Liberal
2020 N. Cenk Sayber Economics Award

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2022
Başvuru Formu

Ø  İnsanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında serbest piyasa ekonomisinin, mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen;
Ø  İktisat alanında yapılmış;
Ø  1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış
Ø  Master tezi veya doktora tezi ile
başvuru yapılabilir.

Master Tezi Ödülü          Doktora Tezi Ödülü
5.000 TL                          10.000 TL

Jüri Üyeleri
o   Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
o   Prof. Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman
o   
Prof. Dr. Selahattin Togay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Sonuçlar 15 Aralık 2022’de ilan edilecektir.
Başvuru Formu

 

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page