Liberal
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler, Zühtü Arslan

Bu bildirinin konusu, ülkemizde gitgide güncelleşen ve etkisini hissettiren Avrupa insan Hakları Hukukunun Türk Anayasa yargısında ortaya çıkardığı uyumsuzluk ve çatışma sorunudur. Burada Anayasa Mahkemesi'nin siyasi parti kapatmayla ilgili kararlarının, Strasbourg Mahkemesi (AiHM) tarafından Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulunmasıyla somutlaşan bu uyumsuzluğun dinamikleri ve muhtemel çözüm yolları üzerinde durulacaktır. Öncelikle Sözleşme'nin Türk hukukundaki yeri özetlenecek ve bu konudaki anayasal hükmün belirsizliğine dikkat çekilecektir. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi'nin Sözleşmeyi ve Sözleşme organlarının içtihatlarını kararlarında nasıl kullandığı konusuna geçilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin Sözleşme hükümlerini anayasallık bloku içerisinde "bağımsız ölçü norm" olarak kullanmadığı ve Strasbourg Organlarının içtihatlarını neredeyse hiç dikkate almadığı tespitine yer verilecektir.

Makeleyi Pdf olarak görüntüleyin

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı