Liberal
Liberal Thought Volume 12: Human Rights, Sovereignty, Security and Law

Liberal Düşünce Sayı 12:

İnsan Hakları, Egemenlik, Güvenlik ve Hukuk

PDF olarak indirin.

Liberte'den Online Satış

Abonelik

 

 

 

İçindekiler:

Takdim

İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım - Mustafa Erdoğan

Hukuk Bilim ve İnsan Hakları - Jean Rivero                            

Devlet Egemenliği Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması - M. Emin Zararsız              

Güvenlik Hizmetleri ve Demokratikleşme - İbrahim Cerrah

Cezaevleri de Özelleştirilmeli - Vahit Bıçak                        

Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Haklarına Ne Kadar Saygılı (Söyleşi) - Kâzım Berzeg

Federal İşyerinde Dini Pratik ve Dini İfadeye Dair Prensipler - Bill Clinton                      

Environmental "Rights": Special Rights or No Rights at all - Jo Kwong

Sivil Toplum, Din ve İslam - Norman Barry

İdeal Arayışı Üstüne - Isaiah Berlin

Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Liberal Düşünce Geleneği - E. Alper Güvel

State, Social Groups and Transformation in the Nineteenth Century Ottoman Empire - İrfan Haşlak   

"Hikmet-i Hükümeften "Efkâr-ı Umumiye"ye Geçişte İbrahim Şinasi'nin Liberal Edebiyat Söylemi - Hasan Öztürk

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page