Liberal
Anayasacılık Kolokyumu, 3-4 Mart 2012, Ankara

Anayasacılık” Kolokyumu Okuma Listesi

3 – 4 Mart 2012

Gordion Otel, Bestekâr Sokak, Kavaklıdere, Ankara


Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Turhan

                       

3 Mart Cumartesi

10.00 – 11.30 I. Oturum: Giriş

Anayasacılık: Sınırlı Devlet, Negatif Özgürlükler ve Liberal Demokrasi


Referans Okumalar:

-Mustafa Erdoğan, Anayasacılığın Anlamı ve İlkeleri

-Zühtü Aslan, Anayasal Devletin Normatif Temelleri: Siyasal Tarafsızlık

-Isaiah Berlin, İki Özgürlük Kavramı

-Albert V. Dicey, Hukuk Devleti: Doğası ve Genel Uygulamalar

11.30 – 12.00 Ara

12.00 – 13.30 II. Oturum: Anayasacılık ve Sosyal Adalet

Referans Okumalar:

-Mustafa Erdoğan, Özgürlük, Adalet, Refah

-Atilla Yayla, Adalet Teorilerine Bir Bakış

-Yusuf Şahin, Her Derde Deva Kamu Yararı

-Anthony Flew, Social Justice isn’t Any Kind of Justice

-Scott A. Boykin, Hayek on Sponteneous Order and Constitutional Design

13.30 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 16.00        III. Oturum: Ekonomi Düzen ve Anayasa

Referans Okumalar:

-Vural Fuat Savaş, Anayasalarda Ekonomik Hak ve Özgürlükler

-Turgut Tan, Anayasal Ekonomik Düzen

-Ergun Özbudun, Anayasa Mahkemesi ve Ekonomik Politika

-Serdar Korucu, Anayasanın Ekonomik Sistem Tercihi Sorununa Çok Boyutlu Yaklaşım

Coşkun Can Aktan, Türkiye’nin Bir Ekonomik Anayasaya İhtiyacı Var mı?

 

16.00 – 16.30 Ara

16.30 – 18.00 IV. Oturum: Anayasacılık ve Anayasa Yargısı

Referans Okumalar:     

-Mehmet Turhan, Anayasa Yargısının Demokratik -Hukuk Devletindeki İşlevi ve Meşruluğu

-Mehmet Turhan, Anayasa Mahkemesi, Hak ve Özgürlükler

-Mehmet Turhan, Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı

-Mustafa Erdoğan, Egemenlik Artık Anayasa Mahkemesinin mi?

-Ergun Özbudun, Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu

Jeremy Waldron, The Core of the Case Against Judicial Review

Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch

 19.00 – 20.30 Akşam Yemeği


4 Mart Pazar

10.00 – 11.30 V. Oturum: Anayasacılık ve Otoriter Anayasalar

Referans Okumalar:

-Jim Peron, Hitlerci Öfkenin Marksist Temelleri

-Ludwig von Mises, Nazizmin Kaynakları

-Adam Young, Nazizm Sosyalizmdir

-Friedrich August von Hayek, Nazizmin Sosyalist Kökenleri         

11.30 – 12.00 Ara

12.00 – 13.30 VI. Oturum: Türkiye’de Sivil Anayasa için Çıkış İmkânları

13.30 – 14.30 Öğle Yemeği ve Kapanış


Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı