Liberal
Liberal Thought Volume 15: Human Rights, Political Freedom and European Court of Human Rights

Liberal Düşünce Sayı 15:

İnsan Hakları, Siyasi Özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

PDF olarak indirin.

Liberte'den Online Satış

Abonelik

 

 

 

İçindekiler:

Takdim

İnsan Haklan İhlallerinde Yönelimler: Baskıdan Hileye - Vahit Bıçak                        

Sivil ve Siyasi Özgürlükleri Bağdaştırma Çabası: John Rawls - Gülriz Özkök

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi ve Öcalan Davası - Ali Ulusoy                                   

Avrupa'nın "Yeni" Üçüncü Yolu - Christian Watrin

Entelektüellerin "Kapitalizm Düşmanlığı - Ernest van den Haag                   

Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası - Yusuf Şahin

Namık Kemal: "Devlet"e Rağmen "Özgürlük" İsteyen Adam - Hasan Öztürk                               

İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi - Metin Uçar, Mimar Türkkahraman 

Varolan ve İdeal Siyasetçi İmajı - İbrahim Dalmış                           

Geleneksel Yönetim Anlayışından Yeni Yönetim Anlayışına - Bilal Eryılmaz

Milliyetçilik İdeolojisine Dair - Mustafa Erdoğan                         

Friedrich A. Hayek: Bir Yüzyıl Değerlendirmesi - Richard M. Ebeling                     

Kitap / Eleştiri "Ortadoğuda İslam ve Siyaset" - Emel Ceylan

ALT GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
ALT © 2013
Web Tasarım
Top of page