Liberal
Avrupa için Değişim Zamanı: Özgürlük ve Güçlü Ekonomi Çağrısı

 

Avrupa için Değişim Zamanı: Özgürlük ve Güçlü Ekonomi Çağrısı


Avrupa’yı Yeniden Düşünmek:

Çoğulculuk, Barış, Serbest Piyasa ve Zenginlik *14 Nisan 2016, Perşembe,
Medipol Üniversitesi C Blok CZ25 Salonu, Kavacık, İstanbul

 

Liberal Düşünce Topluluğu, 2010'dan beri her yıl Avusturyan Ekonomi Merkezi ile Avrupa ve Kafkasya'da muhtelif ülkelerdeki bağımsız fikir kuruluşlarıyla beraber Serbest Piyasa Ekonomisi Yolda/Free Market Road Show seri toplantılarını düzenliyor. Toplantılarda Avrupa Birliği'nin siyaset, toplum ve ekonomi üzerindeki merkeziyetçi, aşırı düzenlemeci politikalarının girişim özgürlüğüne, zenginliklerin ve refahın artışına, ayrıca son yıllarda göçmenlere, açık topluma etkisi değerlendiriliyor, böylece içine girilen iktisadî ve toplumsal krize yönelik hem Avrupa Birliği'ne hem de ülkelere ilişkin özgürlükçü, çoğulcu siyasi, sosyal ve iktisadi perspektif ve politikalar tartışılıyor.

Bu kapsamda 14 Nisan 2016 Perşembe günü İstanbul Medipol Üniversitesi MEDIPOLIS Araştırma Merkezi ile işbirliğinde “Avrupa’yı Yeniden Düşünmek: Çoğulculuk, Barış, Serbest Piyasa ve Zenginlik” başlıklı iki oturumluk uluslararası toplantı düzenlendi

Toplantının açılışını, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz, Avusturyan Ekonomi Merkezi'nden Luca Bertoletti ve Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan yaptı.

Toplantının Göçmenler, Özgürlük ve Avrupa başlıklı ilk oturumunda MEDIPOLIS araştırma merkezi Direktörü Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek insan hakları açısından Türkiye hükümetinin sığınmacı politikasının çok başarılı olduğunu; vatandaşların ve sivil toplumun sığınmacılara sahip çıktığını kaydetti; ayrıca muhtelif kurumların yaptıkları araştırmalara göre sığınmacıların sosyal bakımdan büyük sorunlara yol açmadığını ve ekonomik olarak bulundukları şehirlerin durumunu iyileştirdiğini anlattı. CATO Enstitüsü’nden İktisatçı Randal O’Toole merkezî planlamacılığının getirdiği aşırı düzenlemelerin özel mülkiyet üzerindeki arazi fiyat artışlarına sebep olduğunu hem yerleşik vatandaşların hem de göçmenlerin hayatını ve uyumunu zorlaştırdığını; düzenlemelerin daha az olduğu, fiyatların düşük olduğu bölgelerin gelişmeye ve göçmenlerin uyumuna daha açık olduğunu anlattı. Amerikalı gazeteci John Fund güvenlik tehdidinin arttığı dönemlerde hukukun üstünlüğünü korumanın önemine işaret etti. Devamla, Avrupa’da yüksek asgari ücret uygulamasının yeni iş kurma ve işletmelerin büyümesinin önünde büyük engel olduğunu aynı zamanda göçmenleri reddeden Avrupa ülkeleri için yük getiren refah devleti uygulamalarının başlıca gerekçe olduğunu kaydetti. 

Liberal Düşünce Topluluğu akademik kurul üyesi, araştırmacı ve siyaset bilimci Arda Akçiçek 3 milyon göçmene evsahipliği yapan Türkiye’nin sınırlarını kapatan Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya örnek teşkil ettiğini, yaygın kanaatin aksine Türkiye’de mülteci statüsünün olmayışı sayesinde devlete fazla ekonomik ve sosyal yükümlülük getirmeden işverenlerin göçmenlere istihdam sağladığını, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaları vasıtasıyla göçmenlerin sosyal uyumunun arttığını ortaya koydu.

“Girişimcilik ve Serbest Piyasa Ekonomisi” başlıklı ikinci oturumda, İktisatçı Michael Williams mülkiyet hakları, sözleşme hürriyeti, serbest ticaret, serbest bankacılık sistemi ve millî savunmaya dayalı serbest piyasa kapitalizminde fakirlik oranlarının düştüğü, beklenen yaşam sürelerinin uzadığı, çalışma saatlerinin azaldığı, evsahipliğinin, eğitime erişme imkânının ve hayat standartlarının arttığını anlattı. Sözlerine Suriyeli sığınmacılara yaptıkları için Türkiye’ye ve Türkiye’de yaşayan insanlara teşekkür ederek başlayan Suriyeli işadamı Mazen Derawan az gelişmiş kırsal bölgelerde serbest rekabetine imkân tanınan özel müteşebbislerin daha çok yatırım yapmaya yöneleceğini, böylece hem kendilerinin kazanç sağlayacağını hem de bu bölgeleri geliştirebileceklerini anlattı.
 

Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, dünyada ve Türkiye’de iktisadî krizlerin ekonomik büyüme oranlarına etkisini ortaya koyduktan sonra Türkiye için seçim dönemlerini geride bırakmış olmanın yapısal reformlara kapı açtığını, dış ticarette yeni açılım fırsatlarının ve emtia fiyatlarıyla cari işlemler dengesinin avantaj olarak durduğunu not etti. Diğer taraftan FED faiz kararlarının, küresel ekonomideki krizlerin, enflasyonun ve bölgesel risk ve terör tehditlerinin Türk ekonomisi için belirsizlik oluşturduğuna işaret etti. Karahan, ithalat bağımlılığının azaltılması, teknolojik gelişmenin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi, iş piyasalarının serbestleştirilmesi, göçmenlerin ekonomiye entegre edilmesi ve son olarak ticaret diplomasisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının son konuşmasını Liberal Düşünce Topluluğu Akademik Kurul Üyesi İktisatçı Ünsal Çetin yaptı. Çetin Türkiye’nin özelleştirmeler, sabit kurdan dalgalı kura geçiş, altyapı yatırımları, yabancı sermaye girişleri, ulaşım, iletişim, bankacılık, turizm ve otomotiv gibi alanlarda rekabetin yoğunlaşması ile eğitim ve sağlık alanlarının hem özel girişimcilere açılması hem de kamu hizmetlerinde kalite artışı ile önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. İlaveten Çetin başarılı bir mali politikanın kurallara dayalı olarak yürütülmesi, faiz oranlarının serbest bırakılması, fiyat seviyesi değişimlerinin engellenmemesi ve istihdam hedeflemesi yapmamak gerektiğini kaydetti. 

13.30 - 14.00 Açılış
Özlem Çağlar Yılmaz
, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü
Luca Bertoletti, Avusturyan Ekonomi Merkezi Koordinatörü
Doç. Dr. Ali Büyükaslan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı,
Medipol Üniversitesi

14.00 – 15.30 I. Oturum Göçmenler, Özgürlük ve Avrupa

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Medipol Üniversitesi
Konuşmacılar:

Randal O’Toole, İktisatçı Cato Enstitüsü Akademik Kurul Üyesi

Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, Medipol Üniversitesi, Başbakan Müşaviri

John Fund, Gazeteci yazar, National Review

Arda Akçiçek, Siyaset Bilimci, LDT Akademik Kurul Üyesi

16.00 – 17.30 II. Oturum: Girişimcilik, Serbest Piyasa ve Avrupa

Konuşmacılar:

Michael Williams, Altius Financial Yatırım Danışmanı

Doç. Dr. Hatice Karahan, Medipol Üniversitesi, Yeni Şafak gazetesi yazarı, SETA

Dr. Mazen Derawan, Liberteryen İşadamı ve akademisyen

Ünsal Çetin, İktisatçı ve Mali Politika Uzmanı LDT Akademik Kurul Üyesi

* Eşzamanlı /simultane tercüme yapılacaktır. 

 

A Time for Change in Europe: A journey across Europe and the Caucasus
with the message of Freedom and Sound Economy
FMRS 2016
http://freemarket-rs.com/tour/

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı