Liberal
FMRS 2016: Rethinking Europe: Pluralism, Peace, Free Markets and Prosperity

A Time for Change in Europe: A journey across Europe and the Caucasus
with the message of Freedom and Sound Economy
FMRS 2016
http://freemarket-rs.com/tour/


Rethinking Europe:

Pluralism, Peace, Free Markets and Prosperity *

14 April 2016, Thursday,
Medipol University C Block CZ25 Hall, Kavacik, Istanbul

Program

13.30 - 14.00 Opening:
Özlem Çağlar Yılmaz
, ALT General Coordinator
Luca Bertoletti, Austrian Economics Center, Thinktank Relations and Social Media Coordinator
Assoc. Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Dean, Humanitarian and Social Sciences Faculty

14.00 – 15.30 I. Session: Refugees, Freedom and Europe

Chair: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Medipol University, Yeniyuzyil Daily

Speakers:

Randal O’Toole, Cato Institute

Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, Medipol University, Advisor to Deputy Prime Minister

John Fund, Columnist, National Review

Arda Akçiçek, Senior Fellow, Association for Liberal Thinking

16.00 – 17.30 II. Session: Entrepreneurship, Free markets and Europe

Chair: Ozlem Caglar Yilmaz, Association for Liberal Thinking
Speakers:

Dr. Mazen Derawan, Businessman, Libertarian practitioner and scholar

Michael Williams, Investment Adviser, Altius Financial

Assoc. Prof. Dr. Hatice Karahan
, Medipol University, Yeni Şafak daily, SETA Foundation

Ünsal Çetin, Economist and Fiscal Policy Expert, Senior Fellow, Association for Liberal Thinking

* Simultaneous translation will be provided. 

 

Liberal Düşünce Topluluğu, 2010'dan beri her yıl Avusturyan Ekonomi Merkezi ile Avrupa ve Kafkasya'da muhtelif ülkelerdeki bağımsız fikir kuruluşlarıyla beraber Serbest Piyasa Ekonomisi Yolda/Free Market Road Show seri toplantılarını düzenliyor. Toplantılarda Avrupa Birliği'nin siyaset, toplum ve ekonomi üzerindeki merkeziyetçi, aşırı düzenlemeci politikalarının girişim özgürlüğüne, zenginliklerin ve refahın artışına, ayrıca son yıllarda göçmenlere, açık topluma etkisi değerlendiriliyor, böylece içine girilen iktisadî ve toplumsal krize yönelik hem Avrupa Birliği'ne hem de ülkelere ilişkin özgürlükçü, çoğulcu siyasi, sosyal ve iktisadi perspektif ve politikalar tartışılıyor.

Bu kapsamda 14 Nisan 2016 Perşembe günü İstanbul Medipol Üniversitesi MEDIPOLIS Araştırma Merkezi ile işbirliğinde “Avrupa’yı Yeniden Düşünmek: Çoğulculuk, Barış, Serbest Piyasa ve Zenginlik” başlıklı iki oturumluk uluslararası toplantı düzenlendi

Toplantının açılışını, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz, Avusturyan Ekonomi Merkezi'nden Luca Bertoletti ve Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan yaptı.

Toplantının Göçmenler, Özgürlük ve Avrupa başlıklı ilk oturumunda MEDIPOLIS araştırma merkezi Direktörü Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek insan hakları açısından Türkiye hükümetinin sığınmacı politikasının çok başarılı olduğunu; vatandaşların ve sivil toplumun sığınmacılara sahip çıktığını kaydetti; ayrıca muhtelif kurumların yaptıkları araştırmalara göre sığınmacıların sosyal bakımdan büyük sorunlara yol açmadığını ve ekonomik olarak bulundukları şehirlerin durumunu iyileştirdiğini anlattı. CATO Enstitüsü’nden İktisatçı Randal O’Toole merkezî planlamacılığının getirdiği aşırı düzenlemelerin özel mülkiyet üzerindeki arazi fiyat artışlarına sebep olduğunu hem yerleşik vatandaşların hem de göçmenlerin hayatını ve uyumunu zorlaştırdığını; düzenlemelerin daha az olduğu, fiyatların düşük olduğu bölgelerin gelişmeye ve göçmenlerin uyumuna daha açık olduğunu anlattı. Amerikalı gazeteci John Fund güvenlik tehdidinin arttığı dönemlerde hukukun üstünlüğünü korumanın önemine işaret etti. Devamla, Avrupa’da yüksek asgari ücret uygulamasının yeni iş kurma ve işletmelerin büyümesinin önünde büyük engel olduğunu aynı zamanda göçmenleri reddeden Avrupa ülkeleri için yük getiren refah devleti uygulamalarının başlıca gerekçe olduğunu kaydetti. 

Liberal Düşünce Topluluğu akademik kurul üyesi, araştırmacı ve siyaset bilimci Arda Akçiçek 3 milyon göçmene evsahipliği yapan Türkiye’nin sınırlarını kapatan Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya örnek teşkil ettiğini, yaygın kanaatin aksine Türkiye’de mülteci statüsünün olmayışı sayesinde devlete fazla ekonomik ve sosyal yükümlülük getirmeden işverenlerin göçmenlere istihdam sağladığını, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaları vasıtasıyla göçmenlerin sosyal uyumunun arttığını ortaya koydu.

“Girişimcilik ve Serbest Piyasa Ekonomisi” başlıklı ikinci oturumda, İktisatçı Michael Williams mülkiyet hakları, sözleşme hürriyeti, serbest ticaret, serbest bankacılık sistemi ve millî savunmaya dayalı serbest piyasa kapitalizminde fakirlik oranlarının düştüğü, beklenen yaşam sürelerinin uzadığı, çalışma saatlerinin azaldığı, evsahipliğinin, eğitime erişme imkânının ve hayat standartlarının arttığını anlattı. Sözlerine Suriyeli sığınmacılara yaptıkları için Türkiye’ye ve Türkiye’de yaşayan insanlara teşekkür ederek başlayan Suriyeli işadamı Mazen Derawan az gelişmiş kırsal bölgelerde serbest rekabetine imkân tanınan özel müteşebbislerin daha çok yatırım yapmaya yöneleceğini, böylece hem kendilerinin kazanç sağlayacağını hem de bu bölgeleri geliştirebileceklerini anlattı.
 

Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, dünyada ve Türkiye’de iktisadî krizlerin ekonomik büyüme oranlarına etkisini ortaya koyduktan sonra Türkiye için seçim dönemlerini geride bırakmış olmanın yapısal reformlara kapı açtığını, dış ticarette yeni açılım fırsatlarının ve emtia fiyatlarıyla cari işlemler dengesinin avantaj olarak durduğunu not etti. Diğer taraftan FED faiz kararlarının, küresel ekonomideki krizlerin, enflasyonun ve bölgesel risk ve terör tehditlerinin Türk ekonomisi için belirsizlik oluşturduğuna işaret etti. Karahan, ithalat bağımlılığının azaltılması, teknolojik gelişmenin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi, iş piyasalarının serbestleştirilmesi, göçmenlerin ekonomiye entegre edilmesi ve son olarak ticaret diplomasisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının son konuşmasını Liberal Düşünce Topluluğu Akademik Kurul Üyesi İktisatçı Ünsal Çetin yaptı. Çetin Türkiye’nin özelleştirmeler, sabit kurdan dalgalı kura geçiş, altyapı yatırımları, yabancı sermaye girişleri, ulaşım, iletişim, bankacılık, turizm ve otomotiv gibi alanlarda rekabetin yoğunlaşması ile eğitim ve sağlık alanlarının hem özel girişimcilere açılması hem de kamu hizmetlerinde kalite artışı ile önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. İlaveten Çetin başarılı bir mali politikanın kurallara dayalı olarak yürütülmesi, faiz oranlarının serbest bırakılması, fiyat seviyesi değişimlerinin engellenmemesi ve istihdam hedeflemesi yapmamak gerektiğini kaydetti. 

 

 

A Time for Change in Europe: A journey across Europe and the Caucasus
with the message of Freedom and Sound Economy 
FMRS 2016 
http://freemarket-rs.com/tour/

 

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page