Liberal
2017 International Property Rights Index

İletişim: Ahmet B. Arpa
E-mail: 
ahmetbarpa@liberal.org.tr

 

2017 Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi Açıklandı

Küresel endeks, dünya GSYH’sının %98’ini ve dünya nüfusunun %93’ünü oluşturan 127 ülkede mülkiyet hakkı güvencelerini derecelendiriyor.

 

ANKARA – Liberal Düşünce Topluluğu
Mülkiyet Hakları Birliği (Property Rights Alliance2017 Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi’ni 11 Temmuz’da Arjantinli düşünce kuruluşu Libertad y Progreso ile Buenos Aires’te ilan etti. Endeks fiziksel mülkiyet haklarını, fikrî mülkiyet haklarını ve bunları koruyan yasal ve politik ortamın sağlamlığını ölçmektedir.

127 ülkeyi, dünya GSYH’sının %98’ini ve dünya nüfusunun %93’ünü kapsayan bu Endeks, mülkiyet haklarının toplumu ve küresel ekonomiyi şekillendirmedeki hayati rolünü öne çıkarıyor.

Sermaye’nin Sırrı kitabının yazarı ünlü ekonomist Hernando De Soto bu yıl Endeksteki bulguların çarpıcı olduğunu belirterek, Endeksin özellikle ülkelerinde yoksulluk ve terörle mücadele eden dünya liderleri için ümit verici bilgiler barındırdığı değerlendirmesini yaptı.

Endeks aynı zamanda IPRI puanları ile diğer sosyal ve ekonomik refah ölçümleri arasındaki korelasyonlara da yer veriyor. Bu yıl IPRI derecelendirmeleri, küresel girişimcilik (GEI), Ağyapılara Hazırlık Endeksi (NRI), sivil aktivizm, insani gelişim (HDI), Ar-Ge alanında çalışan araştırmacı sayısı ve çevre performansı (EPI-Yale) konuları ile korelasyon göstermiştir.

LDT Ekonomik Özgürlükler Çalışmaları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Buğra Kalkan endeks hakkında: “Mülkiyet hakları bireysel özgürlüklerin teminatıdır. Bu hakların sağlam bir şekilde korunmadığı ülkelerde hiçbir hak ve özgürlük var olamaz. Modern medeniyetin temelini teşkil eden mülkiyet kurumu, bireylere merkezî otoriteler karşısında güvence verdiği gibi barışcıl ticaretin ve gönüllü işbirliğinin de gerekli koşuludur. Mülkiyet hakları; girişimcilik, Ar-Ge, eğitim ve sivil toplum gibi pek çok alanın gelişmesi için de esastır. IPRI endeksinde görülebileceği gibi bu haklar ile ülkelerin refah düzeyleri arasında sağlam bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bu endeks, siyaset ve iş dünyasından karar vericiler için de çok önemli veriler sağlamaktadır.” dedi.

Bunların yanı sıra endeks muhtelif ülkelerden mülkiyet hakları ile ilgili problemlerin ne kadar çeşitli olabileceği ve bu haklar ne kadar ihlâl edilmiş olursa olsun nasıl gelişme sağlanabileceği gibi konular hakkında farklı ülkelerden faydalı örnek olay çalışmaları içeriyor. Buğra Kalkan’ın daha önce Türkiye hakkında yazdığı ülke raporları arasında bu yıl İtalya, Mexico, Balkanlar, Venezuela raporları ile din ve mülkiyet hakları üzerine makaleler yer alıyor.

IPRI ENDEKSİNDE TÜRKİYE

Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yer alan Türkiye, Küresel Sıralamada 127 Ülke arasında 78. sırada yer alırken,

Bölgesel Sıralamada ise 25 ülke arasında 11. sırada bulunmaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yükselen ve gelişmekte olan Avrupa ülkesi grubunda, Dünya Bankası tarafından üst-orta gelirli ülke olarak sınıflandırılan Türkiye’nin IPRI puanı -0.27 azalışla 4.92’ye gerileyerek Türkiye’yi Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 11. sıraya, dünyada 78. sıraya yerleştirdi.

Türkiye’nin alt-endekslerdeki puanları sırasıyla:

  • Yasal ve Politik Çerçeve’de -0.06 azalarak 3.93 oldu.
  • Fiziksel Mülkiyet Hakları’nda -0.81 azalarak 5.38’e geriledi.
  • Fikrî Mülkiyet Hakları’nda 0.06 artarak 5.46’ya yükseldi.

Raporun tamamını incelemek için: InternationalPropertyRightsIndex.org 

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page