Liberal
2009 Yazı Yarışması

2009 Yazı Yarışması

“İçinde yaşadığımız ciddi iktisadî kriz döneminde Ludwig von Mises’in Anti Kapitalist Zihniyet adlı kitabının anlam ve önemi nedir?”

Birincilik Ödülü 600 TL

İkincilik Ödülü  450 TL 

Üçüncülük Ödülü 350 TL

Ayrıca, ilk 20’ye girenler Teşvik Ödülü olarak seyahat bursuyla 2009 Hürriyet Günü Buluşması’na 

davet edilerek Liberal Düşünce ve Piyasa külliyatı kazanmıştır.

Jüri Üyeleri;

Dr. Fuat Oğuz, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Buğra Kalkan, Liberte Yayın Grubu Editörü

2009 Ödüllü Yazı Yarışması Sonuçları;

Birincilik Ödülünü;

“2008 Krizinde Anti-Kapitalizmi Anlamak” başlıklı yazısıyla Hacer Kavak,

“Günümüz Krizinde Ludwig Von Mises ve Kapitalizm Kaşıtlığının Nedenleri” 

başlıklı yazısıyla Mustafa Kocaay

İkincilik Ödülünü;

“Kriz, Mises ve Anti-Kapitalizm” başlıklı yazısıyla Ali Buğra Küçük 

“Antikapitalist Zihniyetin Krizdeki Önyargıları” başlıklı yazısıyla İskender Özatlı

“Kapitalizm Neden Savunulmalıdır” başlıklı yazısıyla Arda Akçiçek

Üçüncülük Ödülünü;

“Kapitalizm Düşmanlığına Misesyen Bakış” başlıklı yazısıyla Ahmet İhsan Kaya 

“Reure in Servitium” başlıklı yazısıyla İsmail Soytürk

“İktisadi Kriz ve Devlet Müdahaleciliği Problemini Mises’le Okumak”  başlıklı yazısıyla Gökhan Çınkara 

“Kapitalizm Karşıtlığının Kültürel Kodları” başlıklı yazısıyla Vildan Yıldırım

paylaşmıştır.

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı