Liberal
2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

 

“Liberal Perspektiften Devletçilik Eleştirisi” konulu
2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

Sonuçlandı

Birinci

 "İnsan, Doğal Hakları ve Devlet"
başlıklı çalışmasıyla

Melih Demirtaş

Doktor Adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölge Çalışmaları Programı

İkinci

"İnsan Hakları ve Siyasi Devletçilik:
Tek Parti Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme"
başlıklı çalışmasıyla
Ahmet Aydın

Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Üçüncü

"“ Özgürlük” Bağlamında Devletçiliğe Liberal Bakış"
başlıklı çalışmasıyla
Mustafa Tekin 

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi

Kâzım Berzeg Makale Yarışması Ödül Töreni ve Anma Programını
LDT Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kâzım Berzeg’in 1960’lı yıllardan itibaren siyasi ve entelektüel yönüne dair bilgi veren yazılarında, “hayat, hürriyet ve mülkiyet” haklarına yönelik güçlü bir vurguyu, devletin araçsal niteliğini görmek mümkün.

 

Kazım Berzeg’in ufku hiçbir zaman Türkiye ile sınırlı olmadı. “Husumetsiz, gerilimsiz, kavgasız, harpsiz, yeryüzünün ve insan varlığının müştereken korunacağı, yeni bir dünya düzeni. Herkesin haddini bildiği, herkesin hakkını alabileceği bir yeni düzen”e ilişkin idealini daima muhafaza etti. Bu idealin bir parçası olarak Türkiye’de yapılması gereken, ülkenin üstündeki ölü toprağını atıp, kendisini sınırlayan bağları çözüp, evrensel tecrübeyi izleyerek, birey haklarını, demokrasiyi ve ekonomik refahı tesis etmeye ilişkin bir yola girmesiydi. Dönemin sol ve sosyalist çevrelerinin Türkiye’yi çekmeye çalıştığı kolektivist devletçi çizgiye, jakoben laikliğe veya etnik homojenleştirme politikasına karşı ısrarla ve inatla özgürlüğü savunuyordu. En çok tekrarladığı ilkelerden biri, “devlet bireyin diline, dinine, donuna [giysisine] karışmasın”dı.” (B.B. Özipek (Ed.), “3. Baskıyı Sunarken”, Kazım Berzeg, Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, 2019)

Kâzım Bey’in aziz hatırasını yâd ederken kıymetli ailesinin desteğiyle düzenlenen III. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusunu Liberal Perspektiften Devletçilik Eleştirisi olarak belirledik. Bu çerçevede, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla devletçilik meselesini siyasî, sosyal, iktisadî bakımdan ele alan yazılarla yarışmaya başvurulabilir.

Devletçi zihniyet
Devletçiliğin sebepleri
Devletçiliğin tezahürleri / yansımaları
Devletçiliğin siyasî, sosyal ve iktisadî sonuçları
İnsan hakları ve devletçilik
Sivil toplum, çeşitlilik ve devletçilik
Özgürlük, adalet ve/veya barış ile devletçiliğin ilişkisi
Devletçilik ve sosyal refah, iktisadi zenginlik
Türkiye’de siyasî, iktisadî ve/veya sosyal devletçilik  

Birincilik Ödülü: 7.500 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Alim Yılmaz
Avukat Raşit Sarıkaya
Prof. Dr. Tanel Demirel

Yarışma herkese açıktır.  Son başvuru tarihi: 3 Şubat 2023'tür.

Sonuçlar 7 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Başvuru Formu

 

Liberal Düşünce Topluluğu hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla 2020 yılından itibaren her yıl Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenlemeye başlamıştır.

Kâzım Berzeg hakkında

Fikir adamı, hukukçu ve yazar Kâzım Berzeg Türkiye'de liberalizmin anlaşılmasına ve bir fikir hareketi olarak şekillenmesine katkıda bulunan başlıca isimlerdendir. 1938'de Samsun'da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Berzeg'in çocukluk yılları Samsun'da çiftçilik yapan ailesinin yanında geçmiştir. 1961'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Berzeg, 1970-82 yılları arasında avukat, hukuk müşaviri ve baş hukuk müşaviri olarak kamu kesiminde çeşitli görevlerde bulunmuş, daha sonra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukukçu olarak Türkiye'deki kamulaştırma mağdurlarının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve kazanan ilk avukat olma unvanı da ona aittir. Başörtüsü yasağı mağdurlarının davasını da aynı şekilde AİHM'e taşıyan odur. 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde ülke ve dünya meselelerini klasik liberal perspektiften ele alan makaleler kaleme alan yazar, ısrarlı biçimde düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü ile piyasa ekonomisinin önemine işaret etmiştir. Liberalizmin felsefî ve entelektüel köklerinin aydınlatılması için çaba sarf etmiş ve bu düşünce geleneğinin Türkiye'de yeterince tanınmayan çok temel bir özelliğinin, bir insan hakları doktrini olma özelliğinin sürekli olarak altını çizmiştir. 1994 yılında Liberal Düşünce Topluluğu'nun (LDT) dernekleşmesi sürecinde kurucu üyeleri tarafından "kıdemli, istikrarlı bir liberal demokrat" olarak görülen ve kurucu başkan olması istenen Berzeg'in eserleri arasında, Türk Tarımı ve Toprak Reformu (1972), Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği (1994, 3. gözden geçirilmiş baskı 2018) ve Liberalizm ve Türkiye (1996) olan yazarın bu kitapların dışındaki makale, röportaj ve köşe yazılarıyla radyo ve TV programlarını da içeren diğer fikir ürünleri, herkesin çevrimiçi ulaşabileceği şekilde LDT tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Ayten Berzeg Hanımefendi'nin eşi ve tıp doktoru Denef Berzeg Deniz ile müteşebbis iş adamı Yenal Berzeg'in babası olan Kâzım Berzeg Beyefendi 7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

***

Kâzım Berzeg hakkında yazılan yazılara vefatının ardından açılan bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Kitabı: Liberalizm, Demokrasi ve Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı 

Makaleleri:

Farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarının bir kısımına Hurfikirler.com sitesinin Kâzım Berzeg arşivinden ulaşabilirsiniz. (Bu liste sürekli güncellenmektedir.)

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı