court of Human Rights

Liberal Düşünce Sayı 15: İnsan Hakları, Siyasi Özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi   PDF olarak indirin. Liberte'den Online Satış Abonelik       İçindekiler: Takdim İnsan Haklan İhlallerinde Yönelimler: Baskıd... READ MORE
Liberal Thought Volume 12: Human Rights, Sovereignty, Security and Law
Liberal Thought Volume 12: Human Rights, Sovereignty, Security and Law

Liberal Düşünce Sayı 12: İnsan Hakları, Egemenlik, Güvenlik ve Hukuk PDF olarak indirin. Liberte'den Online Satış Abonelik       İçindekiler: Takdim İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım - Mustafa Erdoğan Hukuk Bil... READ MORE
ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page