Liberal
Makaleler, Kaynaklar
Makaleler
Makaleler

--- Liberalizm Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Liberalizm, Friedrich August von Hayek Çoğulculuk, Mustafa Erdoğan Liberal Takımadaları, Chandran Kukathas Liberal Demokrasinin Temelleri, Bican Şahin Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve F... DEVAMI
Özlem Çağlar Yılmaz: Liberalizm, Türkiye ve Liberal Düşünce Topluluğu üzerine
Özlem Çağlar Yılmaz: Liberalizm, Türkiye ve Liberal Düşünce Topluluğu üzerine

Röportaj: Serpil Yıldırım, Düşler ve Gerçekler, Ekim 2015 Liberalizmle tanışmanız, liberal düşüncenin sizin fikri yapınızda etkinliğini artırması ve sizi LDT koordinatörlüğüne götüren süreçle başlamak istiyorum. Bu süreçten bahseder misiniz lütfen? ... DEVAMI
15 Temmuz: Şanlı Devrim
15 Temmuz: Şanlı Devrim

“Bu millet çok büyük bir millet, gençlik de çok büyük bir gençlikmiş” TEZKİRE DERGİSİ M. KÜRŞAD BİRİNCİ - Atilla Hocam merhaba. Tezkire Dergisi adına mülakat isteğimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz sadece ... DEVAMI
15-16 Temmuz Şanlı Direnişi’nden Dersler ve Gözlemler
15-16 Temmuz Şanlı Direnişi’nden Dersler ve Gözlemler

Türkiye tarihine 15-16 Temmuz Şanlı Direnişi olarak geçecek hadiseden çıkartılması gereken çok ders var. Şüphe yok ki ilerde tarihçiler ve sosyal bilimciler vakayı her yönüyle, daha fazla bilgiye dayalı olarak ve derinlemesine inceleyecek. Hadiseyi y... DEVAMI
Kemalizm ve demokrasi, Şükrü Hanioğlu
Kemalizm ve demokrasi, Şükrü Hanioğlu

“Kemalizm”in bir “çoğulculuk” projesi olarak günümüze taşınması yerine bir “otoriter modernleşme” projesi olarak tarihselleştirilmesi gereklidir Gündemimizden çıkmayan tartışmalardan birisi de son günlerde yeniden... DEVAMI
Sıradan Olanın Gizemi - Peter J. Boettke
Sıradan Olanın Gizemi - Peter J. Boettke

Dünya FaceTime’dan hava yolculuğuna kadar harikalarla dolu. Fakat asıl heyecan sıradan olanın içinde –var olduğunu zaten garanti kabul ettiğimiz gündelik şeylerin içinde. Ekonomi bilimi ve ekonomik düşünmenin yolu, sıradan olanın gizemini... DEVAMI
Bizi Ayakta Tutan Politika - Ünsal Çetin
Bizi Ayakta Tutan Politika - Ünsal Çetin

Türkiye 80’ler ve 90’lar boyunca iki yakası bir araya gelmeyen devlet bütçelerinin sıkıntısını yaşadı. Hem de bunu sık aralıklarla tökezleyen bir ekonomiye ve gittikçe artan devlet borçları bariz uyarı işaretine rağmen yaptı. Bu fasit dön... DEVAMI
Liberal Demokrasinin Temelleri, Bican Şahin
Liberal Demokrasinin Temelleri, Bican Şahin

Liberal Demokrasinin Temelleri, Bican Şahin Giriş Bu makalenin amacı, liberal demokrasi modelinin analitik bir sunumunu yapmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak, liberal demokrasiyi tarihsel olarak önceleyen klasik demokrasi modelinin kısa bir analizi ... DEVAMI
İnsanlar Neden Ticaret Yapar, Carl Menger
İnsanlar Neden Ticaret Yapar, Carl Menger

İnsanlar Neden Ticaret Yapar?, Carl Menger “İnsanoğlunun bir şeyi bir başkasıyla takas veya mübadele etme eğiliminin, insan doğasının bir parçası olup olmadığı veya mantık ve ifade yetilerinin sonucu olup olmadığı” ya da insanın mal müb... DEVAMI
Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Mustafa Erdoğan
Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Mustafa Erdoğan

Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Mustafa Erdoğan   1. Giriş İfade özgürlüğü anayasal demokrasilerin temel taşlarından biridir. En geniş anlamda ifade özgürlüğü bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barı... DEVAMI
Liberalizm, Friedrich August von Hayek
Liberalizm, Friedrich August von Hayek

Liberalizm, Friedrich August von Hayek Çeviren: Ünsal Çetin 1. Farklı Liberalizm Anlayışları Liberalizm terimi, artik, 19. Yüzyil ve 20. Yüzyil’in baslangıç dönemleri süresince, baslangiçta kendisi tarafindan belirtilen fikirlere dogrudan k... DEVAMI
Görünen ve Görünmeyen, Frederic Bastiat
Görünen ve Görünmeyen, Frederic Bastiat

Görünen ve Görünmeyen, Frederic Bastiat İktisatta bir hareket, alışkanlık, kurum ya da yasa yalnız tek bir sonuç değil, bir sonuçlar dizisi yaratır. Bunlardan görünen ilk sonuç, sebebiyle aynı anda ortaya çıkarken; görünmeyen ilk sonuçlar ise ilk s... DEVAMI
''İnsan Hakları''nın Kavramsal ve Aktüel Anlamı, Atilla Yayla
''İnsan Hakları''nın Kavramsal ve Aktüel Anlamı, Atilla Yayla

Makaleyi Pdf olarak görüntüleyin... DEVAMI
Piyasa Medeniyeti, Atilla Yayla
Piyasa Medeniyeti, Atilla Yayla

Piyasa Medeniyeti - Atilla Yayla Giriş Piyasa ekonomisine yönelik eleştirilerin övgülerden çok daha fazla olduğu açık bir gerçektir. Bazıları bunun böyle olmadığını, tam tersine, piyasa ekonomisine mütemadiyen övgüler yağdırıldığını ve hatta piyasa... DEVAMI
What the West saw, and what really happened
What the West saw, and what really happened

Once there was a widely used “caps” form. It used to satirize the gap between what was real or actual, and what people with different outlooks saw. It made fun of such perceptual differences by, for example, putting three captions on thre... DEVAMI
Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı, Atilla Yayla
Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı, Atilla Yayla

İnsan ve Düzen İnsan toplumları bir düzen içinde yaşamaya meyillidir. Bu, insanın sosyalliğinin, yani hayatta kalabilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için diğer insanlarla beraber yaşamak zorunda olmasının doğal bir sonucudur. Tek başına kalan ... DEVAMI
The Rethinking of the July 15 Coup Attempt on Bureaucratic Communitarianism in Turkey
The Rethinking of the July 15 Coup Attempt on Bureaucratic Communitarianism in Turkey

Abstract It is supposed that many bureaucratic institutions including army will be regulated by the government after 15th July coup attempt in Turkey. Since bureaucracy which constantly tries to dominate political power has been the most important a... DEVAMI
On Turkey’s Classical Revolution of July 15
On Turkey’s Classical Revolution of July 15

Abstract The British, American and French revolutions are called as classical revolutions. They carry three main components of revolutions: a period of time in which political changes occur expeditiously; an intensive competition and/or fight betwee... DEVAMI
Why Did People Become Human Shields Against The Coup?
Why Did People Become Human Shields Against The Coup?

Abstract Resistance of the people on streets in the night of July 15, against the coup staged by the officer members of FETÖ in Turkish army, was the primary factor that failed the attempt. The society in Turkey have seen many coups but it was the f... DEVAMI
July 15: The Siege of Democracy in Turkey and the People’s Unprecedented Resistance
July 15: The Siege of Democracy in Turkey and the People’s Unprecedented Resistance

Zeynep Çağlıyan İçener Abstract On the night of July 15, the Republic of Turkey was attacked in the most treacherous way ever. The FETÖ- linked army officers attempted to overthrow the elected president, Erdoğan, and the AK Party government. Howeve... DEVAMI
15 Temmuz’u Anlamak: Parametreler ve Sonuçlar
15 Temmuz’u Anlamak: Parametreler ve Sonuçlar

Prof. Dr. Haluk Alkan Öz 15 Temmuz’da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi Türk halkının güçlü direnişi sayesinde bastırılmış ve Türkiye demokrasisi büyük bir tehlike atlatmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de daha önce yaşa... DEVAMI
Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu
Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 80, Güz 2015 Dünya, en son İkinci Dünya Savaşı’nda bu büyüklükte bir insan hareketliliğine tanık olmuştu. Bugün Suriye nüfusunun yaklaşık olarak yarısı yerinden edilmiş durumda. Bu nüfusun iki milyonu geçkin bir k... DEVAMI
Atilla Yayla - Sivil toplumun önünde bir engel: Odalar ve barolar
Atilla Yayla - Sivil toplumun önünde bir engel: Odalar ve barolar

Türkiye’de her problemin bir şekilde ve bir ölçüde altında yatan bir sebep var: Sivil toplumun zayıf olması. Toplumsal sorunlarla ilgili her ciddî ve derin analizde yolumuz bir şekilde sivil toplumun yetersizliğine, engellenmişliğine, siy... DEVAMI
Liberal Demokrasinin Kayıp Halkası, Ünsal Çetin
Liberal Demokrasinin Kayıp Halkası, Ünsal Çetin

Liberalizmin bu âsil ilkesinin gereği, elbette, devletin ekonomi politikasının, ya da kontrol ve müdahale yanlısı iktisatçıların terminolojisini bir an için kullanacak olursak, ‘ekonomi yönetiminin’ de önceden belirlenmiş ve il&ac... DEVAMI
Atilla Yayla - Ankara Katliamı: Ne yapmalı?
Atilla Yayla - Ankara Katliamı: Ne yapmalı?

10 Ekim’de Ankara’da vuku bulan ve onlarca insanın ölümüne yüzlerce insanın yaralanmasına yol açan saldırı açık ve alçakça bir terör eylemi. Literatürde bu tür eylemlere, “ayrımsız terör”den farklı olarak, “seçici terör&... DEVAMI
Federal Rezerv’in Kısa Tarihi, Ünsal Çetin
Federal Rezerv’in Kısa Tarihi, Ünsal Çetin

2008 krizinden bu yana Federal Rezerv ve kısaltması ‘Fed’i çok daha fazla duyar olduk. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsi artık kendi merkez bankalarının politikalarına ilâveten Fed’in söylem ve eylemlerine de dikkat ... DEVAMI
Çok-kültürlü Toplumda Tarafsızlık, Cennet Uslu
Çok-kültürlü Toplumda Tarafsızlık, Cennet Uslu

Devletin tarafsızlığı liberal devlet kuramının temel ilkelerinden biridir. Tarafsızlığı tesis etmenin eşit muamele etmek ve eşit mesafede olmak şeklinde iki boyutu mevcuttur. Modern-devlette (ulus-devlet) tarafsızlık ilkesi görece uygulaması daha kol... DEVAMI
Para Politikamızın Büyük Dönüşümü, Ünsal Çetin
Para Politikamızın Büyük Dönüşümü, Ünsal Çetin

2003 sonrası ekonomi politikasını geneli itibariyle değerlendirirken 1990’larda başımıza gelenler hiç yaşanmamış gibi düşünmemiz mümkün değil. 90’lar gerçekten çok ama çok kötüydü. Üstelik ağır başarısızlık kamu politikasının sadece ekono... DEVAMI
İktisadi bir ilkenin savunusu, Ünsal Çetin
İktisadi bir ilkenin savunusu, Ünsal Çetin

İktisat biliminin meşhur ‘kaynaklar kıt, insan ihtiyaçları ise sınırsızdır’ kabulüne karşı çıkmak görebildiğim kadarıyla son zamanlarda bizim yazar–çizerlerimiz arasında rağbet kazanıyor. İktisat bilimi kendisini anlatmaya başlarken... DEVAMI
Küresel tasarruf fazlalığı söylencesi, Ünsal Çetin
Küresel tasarruf fazlalığı söylencesi, Ünsal Çetin

2008’deki büyük ekonomik depremin merkez üssü ABD idi. ABD’nin dik bir yokuştan aşağıya yuvarlanan konut sektörü bankaların büyük zararlar yazmasına ve sonrasında ise ekonomi geneline yayılan uzun ve derin bir durgunluğa yol açtı. Konut s... DEVAMI
Liberal ekonomi politikasının özü
Liberal ekonomi politikasının özü

Bazen akıl ve feraseti hiç tahmin etmediğiniz yerde bulursunuz. Örneğin, Cervantes’in bundan tam dört yüz yıl önce yazdığı romanda. La Manchalı Soylu Becerikli Şövalye lakaplı, ama gerçekte sadece komik ve başarısız olabilen hayalperest Don Küş... DEVAMI
Bir Gayrımenkul Balonumuz var mı?, Ünsal Çetin
Bir Gayrımenkul Balonumuz var mı?, Ünsal Çetin

Özellikle 2009’dan sonraki dönemde, makroekonomik istikrarı tehlikeye atacak boyutta bir varlık balonu sorunumuz olup olmadığına dair tartışma ekonomi gündeminin en çok konuşulan maddelerinden birisi. Görebildiğim kadarıyla, tartışmanın bir tar... DEVAMI
Yargıda Zoru Başarmak, Levent Korkut
Yargıda Zoru Başarmak, Levent Korkut

Yargı organının hak ve özgürlükleri en üstte tutan güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulmadığı devlet sistemlerde iktisadi ve sosyal gelişmeyi beklemek, toplumsal barışı tesis etmek bir hayalden öteye gidemez. Eşitlik, adalet ve özgürlük demokratik bi... DEVAMI
Demokrasi ve Sıradan İnsan, Cennet Uslu
Demokrasi ve Sıradan İnsan, Cennet Uslu

Pek çok tanımı ve tarifi yapılan demokrasi esasında basit bir normun ve basit bir ilkenin biraradalığı üzerine yükselir. Söz konusu norm siyasî toplumu yönetme yetkisinin sahibi veya kaynağının halk olduğudur. Söz konusu ilke ise ortak karar al... DEVAMI
Ortada fiyat var, Ünsal Çetin
Ortada fiyat var, Ünsal Çetin

Faiz fenomeninin en özet ve doğru tanımı ile başlamamızda fayda var; faiz tasarruf etmenin getirisidir ve faiz oranları, elbette müdahale edilmemiş olmaları koşuluyla, tasarrufların bolluğu veya kıtlığı hakkında bize gerçeği söyleyen göstergelerdir. ... DEVAMI
Eğitim Reformu, Fırsatlar, Engeller, Mehmet Ali İlkaya
Eğitim Reformu, Fırsatlar, Engeller, Mehmet Ali İlkaya

2014’ün son günlerinin yaşandığı 30 Aralık günü Liberal Düşünce Topluluğu olarak önemli bir etkinliği organize ettik. Liberal Düşünce Topluluğu, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Eğitim Reformu, Fırsatlar, Çözümler ve Ara Öneriler” k... DEVAMI
Anadolu’nun çocuklarının geri dönüşü, Atilla Yayla
Anadolu’nun çocuklarının geri dönüşü, Atilla Yayla

14 Aralık 2014’te, İstanbul’da türünün ilkini teşkil eden bir toplantı yapıldı. Liberal Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen toplantının adı “Anadolu’nun Diasporadaki Çocukları İçin Geri dönüşün Yolunu Birlikte Açmak&r... DEVAMI
17-25 Aralık Süreci: Paralel Yapı Üzerinden Türkiye’ye Vurmak, Mustafa Acar
17-25 Aralık Süreci: Paralel Yapı Üzerinden Türkiye’ye Vurmak, Mustafa Acar

Türkiye, neresinden bakılsa, anlaşılması zor, kontrolü zor, yönetilmesi zor bir ülke. Türkiye’nin yönetilmesini zorlaştıran pek çok faktör var: tarih, coğrafya, jeostratejik konum, imparatorluk bakiyesi bir toplum, sosyolojik-kültürel dokusuyla... DEVAMI
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları II: Girişimcilik Lisesi, Mehmet Ali İlkaya
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları II: Girişimcilik Lisesi, Mehmet Ali İlkaya

“Girişimci doğulur mu? Yoksa girişimci olunur mu?” tartışması devam ededursun. Ben girişimcilik lisesi kurulması taraftarıyım. Hiç şüphesiz girişimci insanların bazı kişisel özellikleri (cesaret, atılganlık, risk alma) var. Ancak bunlar b... DEVAMI
Özgürlük kahramanı Leonard Liggio, Atilla Yayla
Özgürlük kahramanı Leonard Liggio, Atilla Yayla

14 Ekim 2014’te, Amerikalı bir akademisyen olan Leonard P. Liggio vefat etti. Onun ölümüyle, sanırım, dünya özgürlük mücadelesi tarihinin bir dönüm noktasına gelindi. Leonard Liggio, bir döneme damgasını vurmuş tarihî bir şahsiyet olarak,... DEVAMI
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları I: Finans Lisesi, Mehmet Ali İlkaya
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları I: Finans Lisesi, Mehmet Ali İlkaya

Eğitim ile yatıyor, eğitim ile kalkıyoruz, eğitimi artık daha çok tartışıyoruz, şüphesiz bu iyi bir gelişme. Ancak, eğitim sorunları tartışmak, zamanımızın büyük bölümünü alıyor. Bunun yerine zamanımızı eğitim sisteminin “yeni” değerlerin... DEVAMI
Putting the broken mirror back together, Bekir Berat Özipek
Putting the broken mirror back together, Bekir Berat Özipek

I would like to start with a quote from Jalal-ad Din Muhammad Rumi, the 13th-century Sufi poet: “The truth was a mirror in the hands of God. It fell and broke into pieces. Everybody took a piece of it, and they looked at it and thought th... DEVAMI
Sivil toplum, cemaatler ve demokratik meşruiyet, Atilla Yayla
Sivil toplum, cemaatler ve demokratik meşruiyet, Atilla Yayla

Sivil toplum kavramına ilgi ve kavramın itibarı sosyalist totaliter sistemlerin çöküşüyle birlikte artmaya başladı. Tabiri caizse, sol entelektüeller sivil toplumu adeta yeniden keşfetti, fakat, şaşırtıcı olmayacak şekilde, sivil toplumun ekonomik si... DEVAMI
Finansal Müdahale Dürtüsü, Ünsal Çetin
Finansal Müdahale Dürtüsü, Ünsal Çetin

“Hiçbir şey, ticaret ile daima güçbela tanışık ve daima mesleksiz ukalalar tarafından, her çağda para faizi konusunda yapılan yasalar ve kilise kanunları yığınından daha eğlendirici olamaz.” Richard Cantillon, Essai, s. 211. Haberler pek... DEVAMI
Islam and Free Market Economy: Friend of Foe?, Mustafa Acar
Islam and Free Market Economy: Friend of Foe?, Mustafa Acar

Market economy and free trade are keys to create wealth, peaceful sharing of resources and minimize political disputes between nations. Thecollapse of the socialist system combined withthe globalization has triggereda change and transformation proces... DEVAMI
Some Considerations On The Condition Of Social, Politıcal, And Economic Thinking In The Islamic World, Atilla Yayla
Some Considerations On The Condition Of Social, Politıcal, And Economic Thinking In The Islamic World, Atilla Yayla

What I would like to do in this presentation is to share some ideas I have about current situation of social, political, and economic thought in Islamic countries with the audience. It must be stated at the outset that the presentation does not aim o... DEVAMI
Liberalizm ve Türkiye, Vahap Coşkun
Liberalizm ve Türkiye, Vahap Coşkun

Liberalizm ve Türkiye   17/08/2003    VAHAP COŞKUN  Türkiye'nin fikir hayatının hiçbir döneminde, liberalizmin teorik ve pratik olarak bilinmesini ve özümsenmesini mümkün kılacak bir entelektüel birikim yaratılamadı. Liberal ... DEVAMI
Critical choice for the Hizmet movement, Markar Esayan
Critical choice for the Hizmet movement, Markar Esayan

Societies and states, like people, improve themselves through crises. Crises help the system -- which has reached an impasse regarding certain matters and cannot produce solutions because of a lack of change in the paradigm -- to refresh itself... DEVAMI
Test of Turkish society, Markar Esayan
Test of Turkish society, Markar Esayan

The tension and debates that sparked following a corruption operation launched on Dec. 17 had its first political results with the resignations of three ministers. It is very likely that there will be a Cabinet reshuffle this week. This Cabinet... DEVAMI
From One Tutelage to Another, Oral Çalışlar
From One Tutelage to Another, Oral Çalışlar

Turkey, which is in the process of freeing itself from a system of tutelage, is in danger of coming under the influence of another. Turkey was ruled by a system of tutelage for 90 years. The May 27, 1960 military coup d'état, which put an end... DEVAMI
Islam and the Muslim world: the need for reform, Gökhan Bacık
Islam and the Muslim world: the need for reform, Gökhan Bacık

Muslim scholars have been critical of the term “reform.” They propose alternatives like “renewal.” However, it is pointless to be swamped by such linguistic games. Reform is needed in the whole of the Muslim world. It sh... DEVAMI
Politikacıların devleti mi bürokratların devleti mi? Atilla Yayla
Politikacıların devleti mi bürokratların devleti mi? Atilla Yayla

Bir süre önce değerli sosyolog Nurhayat Kızılkan'ın sosyal medyadaki bir tartışmada sarf ettiği bazı sözleri gördüm. Kızılkan, özgürlükleri korumak için devlete karşı çıkılması gerektiğini söyleyen muhatabına, 'evet, ama iki tane var, tutarlı olmak i... DEVAMI
Alejandro A. Chafuén - A New Era In Turkey: Did They Just Vote For A New “Democratic Dictator”?
Alejandro A. Chafuén - A New Era In Turkey: Did They Just Vote For A New “Democratic Dictator”?

Many Western observers are making ominous predictions about the future of Turkey under the re-empowered leader Recep Tayyip Erdogan. This past Sunday, Erdogan won the presidential election. HisJustice and Development AK Party has been in power s... DEVAMI
"No We Can’t": The US foreign policy and the end of humanitarian intervention, Arda Akçiçek

The world has witnessed two major changes during the ongoing Middle East crisis started with the Arab Spring. One is the end of anti-war movement and the other is the end of notion of humanitarian intervention. Especially in the Syrian case, one part... DEVAMI
Aleviler ve tarih-teoloji-özgürlük sorunu, Şenol Kaluç
Aleviler ve tarih-teoloji-özgürlük sorunu, Şenol Kaluç

Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Alevilik ve din özgürlüğü" başlıklı toplantı 18-19 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Alevi STK ve kanaat önderleri, akademisyen ve gazetecilerin katılımı ile gerç... DEVAMI
Bir Günah Keçisi Olarak Küresel Isınma, Yusuf Şahin
Bir Günah Keçisi Olarak Küresel Isınma, Yusuf Şahin

Bir “Günah Keçisi” Olarak Küresel Isınma, Yusuf Şahin   Giriş Şöyle bir arama motorunda, örneğin google.com.tr’de bir tarama yapalım. Bu taramayı nasıl yaptığınız önemli değil. Ama biz, küresel ısınma kaynaklı sorunların nele... DEVAMI
Büyük Küresel Isınma Sahtekarlığı, Fred Singer
Büyük Küresel Isınma Sahtekarlığı, Fred Singer

Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı, Fred Singer Al Gore’un Uygunsuz Gerçek filmi bir benzerine –şuan internette milyonlarca insan tarafından gözden geçirilmiş olan son günlerde İngiliz televizyonunda gösterilen müthiş bir belgesele... DEVAMI
Çevrenin En Güzel Dostu: Özgürlük, John Semmens
Çevrenin En Güzel Dostu: Özgürlük, John Semmens

Çevrenin En Güzel Dostu: Özgürlük, John Semmens Her yıl 22 Nisan’da dünyanın değişik yerlerinde Dünya Günü kutlamaları yapılmaktadır. Bu kutlamalar, gezegenimizin durumu üzerine düşünmek için bir hatırlatıcı olarak hizmet görebilir. Bazıları,... DEVAMI
Hedef Özgürlük: Küresel Isınma ve Ehliyetsiz Kimse, Sheldon Richman
Hedef Özgürlük: Küresel Isınma ve Ehliyetsiz Kimse, Sheldon Richman

Hedef Özgürlük: Küresel Isınma ve Ehliyetsiz Kimse, Sheldon Richman Küresel ısınma, anlaşmazlık yaratan bir konudur. İnsanların bir kısmı, küresel ısınmaya inanıyor, bir kısmı da inanmıyor; taraflardan her biri, diğerine endişeyle bakıyor. Ben, sık... DEVAMI
Küresel Isınma ''Bilimi''nde Kayıp Unsurlar, Donald J. Boundreaux
Küresel Isınma ''Bilimi''nde Kayıp Unsurlar, Donald J. Boundreaux

Küresel Isınma “Bilimi”nde Kayıp Unsurlar, Donald J. Boudreaux Küresel ısınmaya yönelik tipik ana hâkim tutum, sadece iki öncelikli soruyla meşgûldür: Yeryüzünün yüzey sıcaklığı artıyor mu? Eğer artıyorsa, insan faaliyeti bi... DEVAMI
Küresel Isınmaya Uyum Sağlama Konusunda Piyasa Kurumlarının Rolü, Julian Morris
Küresel Isınmaya Uyum Sağlama Konusunda Piyasa Kurumlarının Rolü, Julian Morris

Küresel Isınmaya Uyum Sağlama Konusunda Piyasa Kurumlarının Rolü, Julian Morris Küresel ısınmayla ilgili kamusal tartışma, insanlığın, felâketi önlemek için sera gazları emisyonlarını azaltması gerektiğini ileri süren bireyler ve grupların eg... DEVAMI
Küresel Isınmayı Durdurmak İçin Israrla İlan Edilen Plan Çöküyor, Shikha Dalmia
Küresel Isınmayı Durdurmak İçin Israrla İlan Edilen Plan Çöküyor, Shikha Dalmia

Küresel Isınmayı Durdurmak İçin Israrla İlan Edilen Plan Çöküyor, Shikha Dalmia Küresel ısınma hakkında en “uygunsuz gerçek”, –Al Gore’un kendi sinema filminde bize söylediği gibi– esaslı bir karşı koyma olmadıkça küre... DEVAMI
Küreselleşmeci Çevreciler Nam-ı Diğer Takiyyeci Komüniteryenler, Caner Erkan
Küreselleşmeci Çevreciler Nam-ı Diğer Takiyyeci Komüniteryenler, Caner Erkan

Küreselleşmeci Çevreciler Nâm-ı Diğer Takiyyeci Komüniteryenler, Caner Erkan 1. Giriş 1960’lı yıllardan itibaren artarak devam eden bir şekilde çevrenin en önemli gündem maddelerinden birisi hâline geldiği görülmektedir. Bu dönem... DEVAMI
Demokrasiyi Koruma Kılavuzu, Atilla Yayla
Demokrasiyi Koruma Kılavuzu, Atilla Yayla

Demokrasiyi Koruma Kılavuzu, Atilla Yayla “Demokrasi kendisini koruma hakkına sahiptir” veya “her rejim gibi demokrasinin de kendini koruma hakkı vardır” türünden sözleri son zamanlarda çok sık işitiyoruz. Sahiplerinin din&i... DEVAMI
Expectations From The Democratization Package, Yılmaz Ensaroğlu
Expectations From The Democratization Package, Yılmaz Ensaroğlu

Expectations from the Democratization Package, Yılmaz Ensaroğlu One should not expect a cure-all magic package but appreciate every single positive step because improvements take place through small steps extended over a period of time in Turkey. ... DEVAMI
Hangi Demokrasi?, Taha Akyol
Hangi Demokrasi?, Taha Akyol

Hangi Demokrasi? Taha Akyol Taha AKYOL Objektif Gerçekten, liberal özgürlükleri içermediği zaman "cumhuriyet" ve "demokrasi" kavramları böyle totaliter felsefelere dönüşebilir. J. L. Talmon'un "Totaliter Demokrasinin Kökenleri" adlı eseri bir siya... DEVAMI
1982 Anayasasında Din Özgürlüğü, Mustafa Erdoğan
1982 Anayasasında Din Özgürlüğü, Mustafa Erdoğan

1982 Anayasasında Din Özgürlüğü, Mustafa Erdoğan Türkiye’de din özgürlüğü anayasal-hukuki bir sorun olduğu kadar siyasi rejimin mahiyetiyle doğrudan doğruya ilgili bir sorundur da. Başka bir anlatımla, Türkiye’nin anayasal-hukuki düzeni... DEVAMI
Gayrimüslümlerin İnsan Hakları Sorununu Tartışmak: Kaygılar ve Sorular, Bekir Berat Özipek
Gayrimüslümlerin İnsan Hakları Sorununu Tartışmak: Kaygılar ve Sorular, Bekir Berat Özipek

Gayrimüslimlerin İnsan Hakları Sorununu Tartışmak: Kaygılar ve Sorular, Bekir Berat Özipek Türkiye Cumhuriyeti, neredeyse kuruluş döneminden beri mevcut olan, ancak geçen zamana rağmen bir türlü çözülemeyen kronik sorunlarla birlikte yaşıyor. İçind... DEVAMI
Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, John Locke
Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, John Locke Modern zamanların en önde gelen fikrî öncüleri arasında yer alan şahsiyetlerden birisi İngiliz Filozof John Locke (1632-1704)’tur. Britanya anayasacılığına damgasını vuran Locke, İngiltere’nin... DEVAMI
Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliğinin Siyasal İşlevi Üzerine, Zühtü Arslan
Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliğinin Siyasal İşlevi Üzerine, Zühtü Arslan

Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliğinin Siyasal İşlevi Üzerine, Zühtü Arslan Türkiye’de yargının siyasal iktidar karşısında mevzi kazanmasında ve nüfuz alanını genişletmesinde laiklik ilkesi işlevsel bir rol oynamaktadır. Laikliğ... DEVAMI
Syria Crisis Prompts Turkey's New Openings to İts Alevis, Rasim Ozan Kütahyalı
Syria Crisis Prompts Turkey's New Openings to İts Alevis, Rasim Ozan Kütahyalı

Syria Crisis Prompts Turkey's New Openings to Its Alevis, Rasim Ozan Kütahyalı Everyone in Turkey agrees that one of the most vital issues facing the country is the situation of Alevis. It is a top-priority societal issue that has to be handled wit... DEVAMI
Türkiye'de Din Özgürlüğü Raporu-2005
Türkiye'de Din Özgürlüğü Raporu-2005

Türkiye’de Din Özgürlüğü Raporu-2005 Giriş İnsanlığın barış içinde birarada yaşayabilmesi, insanların farklılıklarını özgürlük içinde ifade edebilmeleriyle mümkündür. Dinî kimlikler ve inançlar, insanlar arasındaki farklılıkların en mü... DEVAMI
Dersaneler Değil, Okulları Kapatın, Atilla Yayla
Dersaneler Değil, Okulları Kapatın, Atilla Yayla

Dersaneleri Değil, Okulları Kapatın,Atilla Yayla Kanun nedir? Doğa kanunlarına benzer beşerî kanunlar var mıdır? Kanunları kim yapar? Hukuk kanunları doğa kanunlarına benzer mi? Ya iktisadî kanunlar? İktisadî kanunlar hukuktaki ka... DEVAMI
Din Eğitimi, Liberallik ve Mehmet Altan, Atilla Yayla
Din Eğitimi, Liberallik ve Mehmet Altan, Atilla Yayla

Din Eğitimi,Liberallik ve Mehmet Altan, Atilla Yayla Akademisyen-gazeteci Mehmet Altan, Taraf'tan Tuğba Tekerek'e verdiği bir mülakatta, " 4+4+4 korkunç..." demiş (7 Nisan 2012). "Cami Kışla Parantezinde Türkiye" adlı kitabının promosyonu için yap... DEVAMI
Herkese Bedava Eğitim, Bedava Sağlık, Murat Çokgezen
Herkese Bedava Eğitim, Bedava Sağlık, Murat Çokgezen

Herkese Bedava Eğitim, Bedava Sağlık, Murat Çokgezen Eğitim ve sağlık herkesin en temel hakları. Türkiye’de mevcut eğitim ve sağlık sistemi büyük ölçüde kamunun egemenliğinde. Bu hizmetlerin büyük kısmı hem devlet tarafından üretiliyor hem de... DEVAMI
Sivil Toplum ve Özgürlük Bağlamında Modern Dünyada Eğitim Sorunu, Ömer Çaha
Sivil Toplum ve Özgürlük Bağlamında Modern Dünyada Eğitim Sorunu, Ömer Çaha

Sivil Toplum ve Özgürlükler Bağlamında Modern Dünyada Eğitim Sorunu, Ömer Çaha Aslında formel eğitim, modern toplumun beraberinde getirdiği bir şeydir. Ortaçağda bu tür formel bir eğitim yoktu. Genel olarak mesleki eğitim bizzat hayatın içinde öğre... DEVAMI
Türkiye'deki Eğitim Sorunları, Ufuk Coşkun
Türkiye'deki Eğitim Sorunları, Ufuk Coşkun

Türkiye'deki Eğitim Sorunları, Ufuk Coşkun Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin dayandığı temel ideoloji;14.06.1973 yılında kabul edilen ve hala yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve yine 1979 yılında kabul edilen Milli Gü... DEVAMI
For Innovation In Education, Allow New Methods, Ufuk Coşkun
For Innovation In Education, Allow New Methods, Ufuk Coşkun

The Ministry of Education has announced the scrapping of the High School Entrance Examination (SBS) test -- which measures a student's performance based on a very brief moment in time -- to be replaced by a system that measures student performance ov... DEVAMI
Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç
Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç

Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç Giriş Berlin Duvarı’yla birlikte yıkılan sosyalizm düşüncesi ve eski Sovyetler Birliği-Doğu Bloku ülkelerindeki uygulamalarının başarısızlığı,... DEVAMI
Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç
Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç

Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü Ve Önemi, Ahmet Beşkaya & Asuman Koç Giriş Berlin Duvarı’yla birlikte yıkılan sosyalizm düşüncesi ve eski Sovyetler Birliği-Doğu Bloku ülkelerindeki uygulamalarının başarısızlığı,... DEVAMI
Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu, Mustafa Erdoğan
Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu, Mustafa Erdoğan

Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu, Mustafa Erdoğan Birkaç arkadaş, “Liberal Düşünce Topluluğu”adıyla bir araya gelişimizin üzerinden 10 yıl geçti. Daha önceki bireysel çalışmalarımızı da katarsak, Atilla Yayla ve benim için aşağı-... DEVAMI
Fikir Hareketleri Üzerine, Atilla Yayla
Fikir Hareketleri Üzerine, Atilla Yayla

Fikir Hareketleri Üzerine, Atilla Yayla I. Ülkelere Renk, Tarihe Şekil Veren Unsurlar Ülkelerin siyasî, hukukî ve iktisadî sistemlerinin rengini ve temel özelliklerini belirleyen en önemli unsurun ne olduğu tartışılabilir. Ger... DEVAMI
''Hürriyet, Adalet ve Barış'' İçin, Bekir Berat Özipek
''Hürriyet, Adalet ve Barış'' İçin, Bekir Berat Özipek

'Hürriyet, Adalet ve Barış' için... Bekir Berat Özipek Yirmi yıl önceydi. 1990’ların başıydı. Avukat Kazım Berzeg, Hacettepe Üniversitesi’ne gelip Atilla Yayla ile görüşmek istediğini söyledi. Kendisini “kıdemli, istikrarlı bir li... DEVAMI
LDT Nerde Duruyor?, Bekir Berat Özipek
LDT Nerde Duruyor?, Bekir Berat Özipek

LDT nerede duruyor? - Berat ÖZİPEK Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da önemli bir etkinlik vardı.‘21. Yüzyılda Liberalizm ve Türkiye’nin Liberal Birikimi: Geleceğe Bakış’ konulu kongreden söz ediyorum. Dünyanın yeni bir ekono... DEVAMI
On Intellectual Movements, Atilla Yayla
On Intellectual Movements, Atilla Yayla

On Intellectual Movements, Atilla Yayla   1. The Elements Colouring States and Shaping History What are the elements that colour and determine the main characteristics of a state’s political, legal, and economic system?  Who or wha... DEVAMI
Özgürlüğün Fikriyatı, Gülay Göktürk
Özgürlüğün Fikriyatı, Gülay Göktürk

Özgürlüğün Fikriyatı, Gülay Göktürk   Türk siyasi hayatında hem bu kadar hedef alınan hem de saygı duyulan; hem dışlanmaya çalışılan hem de asla vazgeçilemeyen; marjinalmiş gibi gösterilen ama bu kadar etkilenilen bir fikir hareketi olmamıştır ... DEVAMI
Özgürlüğün Peşinde 20 Yıl, Atilla Yayla
Özgürlüğün Peşinde 20 Yıl, Atilla Yayla

Özgürlüğün Peşinde 20 Yıl, Atilla Yayla Türkiye, ne yazık ki fikir hayatının yeterince canlı olmadığı bir ülke. Bunun çeşitli sebepleri var. Alfabe değiştirmenin fikir ve kültür hayatında bir tür soykırıma ulaşan sonuçlara yol açması en başta gelen... DEVAMI
Özgürlük Yolunda 20 Yıl, Muhsin Öztürk
Özgürlük Yolunda 20 Yıl, Muhsin Öztürk

Özgürlük Yolunda 20 Yıl Olayları ve kişileri tartışmayı seviyor, asıl güçlü ve önemli unsurun fikirler olduğunu unutuyoruz. Şükür ki bir fikir ehlinin söz ve yazıyla neleri değiştirebileceğinin somut bir örneği var artık önümüzde. Liberal Düşünce To... DEVAMI
Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi, Adnan Küçük
Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi, Adnan Küçük

Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi, Adnan Küçük 1. Giriş İnsanlık tarihi boyunca insanların toplu olarak yaşadıkları hemen her dönemde, güçlü olan ile ondan korunmak isteyenler arasında çatışma hep ola gelmiştir.... DEVAMI
Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti, Norman P. Barry
Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti, Norman P. Barry

Hukukî ve Siyasî Açıdan İfade Hürriyeti, Norman P. Barry Liberal Batı toplumlarının temel özelliklerinden bir tanesi ifade hürriyetinin sebatla muhafaza edilmiş olmasıdır. Sınırlı devlet ilkesi için serbest ekonomi ve bireysel onur e... DEVAMI
İfade Özgürlüğü Özgür Toplumun Temelidir, Mustafa Erdoğan
İfade Özgürlüğü Özgür Toplumun Temelidir, Mustafa Erdoğan

İfade Özgürlüğü Özgür Toplumun Temelidir, Mustafa Erdoğan İfade özgürlüğü anayasal demokrasilerin temel taşlarından biridir; ifade özgürlüğünün anayasal ve hukukî olarak güvence altına alınması özgür ve demokratik bir toplumun vazgeçilmez şar... DEVAMI
Eşit Yurttaş ve Özgür Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri, Neşet Toku
Eşit Yurttaş ve Özgür Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri, Neşet Toku

Eşit Yurttaş ve Özgür Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri, Neşet Toku Demokrasi, yurttaş-bireyler için olabildiğince fazla, eşitlik ve özgürlüğü sağlayabilen bir devlet yönetimi şeklinde tanımlanabilir. Fizikçiler için uzay ve zaman kavramları ne ... DEVAMI
Haklar, Erol Kuyurtar
Haklar, Erol Kuyurtar

Haklar, Erol Kuyurtar         Günümüzde hak kavramı hemen her kesimin dilinde. İnsan hakları, çocuk hakları, grup hakları, kültürel haklar gibi kavramlardan sadece siyaset ve ahlâk teorisyenleri değil, aynı zamanda si... DEVAMI
Haklar, Hukuk Ve Ahlak, Douglas B. Rasmussen
Haklar, Hukuk Ve Ahlak, Douglas B. Rasmussen

Haklar, Hukuk Ve Ahlak, Douglas B. Rasmussen “Haklar” ahlaki bir kavramdır, ama diğer ahlaki kavramlardan farklıdırlar; onların kendine özgü bir işlevi vardır. Hakların işlevi, doğrudan doğruya bireylerin ahlaki iyiliğini temin etmek ol... DEVAMI
İnsan Haklarına Deontolojik Bir Temel, Şahabettin Yalçın
İnsan Haklarına Deontolojik Bir Temel, Şahabettin Yalçın

İnsan Haklarına Deontolojik Bir Temel, Şahabettin Yalçın Her insanın salt insan olması dolayısıyla doğuştan sahip olduğu hak veya haklar var mıdır? Eğer var ise, bu haklar nelerdir? Yok eğer insanın doğuştan getirdiği herhangi hak yok ise, o zaman ... DEVAMI
Hangi Liberalizm ‘Din Düşmanı’dır?, Mustafa Erdoğan
Hangi Liberalizm ‘Din Düşmanı’dır?, Mustafa Erdoğan

Hangi Liberalizm ‘Din Düşmanı’dır?, Mustafa Erdoğan  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barak H. Obama’nın İslám dünyasına hitaben 4 Haziran’da Kahire Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın etraflıca ele alınm... DEVAMI
İslam ve Liberalizm (1), Mustafa Erdoğan
İslam ve Liberalizm (1), Mustafa Erdoğan

İslam ve Liberalizm (1) Bir süredir, sınırlı bir çevrede de olsa, mütereddit bir üslupla ‘Liberal İslam” veya “İslami liberalizm” gibi kavramlardan söz ediliyor, bunların anlamlı bir arayışın ifadesi olup olmadıkları en azın... DEVAMI
İslam ve Liberalizm (2), Mustafa Erdoğan
İslam ve Liberalizm (2), Mustafa Erdoğan

İslam ve Liberalizm (2) İslam’da Birey ve Cemaat Kur’an’ın asli muhatabı birey olarak insanlardır, sorumlu bireylerdir. Gerçekten de Kur’an gerek inanmaya çağıran gerekse ödevler ve sorumluluklar yükleyen ayetlerinde genell... DEVAMI
Opening Speech of the Mont Pelerin Society Istanbul Special Meeting, Atilla Yayla
Opening Speech of the Mont Pelerin Society Istanbul Special Meeting, Atilla Yayla

Opening Speech of the Mont Pelerin Society Istanbul Special Meeting, Atilla Yayla Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to the Mont Pelerin Society Special Meeting in Istanbul on behalf of the organizing committee and Turkey’s lib... DEVAMI
Globalizasyon Hakkındaki Doğru, Timoty Taylor
Globalizasyon Hakkındaki Doğru, Timoty Taylor

Globalizasyon Hakkındaki Doğru, Timoty Taylor Ekonomistler içindeki yerimi korumak için, her sabah kalktığımda, Adam Smith’in bizim aile yadigârı, deri kaplı Ulusların Zenginliği isimli eserini yanıma alma, globalizasyona sadakatimi güç... DEVAMI
Küreselleşme Karşıtlığı İle Mücadele: Bir Hoşnutsuzluklar Üçlüsü, Jagdish Bhagwati
Küreselleşme Karşıtlığı İle Mücadele: Bir Hoşnutsuzluklar Üçlüsü, Jagdish Bhagwati

Küreselleşme Karşıtlığı İle Mücadele: Bir Hoşnutsuzluklar Üçlüsü, Jagdish Bhagwati Düşman tutkuların ve bazen de şiddet gösterilerinin merkezi noktası olan küreselleşme, sonu gelmeyen münakaşaya konu olan bir fenomen olmuştur. Taraftarları onun faz... DEVAMI
Küreselleşme ve Onun Muhalifleri Üzerine,Caner Erkân
Küreselleşme ve Onun Muhalifleri Üzerine,Caner Erkân

Küreselleşme ve Onun Muhalifleri Üzerine,Caner Erkân The Economist dergisi, 29 Eylül 2001’de piyasa çıkan sayısında, küreselleşme ve onun muhalifleri üzerine bir dosya hazırlamıştır. Bu yazıda, bu dosyanın bir özeti yer alacaktır. ... DEVAMI
Küreselleşme, Hukuk Ve Türkiye, Mustafa Erdoğan
Küreselleşme, Hukuk Ve Türkiye, Mustafa Erdoğan

Küreselleşme, Hukuk Ve Türkiye, Mustafa Erdoğan   A. GİRİŞ Küreselleşme başta iletişim olmak üzere insani etkileşimin ceşitli biçimlerinin, uluslar arasındaki coğrafi sınırların önemini yitirmesine yol açacak şekilde, dünya ölçeğinde hızla yay... DEVAMI
Küreselleşmenin Vaadi, Norman Barry
Küreselleşmenin Vaadi, Norman Barry

Küreselleşmenin Vaadi, Norman Barry Giriş Evrensel kapitalizm hâlâ çok uzak bir rüya gibi gözükmektedir. Marksizm ve sosyalizmin daha aşırı biçimlerinin yaygın bir şekilde reddedilmesine rağmen, serbest piyasanın temel özelliklerine yö... DEVAMI
Bu Sentezin Siyaseti Nedir?, Atilla Yayla
Bu Sentezin Siyaseti Nedir?, Atilla Yayla

Bu Sentezin Siyaseti Nedir? Atilla Yayla Kemal Derviş'in 'sosyal liberal sentez' söylemi, muhtemelen kendisinin sandığı gibi bir sentezi yansıtmaz, aslında siyasi ve iktisadi bakımdan bir problemler yumağının başlangıcını oluşturur 27/08/2002 ... DEVAMI
Çağdaş Özgürlük Literatürü, Mustafa Erdoğan
Çağdaş Özgürlük Literatürü, Mustafa Erdoğan

Çağdaş Özgürlük Literatürü, Mustafa Erdoğan 1944  Road to Serfdom, F. A. Hayek 1949  Human Action, L. von Mises 1960  The Constitution of Liberty, F. A. Hayek 1961  Freedom and the Law, Bruno Leoni        ... DEVAMI
Çoğulculuk, Mustafa Erdoğan
Çoğulculuk, Mustafa Erdoğan

Çoğulculuk, Mustafa Erdoğan Çoğulculuk günümüzde hem siyaset biliminin hem de siyaset felsefesinin sıkça başvurdukları kavramlardan biridir. Bu kavram her iki disiplinde de tasviri (descriptive) veya analitik anlamda olduğu kadar normatif anlamda da... DEVAMI
Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard
Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları onu toplumsal amaçları gerçekleştirmenin... DEVAMI
"Eşit İlgi ve Saygı"nın Düşünürü Ronald Dworkin'in Ardından, Mustafa Erdoğan

"Eşit İlgi ve Saygı"nın Düşünürü Ronald Dworkin'in Ardından, Mustafa Erdoğan Amerikalı hukuk ve siyaset teorisyeni Ronald M. Dworkin geçen Perşembe günü 82 yaşında vefat etti. Dworkin otuz küsur yıldır İngilizce konuşulan dünyada başta hukuk teoris... DEVAMI
Liberal Düşünce Dergisi, Taha Akyol
Liberal Düşünce Dergisi, Taha Akyol

Liberal Düşünce Dergisi, Taha Akyol 15 Eylül 2003 Kenneth Minoguenin "Liberal Demokrasi Hıristiyan Bir Medeniyetten Nasıl Doğdu?" makalesi son derece öğretici.Bizde dinle toplum yapısı ve siyaset arasındaki ilişkileri konusunda araştırmalar azdır,... DEVAMI
Liberal Takımadaları, Chandran Kukathas
Liberal Takımadaları, Chandran Kukathas

Liberal Takımadaları, Chandran Kukathas Bu çalışmada geliştirilen teorinin çağdaş liberalizmle uyuşmadığı, başlangıçta değil idiyse de, şimdi açık olmalıdır. O insan tabiatı hakkında farklı varsayımlarla başlamakta, iyi toplumu tanımlayan ilkele... DEVAMI
Liberal ve Liberalimsi, Mustafa Erdoğan
Liberal ve Liberalimsi, Mustafa Erdoğan

Liberal ve Liberalimsi, Mustafa Erdoğan Dokuz-on yıl önce, haftalık Pazar Postası’nda yayımlanan bir yazımda, Türkiye’de o zaman da popüler olan statüko karşıtı kimi düşüncelerin, ilk bakışta liberalizmi andırmakla beraber, aslında libe... DEVAMI
Liberalizm Nereden Çıktı? Taha Akyol
Liberalizm Nereden Çıktı? Taha Akyol

Liberalizm Nereden Çıktı? Taha Akyol 14 Kasım 2005 Tarihte ve günümüzde hangi ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara çözüm ararken liberalizmin gündeme geldiğini bazen de neden yasaklandığını anlatıyor bu kitap.Çoğu akademisyen 44 yazar, 58 başlık a... DEVAMI
Liberallik ve Demokrasi Tartışmasının Sonunda, Atilla Yayla
Liberallik ve Demokrasi Tartışmasının Sonunda, Atilla Yayla

Liberallik ve Demokrasi Tartışmasının Sonunda, Atilla Yayla 4 Aralık 2005 Etyen Mahçupyan’la bir süredir Zaman sayfalarında tartışıyorduk. İsim vermediğimiz için, her gazete okuyucusu değil, yalnızca bazı okuyucular tartışmanın taraflarından... DEVAMI
Liberalizm ve Kemalizm, Atilla Yayla
Liberalizm ve Kemalizm, Atilla Yayla

Liberalizm ve Kemalizm, Atilla Yayla Yakın zamanlara kadar fikir olarak liberalizme, kişi olarak liberallere veya liberal etiketini yapıştırdıkları insanlara küfreden, onları aşağılamaya çalışan bazı şahıslar, son günlerde liberalizm güzellemeleri ... DEVAMI
Liberalizm ve Liberaller, Atilla Yayla
Liberalizm ve Liberaller, Atilla Yayla

Liberalizm ve Liberaller, Atilla Yayla Liberallerle İslamcılar arasındaki namevcut ittifakın bitip bitmediği üzerindeki tartışmalar esnasında liberalizmin ne olduğuyla ilgili ilginç görüşler ortaya kondu. Bu görüşlerin bir kısmının kendini liberal ... DEVAMI
Liberalizm ve Muhafazakarlık, Taha Akyol
Liberalizm ve Muhafazakarlık, Taha Akyol

Liberalizm ve Muhafazakarlık, Taha Akyol 19 Temmuz 2004 Alt başlıkta, muhafazakârlığı hem açıklayan hem sorgulayan bir soru yer alıyor:"Bilinenin huzuru, bilinmeyenin korkusu mu?"İnsanoğlunun "bilinenin huzuru"na ihtiyacı yok mu? Bu, muhafaz... DEVAMI
Liberalizm, Cumhuriyetçilik, Solculuk, Taha Akyol
Liberalizm, Cumhuriyetçilik, Solculuk, Taha Akyol

Liberalizm, Cumhuriyetçilik, Solculuk, Taha Akyol Çatışan ve benzeşen yönleriyle, cumhuriyetçilik, liberalizm, sosyal demokrasi ve muhafazakârlık günümüzdeki tartışmaların temel kavramları...Böyle bir ortamda üç aydın arasındaki tartışma tipi... DEVAMI
Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri, Mustafa Erdoğan
Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri, Mustafa Erdoğan

Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri, Mustafa Erdoğan I. GİRİŞ Modern bir siyasi doktrin olarak liberalizm esas olarak barışçı bir toplumsal varoluş içinde bireysel özgürlüğü garanti eden bir düzeni amaçlar. Diğer modern doktrinl... DEVAMI
Liberaller, Kemalistler ve Faşizm, Atilla Yayla
Liberaller, Kemalistler ve Faşizm, Atilla Yayla

Liberaller, Kemalistler ve Faşizm, Atilla Yayla 8 Mayıs 2009 Lisans öğrencisi olarak Ankara SBF'de okurken siyasal ideolojilerle ilgili görüşlerimizi etkileyen hocaların çoğu, derslerinde sosyalist perspektifi kullanır ve sosyalist tezleri kesinle... DEVAMI
Muhafazakarlar ve Liberalizm, Taha Akyol
Muhafazakarlar ve Liberalizm, Taha Akyol

Muhafazakarlar ve Liberalizm, Taha Akyol LİBERALİZM mikrobu, şu veya bu dozda muhafazakâr damarlara girmiş bulunuyor. Bunu hem muhafazakâr kalemlerin liberalizm tartışmalarından anlıyoruz, hem sosyolojik araştırmalardan. Muhafazak&acir... DEVAMI
"No We Can’t": The US foreign policy and the end of humanitarian intervention

"No We Can’t": The US foreign policy and the end of humanitarian intervention The world has witnessed two major changes during the ongoing Middle East crisis started with the Arab Spring. One is the end of anti-war movement and the other is t... DEVAMI
Özgürlük Üstüne Notlar, Mustafa Erdoğan
Özgürlük Üstüne Notlar, Mustafa Erdoğan

Özgürlük Üstüne Notlar, Mustafa Erdoğan A. ÖZGÜRLÜK  KAVRAMI Özgürlük kavramı değerlerden bağımsız olarak tanımlanabilir. Buna karşılık özgürlüğün dünya görüşlerine göre değişen farklı yorumları (anlayışları) olabilir. 1. İki Özgürlük Kavram... DEVAMI
Sosyal-Liberal Sentez, Mustafa Erdoğan
Sosyal-Liberal Sentez, Mustafa Erdoğan

Sosyal-Liberal Sentez, Mustafa Erdoğan Modernleşmenin devlet projesi olması, sivil toplumun gelişmesini zora sokar. Türkiye'de siyasi yapı, toplum kesimlerinin modernleşme karşısında aldığı/almaya zorlandığı tutumla belirlenir 06/08/2002 Prof. Dr... DEVAMI
Super States, Small States and Liberty, Atilla Yayla
Super States, Small States and Liberty, Atilla Yayla

Super States, Small States and Liberty, Atilla Yayla A state is a monopoly by nature. In the popular culture, which cannot be said to be friendly to free market economy and individual freedom, monopoly has been defined as the domination of the marke... DEVAMI
Mülkiyet Kurumu, David Schmitz
Mülkiyet Kurumu, David Schmitz

Mülkiyet Kurumu, David Schmitz Mülkiyet hukukunun evrimi, dışsallıkları içselleştirmek doğrultusunda süregiden bir arayışın itimiyle gerçekleşmektedir: üretken çabayla ilişkilendirilen pozitif dışsallıklar ve ortak sahiplikteki kaynakların kötü kul... DEVAMI
Mülkiyet ve Ahlâkî Hayat, Jason Baldwin
Mülkiyet ve Ahlâkî Hayat, Jason Baldwin

Mülkiyet ve Ahlâkî Hayat, Jason Baldwin Hayek’in “özel mülkiyet, özgürlüğün en önemli teminatıdır” sözü pek çok bakımdan doğrudur. Bireyin, devletin ve diğer birey ve grupların saçma arzularının tahakkümünden masun olm... DEVAMI
Özel Mülkiyet Bir İnsan Hakkı mıdır? Atilla Yayla
Özel Mülkiyet Bir İnsan Hakkı mıdır? Atilla Yayla

Özel Mülkiyet Bir İnsan Hakkı mıdır? Atilla Yayla Özel mülkiyet hakkı tartışmalı bir konu. Özel mülkiyete cephe alan yazarlar bulmak taraftar olanları bulmaktan çok daha kolay. Plato yönetici sınıfın, Marx herkesin özel mülkiyet hakkına sahip olma... DEVAMI
Özel Mülkiyet Karşısında Devlet, Andrei Shleifer
Özel Mülkiyet Karşısında Devlet, Andrei Shleifer

Özel Mülkiyet Karşısında Devlet, Andrei Shleifer Ne tür mal ve hizmetler özel firmalar yerine kamu çalışanları tarafından üretilmelidir? Kamu işçileri kamuya ait firmalarda çelik ve otomobil üretmeli midir? Öğretmenler ve doktorlar kamusal alanda m... DEVAMI
Özgürlük ve Mülkiyet, Ludwig von Mises
Özgürlük ve Mülkiyet, Ludwig von Mises

Özgürlük ve Mülkiyet, Ludwig von Mises I 18. yüzyılın sonunda iki özgürlük (liberty) nosyonu hakim idi. Bunların her biri, bugün zihnimizdeki özgürlük ve hürriyetfikrinden çok farklıydı. Bu kavramlardan ilki tamamıyla kuramsaldı ve siyasî i... DEVAMI
Finansal İstikrarsızlık Kaynakları Olarak Merkez Bankaları, George Selgin
Finansal İstikrarsızlık Kaynakları Olarak Merkez Bankaları, George Selgin

İktisatta bir hareket, alışkanlık, kurum ya da yasa yalnız tek bir sonuç değil, bir sonuçlar dizisi yaratır. Bunlardan görünen ilk sonuç, sebebiyle aynı anda ortaya çıkarken; görünmeyen ilk sonuçlar ise ilk sonucu bir zaman farkıyla takip eder. İşte ... DEVAMI
Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises
Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises

Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises 1. Bir Üçüncü Sistem Fikri Üretim vasıtalarının özel sahipliği (piyasa ekonomisi veya kapitalizm) ile üretim vasıtalarının kamusal sahipliği (sosyalizm veya komünizm veyahut da “plânlama”) birb... DEVAMI
Piyasa Ekonomisi: Efsaneler ve Gerçekler, Atilla Yayla
Piyasa Ekonomisi: Efsaneler ve Gerçekler, Atilla Yayla

Piyasa Ekonomisi: Efsaneler ve Gerçekler, Atilla Yayla Soğuk savaşın bitmesi ve sosyalist sistemlerin siyasî, iktisadî ve hukukî olarak yapılanma tarzlarının insanlığa yarayışlı değil zararlı olduğunun anlaşılması bütün dünyada de... DEVAMI
Piyasa Ekonomisinin ABC’si*, Henry Hazlitt
Piyasa Ekonomisinin ABC’si*, Henry Hazlitt

Piyasa Ekonomisinin ABC’si*, Henry Hazlitt Ekonomik hayatı organize etmenin yalnızca iki yolu vardır. İlkinde, ailelerin ve bireylerin gönüllü seçimi ve gönüllü işbirliği ekonomik hayatı organize eder. Bu düzenlemeye serbest piyasa denir. Diğ... DEVAMI
İnsan Hakları Nelerdir?, Atilla Yayla
İnsan Hakları Nelerdir?, Atilla Yayla

Makaleyi Pdf olarak görüntüleyin... DEVAMI
Özgürlük, Akıl ve Gelenek, Friedrich A. von Hayek
Özgürlük, Akıl ve Gelenek, Friedrich A. von Hayek

1. İki özgürlük geleneği  Özgürlük bir tabiat durumu değil de bir uygarlık mamuulü ol-makla beraber, tasarım ürünü de değildir. Özgürlük müesseseleri, -özgürlüğün onun husule getirdiği her şey gibi- insanlar bu mües-seselerin getireceği yararla... DEVAMI
İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım, Mustafa Erdoğan
İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım, Mustafa Erdoğan

Makaleyi Pdf olarak görüntüleyin... DEVAMI
Mises’in Sosyalizm’inin Önemi, Peter J. Boettke
Mises’in Sosyalizm’inin Önemi, Peter J. Boettke

Ludwig von Mises’in 20. Yüzyıl’ın en büyük iktisatçılarından birisi olduğu gerçeğinden asla şüphe edilmemelidir. Mises, sağda ve solda anlatıla gelen muhtelif mitolojilere karşın, asla bilimsel veya popüler bir unutuluş altında çalışmadı.... DEVAMI
Turkey’s Kurdish Question and the Peace Process, Yılmaz Ensaroğlu
Turkey’s Kurdish Question and the Peace Process, Yılmaz Ensaroğlu

Turkey currently is witnessing a series of events that are most likely to go down in history as truly important milestones. The country is attempting to tackle the age-old Kurdish question. Thus far, the peace process has given rise to more hope than... DEVAMI
Piyasanın Ahlaki Buyruğu, F. A Hayek
Piyasanın Ahlaki Buyruğu, F. A Hayek

Piyasanın Ahlakî Buyruğu, F. A. Hayek John Maynard Keynes’in The General Theory kitabını yayınladığı yıl olan 1936’da (tamamen tesadüf eseri) Londra Ekonomi Derneği’ne başkanlık konuşmamı hazırlarken âniden ekonominin ... DEVAMI
Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum, Ömer Çaha
Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum, Ömer Çaha

Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum, Ömer Çaha Giriş   “Sivil toplumun nasıl bir devlet yapısıyla birlikte mümkün olacağı” yönündeki soru sivil toplum tartışmalarıyla birlikte gündeme gelen  temel sorulardan birini ol... DEVAMI
AK Parti Liberalleşmeli mi, Liberalleşmemeli mi? Gülay Göktürk
AK Parti Liberalleşmeli mi, Liberalleşmemeli mi? Gülay Göktürk

AK Parti Liberalleşmeli mi, Liberalleşmemeli mi? Gülay Göktürk Bu soru da nereden çıktı diyenler için hemen söyleyeyim... Yazının başlığı, Ahmet Taşgetiren'in dünkü yazısına bir göndermedir. Taşgetiren "AK Parti formatının önemi" başlıklı dünkü ya... DEVAMI
AK Parti'nin Liberallerle Zor ama Zorunlu İlişkisi, Atilla Yayla
AK Parti'nin Liberallerle Zor ama Zorunlu İlişkisi, Atilla Yayla

AK Parti'nin Liberallerle Zor ama Zorunlu İlişkisi, Atilla Yayla Türkiye'nin sihirli siyasi formülü bellidir. Muhafazakar siyasi hareketlerin, liberal fikirlerden kısmen etkilenmeleri ve onları yine kısmen politikalarına yansıtmaları. DP, AP, ANAP ... DEVAMI
Bottom-Up: Explain The Success Story of Turkey in the 2000's, Mustafa Acar
Bottom-Up: Explain The Success Story of Turkey in the 2000's, Mustafa Acar

Bottom-Up: Explain The Success Story of Turkey in the 2000's, Mustafa Acar A lot of people around the world are wondering these days how Turkey was able to jump from bottom to the top within a decade and became a shining star of the region. It seem... DEVAMI
Erdogan Promotes Democratization Package, Rasim Ozan Kütahyalı
Erdogan Promotes Democratization Package, Rasim Ozan Kütahyalı

Erdogan Promotes Democratization Package, Rasim Ozan Kütahyalı At Beyaz TV last week, I worked on preparing a program about the life of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. After a taping with him, we had an opportunity for a chat. I told t... DEVAMI
Liberal Düşüncenin ve Türkiye'nin Geleceği, Atilla Yayla
Liberal Düşüncenin ve Türkiye'nin Geleceği, Atilla Yayla

Liberal Düşüncenin ve Türkiye'nin Geleceği, Atilla Yayla 14 Kasım 2008 PROF.DR.ATILLA YAYLA Liberal düşünce geleneğinin insanlığın fikir birikiminin ağırlıklı kısmını kapsadığı, fikir tarihiyle ilgilenen herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu ge... DEVAMI
Liberalizm ve Türkiye'de Liberal Eğilimler, Mustafa Erdoğan
Liberalizm ve Türkiye'de Liberal Eğilimler, Mustafa Erdoğan

Liberalizm ve Türkiye'de Liberal Eğilimler, Mustafa Erdoğan 1. Liberalizm Nedir? Liberalizm özü bakımından siyasi bir doktrindir ve modern çağın ürünüdür. “Siyasi” sıfatı, bir öğreti veya ideolojinin kapsayıcı bir felsefi sistem oluştu... DEVAMI
Mehmet Cavid Bey'de İktisadi Düşünce, Alper Akalın
Mehmet Cavid Bey'de İktisadi Düşünce, Alper Akalın

Mehmet Cavid Bey'de İktisadi Düşünce, Alper Akalın Şüphesiz, bilim dünyası, serbest piyasa ekonomisinin ülkeler için en yararlı ve verimli bir sistem olduğu konusunda hem fikir değil. Böylesine bir tek dillilik, zaten sosyal bilimlerin doğasına ters... DEVAMI
Özgürlük, İmkansızlık ve Belirsizlik midir? Atilla Yayla
Özgürlük, İmkansızlık ve Belirsizlik midir? Atilla Yayla

Özgürlük, İmkansızlık ve Belirsizlik midir? Atilla Yayla Bir yazısından öğreniyoruz ki ("1453 Problemi", 26 Şubat 2012), Radikal Gazetesi yazarı Gündüz Vassaf'a, Bilgi Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, özgürlüğün tanımı sorulmuş. Gerisini ken... DEVAMI
Türk Demokrasisinin Doğum Tarihi: 14 Mayıs, Mustafa Erdoğan
Türk Demokrasisinin Doğum Tarihi: 14 Mayıs, Mustafa Erdoğan

Türk Demokrasisinin Doğum Tarihi: 14 Mayıs, Mustafa Erdoğan 1. GİRİŞ Yeni Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kemalist kadrolarca tasfiyesi sonucunda kurulmuştur. Millî mücadelenin M. Kemal önderliğindeki sivil ve asker kadrolarca, Türk... DEVAMI
Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi, Mustafa Erdoğan
Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi, Mustafa Erdoğan

Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi, Mustafa Erdoğan A. GİRİŞ Türkiye’nin siyasi sisteminin genel karakteri itibariyle çeşitlilik ve çoğulculuk, özgürlük ve adalet, açık toplum, sorumlu ve sınırlı yönetim, hoşgörü v... DEVAMI
Türkiye'de Demokrasiye Geçiş Deneyimi (1945-1960), Mustafa Erdoğan
Türkiye'de Demokrasiye Geçiş Deneyimi (1945-1960), Mustafa Erdoğan

Türkiye'de Demokrasiye Geçiş Deneyimi (1945-1960), Mustafa Erdoğan Türkiye’de millî mücadelenin başarıyla sonuçlanmasını izleyen birkaç yıl devlet yapısının cumhuriyetçi, lâik ve modern esaslara göre yeniden kurulması çabalarıyla ... DEVAMI
Where Turkey is Heading? Interview with Dr. Mustafa Acar on Gezi events
Where Turkey is Heading? Interview with Dr. Mustafa Acar on Gezi events

Where Turkey is Heading? Interview with Dr. Mustafa Acar on Gezi Events Since Erdogan’s Justice and Development (AK) party took office in late 2002 Turkey became more prosperous and politically mobilized. Turkey is not a full-fledged democrac... DEVAMI
Pluralism in Turkish Constitutional History, Mustafa Erdoğan
Pluralism in Turkish Constitutional History, Mustafa Erdoğan

Pluralism in Turkish Constitutional History, Mustafa Erdoğan In this study, pluralism will be used to mean a diversified society and a multi-party politics. I suppose that societal, institutional and ideological diversity of  the modern society... DEVAMI
Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet, Mustafa Erdoğan
Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet, Mustafa Erdoğan

Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet, Mustafa Erdoğan   Devlet tarih boyunca sık sık kötülük ve musibetin ana kaynağı olmuştur. Ludwig von Mises  1. DEVLET VE MODERN DEVLET Bugün “ulus-devlet” olarak andığımız siyasi formasyon büt... DEVAMI
Çevre Politikası İçin Liberal Tarafsızlığın İfade Ettikleri, Cary Coglianese
Çevre Politikası İçin Liberal Tarafsızlığın İfade Ettikleri, Cary Coglianese

Liberal tarafsızlık ilkesi yönetimlerin, belirli iyi yaşam anlayışlarını destekleyen eylemde bulunmadan kaçınmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte çevre politikasını oluşturanlar, doğal kaynakları kimin kullandığı ve nasıl kullandığını belirlerke... DEVAMI
Türkiye'de Devletin Eğitime Müdahalesinin Yeterli Gerekçesi Var mı?
Türkiye'de Devletin Eğitime Müdahalesinin Yeterli Gerekçesi Var mı?

1. GİRİŞ Devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması gerek iktisatçılar gerekse politikacılar arasında yaygın kabul görmüş bir uygulama iken, eğitim hizmetleri hala tüm dünyada büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilmekte, üretilmekte ve denetl... DEVAMI
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler, Zühtü Arslan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler, Zühtü Arslan

Bu bildirinin konusu, ülkemizde gitgide güncelleşen ve etkisini hissettiren Avrupa insan Hakları Hukukunun Türk Anayasa yargısında ortaya çıkardığı uyumsuzluk ve çatışma sorunudur. Burada Anayasa Mahkemesi'nin siyasi parti kapatmayla ilgili kararları... DEVAMI
Kapitalizmin Bitmeyen Ölümü, Ünsal Çetin
Kapitalizmin Bitmeyen Ölümü, Ünsal Çetin

İktisat okur–yazarlığının 20. Yüzyıl’da önemli bir gelişme kaydetmediği fikrini Avusturyalı ekonomistlerin bir abartısı diye düşünürdüm. Şikago İktisat Okulu’nun Nobel ödüllü ekonomisti George J. Stigler’in de böyle düşündüğü ... DEVAMI
Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı