Liberal
9. İslam ve Özgürlük Konferansı, 27-28 Ekim, Mardin

Islam and Liberty Network 
sunar    

 9. İslam ve Özgürlük Konferansı

Çoğunluğu Müslüman Ülkelerde
Çoğulculuk, Demokrasi ve İktisadî Gelişme
27 - 28 Ekim 2022

Mardin, Türkiye

Liberal Düşünce Topluluğu ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile işbirliğinde
  

Katkıları için teşekkürlerimizle

Atlas Network Acton Institute for Religion and Liberty Network for a Free Society

İslam ve Özgürlük Ağı (Islam and Liberty Network, ILN) hâlihazırda Fas, Pakistan, Malezya ve Türkiye vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinden müteşekkil Malezya Kuala Lumpur’da vakıf olarak tesis edilmiş, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan başka ülkelerden de araştırmacıların mensubu olduğu,  devletlerden bağımsız fikir faaliyetleri yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

2011’de İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda kuruluşuna karar verilen ILN araştırmacıları, akademisyenleri ve fikir insanlarını biraraya getirerek evrensel manada dinî, siyasî ve iktisadî özgürlük fikirlerinin İslam diniyle tutarlı ve uyumlu bir şekilde var olabileceğini felsefî ve akademik çalışmalarla değerlendirmektedir. Kuruluş her yıl ilgili konularda farklı ülkelerde uluslararası bir konferans, internet üzerinden veya yüz yüze seminerler düzenlemekte, ayrıca makale ve kitap yayınlamaktadır.

İslam ve Özgürlük Ağı, ILN, İslam'ın tarihî geleneklerinde kök salmış özgür toplumun temel değer ve ilkelerinin yeniden canlanması ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. ILN bugünün Müslüman toplumlarında hürriyet ideallerini geliştirecek fikirlerin yeniden keşfi gayesini paylaşan fikir insanlarını faaliyetlerine katkıda bulunmaya davet eder. ILN İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı ekolleri ve farklı metodolojik yaklaşımları temel referans noktaları olarak ele alır. ILN programlarında bu yaklaşımlara ilişkin karşılaştırmalı çalışmalara ve muhtelif tarihî ve coğrafî tecrübeler hakkındaki değerlendirmelere yer vermektedir. ILN faaliyetleri kapsamında, ayrıca İslamî tarih içinde yaygınlaşmış felsefî gelenek ve kurumların incelemelerini de beklemektedir.  

İslam ve Özgürlük Ağı Yönetim Kurulu bugüne kadar ilki İstanbul’da olmak üzere Pakistan, Malezya, Endonezya ve Fas gibi ülkelerin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen uluslararası konferansının bu yılki programını Türkiye’de düzenleyecektir. “Çoğunluğu Müslüman Olan Ülkelerde Çoğulculuk, Demokrasi ve İktisadî Gelişme” konulu uluslararası akademik konferans 27 – 28 Ekim 2022 tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da yerleşik fikir kuruluşu Liberal Düşünce Topluluğu Derneği ile işbirliğinde yapılacaktır.

Konferansa kayıt ücretsizdir, katılımcılar seyahat ve konaklama planlarını kendileri üstlenecektir.
Toplantıya internet üzerinden katılmak isteyenler için toplantıya katılım bağlantısı kayıt yaptıkları takdirde gönderilecektir. İlginize teşekkürler. 

Kayıt Formu

İrtibat:

Tasnim Idris
tasnim@islamandlibertynetwork.org

Mardin'de bizzat katılım hakkında sorularınız ve sınırlı sayıda konaklama rezervasyonu için
Serpil Kocturk
serpilkocturk@liberal.org.tr 

9. İslam ve Özgürlük Konferansı

Çoğunluğu Müslüman Ülkelerde
Çoğulculuk, Demokrasi ve İktisadî Gelişme

Program
Konferans Salonunda İngilizce Türkçe tercüme yapılacaktır.

27 Ekim 2022, Perşembe

09.00 – 09.30             Kayıt

09.30 – 10.15             Açış Konuşmaları

Ali Salman, İcrai Yönetici, İslam ve Özgürlük Ağı
Mohammed Amin,
İslam ve Özgürlük Ağı Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Feridun Bilgin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Avukat Raşit Sarıkaya, Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi

10.15 – 10.45              Açış Tebliği

İslam Medeniyetinin Tarihî ve İktisadî Analizi
Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi, Antalya


10.45 – 11.00             Ara

11.00 – 12.00             I. Oturum

İslam, Liberal Demokrasi ve Bireysel Haklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Yayla, Medipol Üniversitesi, İstanbul

Konuşmacılar:

- Zeeshan Hashim, İngiltere: “ Liberal Demokrasinin Gerilemesi: Sebepler ve Sonuçlar”

- Mondher Youssfi, Tunus: “İmkânsız Müslüman: İslam ve Özgürlük arasındaki Dinamiklerin Bozulması”

12.00 – 13.30             Öğle Arası

13.30 – 15.00              II. Oturum
İslam, Çoğulculuk ve Modernite


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun Bilgin
, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar:

- Mohammad-Taghi Ghezelsofla ve Mohsen Abbaszadeh Marzbali, İran: 
Yarışan İslamcılık Hegemonyaları: Bağlamsal Modernizmden Tutucu Modernizme”

Md. Thowhidul Islam, Bangladeş: 

Mültecilere Yönelik İslamî Etik: Çoğunluğu Müslüman Ülkelerin Yaklaşımları Hakkında Düşünceler

15.00 – 15.30             Ara

15.30 – 17.00              III. Oturum

Kalkınma ve İktisadî Gelişme

Oturum Başkanı: Ali Salman, İslam ve Özgürlük Ağı

Konuşmacılar:

Wardah Alkatiri, Endonezya:
 “
İktisadi Gelişmede Gerileme ve Ulus Devletlerin Çözülmesi: Antroposen’de Düşünülmeyeni Düşünmek”

- Dr. Sumayya Chughtai, Pakistan: 
Ekonomik Özgürlük ve Gelişme İlişkisinde Kültürlerarası Değişikliklerin Ilımlılaştırıcı Rolü”

- Prof. Dr. Mustafa Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye: 
Özgürlük, Müslüman Dünya ve Türkiye’nin Piyasa Ekonomisi Tecrübesi”
 

28 Ekim 2022, Cuma

09.30 – 10.15              IV. Oturum

Moderatör: Özlem Çağlar Yılmaz,
Liberal Düşünce Topluluğu - İslam ve Özgürlük Ağı Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:

- Prof.  Dr. Kelly James Clark, İbn Haldun Üniversitesi, Istanbul: “İslam’da ve Hıristiyanlık’ta Özgürlük ve Hoşgörü”

10.15 – 10.30             Ara

10.30 - 11.30              V. Oturum

Müslüman Toplumlar Hakkında Küresel Perspektifler

Oturum Başkanı: Dr. Büşra Sönmez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Konuşmacılar:

- Edo Omercevic, Bosna: “İslamî İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Özgürlük ve Yönetişim”

- Mohammad Amin, İngiltere: “İslam ve Özgürlük Ağı Endeksinin Takdimi”

11.30 – 12.30             Cuma Namazı Arası

12.30 – 13.30             Öğle Yemeği

13.30 – 15.00              VI. Oturum
Demokrasi ve Sekülerizm

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alim Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar:

Saeed Khan, USA: “Batılı Sekülerizmin Yanlışları ve Millet Sistemi Üzerine Yeniden Düşünmek: Çokinançlı Toplumlar için İslam Tarihinden Çözüm Önerileri”

Kazeem O. Olaniyan ve Jaleelah F. Idris, Nijerya: “Sekülerizm ve Fundamentalizm: Güneybatı Nijerya’da Şeriat Uygulamasının Görünümü”

Azeemah Saleem ve Mohammad Imtiyaz, Hindistan: “Demokratik Değerler: Anayasal Sekülerizm ve Hindu Müslüman Kadınların ‘İtibarı’”

Prof. Dr. Mohammad Ramizpoor ve Manizha Ramizy, Afgan İktisadî, Hukukî ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu, Afganistan: “Afganistan’ın Toplumsal ve İktisadî Durumu

 

15.15 – 15.30             Ara

15.30 – 17.00              VII. Oturum
Barış ve Ilımlılık

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Husnul Amin, Milli Savunma Üniversitesi, Islamabad, Pakistan

Konuşmacılar:

Pradana Boy Zulian, Endonezya: “Dinî Ilımlılık Hareketi: Radikalleşmenin Azaltılmasında Radikal Olmayan Yaklaşımlar”

Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Malezya: “Malezya İslamı’ndaki Selefi Akıma karşı Gelenekselci Direnç: Afifi al Akiti’nin Rolü”

- Tabassum Majeed, Pakistan: “Barış inşasında Orta Seviye Liderler: Pakistan Swat Vadisinde Çatışma Sonrası Durum”

17.00               Kapanış

29 Ekim 2022, Cumartesi

09.30 – 13.30  Mardin ve Midyat Gezisi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı