Liberal
2022 Kâzım Berzeg Essay Contest

II. Kâzım Berzeg Makale Yarışması

“Türkiye’de Mülkiyet Hakkı”

Başvuru Formu


Hukukçu ve yazar merhum Kâzım Berzeg Beyefendi diğer temel haklarla beraber mülkiyet hakkının anlaşılmasına ve korunmasına özel bir değer vermiştir. Türkiye’de mülkiyet haklarının tarihini ve mevcut durumunu ortaya koyan yazılar kaleme almış ve ihlallerin telafi ve tazmini için ulusal ve uluslararası alanda bir hukukçu olarak mücadele etmiştir.
Kendisinin aziz hatırasını yâd ederken kıymetli ailesinin desteğiyle düzenlenen II. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusunu Türkiye’de Mülkiyet Hakları olarak belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla bunlar ve benzeri konularla ilişkilendirerek Türkiye’de mülkiyet hakkını ele alan yazılarla yarışmaya başvurulabilir.

- Osmanlı’dan günümüze mülkiyet hakkı

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ihlalleri

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve ekonomik özgürlükler

- Türkiye’de mülkiyet hakkı, zenginlik ve refah

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve din özgürlüğü

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve sivil özgürlükler

- Türkiye’de ormancılık ve mülkiyet hakkı

- Türkiye’de tarım ve mülkiyet hakkı

 

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Avukat Raşit Sarıkaya
Prof. Dr. Tanel Demirel
Yenal Berzeg, İşadamı


Başvuru Formu

Yarışma herkese açıktır.  Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2022.

Sonuçlar 7 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir.

 

Liberal Düşünce Topluluğu hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla 2020 yılından itibaren her yıl Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenlemeye başlamıştır.

Kâzım Berzeg hakkında

Fikir adamı, hukukçu ve yazar Kâzım Berzeg Türkiye'de liberalizmin anlaşılmasına ve bir fikir hareketi olarak şekillenmesine katkıda bulunan başlıca isimlerdendir. 1938'de Samsun'da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Berzeg'in çocukluk yılları Samsun'da çiftçilik yapan ailesinin yanında geçmiştir. 1961'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Berzeg, 1970-82 yılları arasında avukat, hukuk müşaviri ve baş hukuk müşaviri olarak kamu kesiminde çeşitli görevlerde bulunmuş, daha sonra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukukçu olarak Türkiye'deki kamulaştırma mağdurlarının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve kazanan ilk avukat olma unvanı da ona aittir. Başörtüsü yasağı mağdurlarının davasını da aynı şekilde AİHM'e taşıyan odur. 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde ülke ve dünya meselelerini klasik liberal perspektiften ele alan makaleler kaleme alan yazar, ısrarlı biçimde düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü ile piyasa ekonomisinin önemine işaret etmiştir. Liberalizmin felsefî ve entelektüel köklerinin aydınlatılması için çaba sarf etmiş ve bu düşünce geleneğinin Türkiye'de yeterince tanınmayan çok temel bir özelliğinin, bir insan hakları doktrini olma özelliğinin sürekli olarak altını çizmiştir. 1994 yılında Liberal Düşünce Topluluğu'nun (LDT) dernekleşmesi sürecinde kurucu üyeleri tarafından "kıdemli, istikrarlı bir liberal demokrat" olarak görülen ve kurucu başkan olması istenen Berzeg'in eserleri arasında, Türk Tarımı ve Toprak Reformu (1972), Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği (1994, 3. gözden geçirilmiş baskı 2018) ve Liberalizm ve Türkiye (1996) olan yazarın bu kitapların dışındaki makale, röportaj ve köşe yazılarıyla radyo ve TV programlarını da içeren diğer fikir ürünleri, herkesin çevrimiçi ulaşabileceği şekilde LDT tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Ayten Berzeg Hanımefendi'nin eşi, tıp doktoru Denef Berzeg Deniz ile müteşebbis iş adamı Yenal Berzeg'in babası olan Kâzım Berzeg Beyefendi 7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

***

Kâzım Berzeg hakkında yazılan yazılara vefatının ardından açılan bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Kitabı: Liberalizm, Demokrasi ve Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı 

Makaleleri:

Farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarının bir kısımına Hurfikirler.com sitesinin Kâzım Berzeg arşivinden ulaşabilirsiniz. (Bu liste sürekli güncellenmektedir.)

 

 

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page