Liberal
2018 Liberal Düşünce Kongresi

2018 Liberal Düşünce Kongresi

Dinler Otel, Ürgüp

#2018LDK                                                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 

                                             Sunar 

Program


2 Kasım Cuma 

18.30 - 19.00 Açılış Kokteyli

19.00 - 21.00 Akşam Yemeği


3 Kasım Cumartesi

9.15 – 09.30 Açılış

Prof. Dr. Tanel Demirel, Liberal Düşünce Topluğu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

 

09.30 – 11.00 Birinci Oturum

Küresel Gelişmeler Işığında Liberalizmin Geleceği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi İİBF : 
“Liberal Analizlerde Temel Yaklaşım Hataları”

Dr. Ahmet Taner, Siyaset Bilimci: 
“Anarko Kapitalizmin Açmazları”

11.00 – 11.30 Çay Kahve Arası

11.30 – 13.00 İkinci Oturum

Türkiye’de Devletçilik ve Piyasa Ekonomisi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahadır Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar:

Doç. Dr. İbrahim Turhan, İktisatçı: "Merkez Bankası ve Para Politikaları"

Prof. Dr. Selahattin Togay, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü: “Genel Ekonomi Politikaları ve                                                             Piyasa Ekonomisi”

Yenal Berzeg, İşadamı: “Piyasa Aktörleri Gözünden Fırsatlar ve Sorunlar”

 

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 14.30 2018 Yazı Yarışması Ödüllerinin Takdimi

14.30 – 16.00 3. Oturum

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Oturum Başkanı: Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

Dr. Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Bir Siyasal İnovasyon Olabilir mi?”

Dr. Hilal Yazıcı, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi: “Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ilkesi bağlamında Cumhurbaşkanlığı Sistemi”

Erkut Ayvaz, Siyaset Bilimi Doktora Adayı, Univ. of Bamberg, SETA Araştırmacı: “Cumhurbaşkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine”

16.00 – 16.30 Kahve Arası

16.30 – 18.00 Dördüncü Oturum

Devrim Fikri, Devrimler ve Kapalı Yapılanmalarda Sorunlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi

Akif Kemal Koç, Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi: “İngiliz ve Amerikan Devrimlerine Fransız Devrimi Üzerinden Bir Bakış”

Dr. Mihriban Şenses, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş. Gör.: “Edmund Burke’ten Hareketle Devrim Eleştirisi”

Nurdan Balcı, Yeditepe Üniversitesi, Çevrim bilimi böl. Araş. Gör., İngiliz Edebiyatı Doktora Öğr. :“Kapalı Toplum ve İçyüzü: Bireyin Bekasında Yanıltma Kavramının Rolü”

 

18.30 Akşam Yemeği

 

4 Kasım 2018 Pazar


10.00 – 12.00 Beşinci Oturum:

Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

Dr. Mustafa Yaylalı, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi: “Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları: Albert Venn Dicey ve Hans Kelsen”

Dr. Serdar Korucu, Sakarya Üniversitesi, İİBF: “Hukuk Devletine ilişkin Güncel Problemler”

12.00 Kapanış

12.30 – 13.30 –Öğle Yemeği

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı