Liberal
Bölgede Özgürlük ve Liberal Demokrasiyi Yayma, 4 Ekim 2011, İstanbul

Spreading the Word of Freedom and Liberal Democracy in the Region Workshop

 4 October 2011 

Hotel Grand Oztanik,

Topçu Cad. No: 9-11, Taksim, Istanbul

  

Program

09:15 – 9.30           Welcome and Opening                         

Ozlem Caglar Yilmaz,
Association for Liberal Thinking

Linda Whetstone,
Network for a Free Society

9:30 - 11:00            First Session

Islam, Pluralism and Liberal Democracy

Moderator: Prof. Dr. Bahadir Akin, Aksaray University

Speakers:      

Assoc. Prof. Dr. Bican Sahin, Hacettepe University Politics Department, President of ALT

Assoc. Prof. Dr. Bilal Sambur, of Theology, Director of Center for the Studies on Religion and Freedom

Wan Saiful Wan Jan, Chief Executive of the Institute for Democracy and Economic Affairs, Malaya

11:00 – 11:30 Break

11:30 – 13:00 Second Session

Liberal Democracy in the Middle East and Central Asia: Barriers and Opportunities

Moderator: Dr. Tom Palmer, ATLAS Network

Speakers:      

Prof. Dr. Mustafa Acar, Economist, Rector, Aksaray University

Dr. Nouh el Hourmouzi, Minbara-al Hurriya

Prof. Dr. Mohammad Abul Ahrar Ramizpoor, Afghanistan Economic and Legal Studies Organization

Mirsuljan Namazaliev, Central Asian Free Market Institute

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Third Session

The Role of Intellectual Entrepreneurs and Think Tanks

Moderator: Michel Kelly Gagnon, Montreal Economic Institute

Speakers:
Linda Whetstone, Network for a Free Society

Ozlem Caglar Yilmaz, Association for Liberal Thinking

Dr. Tom Palmer, Atlas Network

Sascha Tamm, Director of the Friedrich Naumann Foundation Moscow Office

15:30 – 16:00 Break

16:00 – 17:30 Fourth Session

How Can We Make our Case Sound and  Strong? / How can we better Spread the Idea of Freedom

Moderator: Prof. Dr. Atilla Yayla, Association for Liberal Thinking

Speakers:      

Lawrence Reed, Foundation for Economic Education

Ali Salman, Alternate Solutions Institute

Elena Leontjeva, Lithuanian Free Market Institute

Prof. Hicham el Moussaoui, Université Sultan Moulay Slimane, Morocco

17:30 Closing Remarks

18.00 – 19.00         Dinner

The organising committee
would like to offer sincere thanks to the following donors for their very generous support,
for  the provision of about 100 fellowships
and for this workshop on October 4th.


The Atlas Economic Research Foundation

Aydin & Sonia Senkut

Robert Boyd

The Earhart Foundation

The Friedrich Naumann Foundation

Alan Gibbs

The Liberty Fund

Ron Manners of the Mannkal Economic
Education Foundation

The Mont Pelerin Society

Gerry Ohrstrom

The Ruth & Lovett Peters Foundation

Harry Teasley

Hugo J. van Reijen

Fred Young

 

Liberal Düşünce Topluluğu özgür topluma dair fikirleri tanıtmak, kendi deneyimlerini ve perspektifini paylaşmak üzere Orta Doğu’dan, Balkanlar’dan ve Orta Asya’dan entellektüel girişimciler için altı ayrı uluslararası çalıştay (workshop) düzenlemişti. Bu faaliyetlerden sonra LDT’nin İstanbul’da evsahipliği yaptığı Mont Pelerin Cemiyeti Özel Toplantısı’nı takiben, 4 Ekim 2011 tarihinde münhasıran yukarıdaki bölgelerden katılımcılara yönelik bir program daha gerçekleştirdi. Program bölgelere özel problemlerin çözümü yönünde sağlam çoğulcu özgürlükçü bir perspektif geliştirmek ve düşünce kuruluşlarının (think tank) verimli, etkili çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmayı amacıyla düzenlendi.

Program LDT Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz’ın ve Özgür Toplum Ağı Başkanı Linda Whetstone’un açılış konuşmalarıyla başladı.

 “İslam, Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi” başlıklı ilk oturumda Hacettepe Üniversitesi’nden ve LDT’nin yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Bican Şahin “Ekonomik Özgürlük, Liberal Demokrasi ve İslam” başlıklı bir konuşma yaptı. LDT Din ve Vicdan Özgürlüğü Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Bilal Sambur İslam bazında çoğulculuk ve özgürlük hakkında kapsamlı bir konuşma yaptı. Sambur, özgür bir toplumda İslam’ın yerine dair perspektifler sundu. Malezya’dan Demokrasi ve Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Başkanı Wan Saiful Jan, Türkiye ve Malezya’yı karşılaştırmalı olarak ele aldı. Prof. Dr. Bahadır Akın oturuma başkanlık yaptı. Oturumda hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar tarafından sınırlı devlet, bireysel özgürlük fikirlerinin savunusunda tutarlı bir liberal demokrat perspektifin gelişmesinin önemi vurgulandı.

 

Sabahın ikinci oturumunun başlığı “Orta Doğu ve Orta Asya’da Liberal Demokrasi: Engeller ve Fırsatlar” idi. Ekonomist ve LDT Ekonomik Özgürlük Araştırma Merkezi Eski Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Orta Asya’daki gelişmeleri analiz eden kapsamlı bir konuşma yaptı. Mısır Demokratik İdeal Vakfı’ndan politik aktivist Cynthia Farahat ve Ürdün’den katılan Suriye kökenli gazeteci Manar Rachwani de Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında konuşma yaptılar. Afganistan Ekonomik ve Hukuki Çalışmaları’ndan Prof. Dr. Mohammad Abul Ahrar Ramizpoor Afganistan’da insan haklarının durumu hakkında bilgi verdi. Kırgızistan Orta Asya Serbest Piyasa Enstitüsü’den Mirsuljan Namazaliyev Eski Sovyet ülkeleri hakkında ayrıntılı bir sunuş yaptı.

 

Öğleden sonraki oturumlar daha çok pratik konular hakkındaydı. Üçüncü oturum “Entelektüel Girişimciler ve Düşünce Kuruluşları (Think Tanks)” hakkındaydı. Linda Whetstone Ekonomik İşler Enstitüsü’nün İngiltere’de ekonomik reformları teşvik konusundaki deneyimlerinden ve etkilerinden bahsetti. Özlem Çağlar Yılmaz ise önce LDT’nin deneyimlerine ve ilkelerine daha sonra da entelektüel girişimcilerin özelliklerine değindi. Tom Palmer, çeşitli hükümet dışı kuruluşların (NGOs) uluslar arası işbirlikleri hakkındaki gözlemlerinden bahsetti ve hedef kitleye ulaşmanın yolları hakkında fikirler sundu. Son olarak, Sacha Tamm, finansal destek veren kişi(donor) ve partner kuruluşların arasındaki ilişkinin nasıl daha iyi bir şekilde sürdürülebileceği hakkında analitik bir konuşma yaptı. Oturum Kanada Mont Real Ekonomik Ensititüsü’nden düşünce kuruluşu yönetimi konusunda çeşitli konularda uzman olan Michel Kelly Gagnon başkanlığında gerçekleşti.

 

Son oturum “Fikirlerimizi nasıl daha sağlam ve güvenilir bir biçimde savunabiliriz?” başlıklıydı. Ekonomik Eğitim Vakfı’ndan Lawrence Reed bir fikir kuruluşunda fikriyat savunusu yapanların karakterinin her şeyden önemli olduğuna dair ilham verici bir konuşma yaptı. Pakistan Alternatif Çözümler Enstitüsü’nden Ali Salman, Litvanyalı Serbest Piyasa Enstitüsü’nden Elena Leontjeva ve Fas’tan Hicham el Mousseaoui kendi ülkelerindeki kuruluşlarının katılımcılara ilham verecek tecrübelerinden ve başarılarından bahsettiler.

 

Bütün oturumlar katılımcıların katkıları ve sorularıyla devam etti. Program, muhtelif ülkelerden katılan entelektüel müteşebbislere muhtelif konularda fikir alışverişi yapma ve işbirliği geliştirme imkanı verdi. 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı