Liberal
Çevre Politikaları Araştırma Merkezi

Çevre Politikaları Araştırma Merkezi (ÇAM)

Türkiye, Batı’daki gelişmelerden de etkilenerek ama büyük ölçüde onunla paralel bir biçimde, yaklaşık kırk yıldır çevre politikası alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Yerli literatür, büyük ölçüde Batılı literatürü takip edince, genel olarak çevre sorunlarına yaklaşımda ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde, izlenen literatürün etkilerini görmek kaçınılmaz hale geliyor. Bir başka ifadeyle, yerli literatür de, çevre sorunlarını esas itibariyle piyasa ekonomisinin bir başarısızlığı olarak görüyor, sorunun çözümünü devlet müdahalesinde arıyor. Biraz daha radikal çevreci gruplar, aynen Batılı literatürde görüldüğü gibi, hem kapitalizmi hem de sosyalizmi reddeden bir yaşam tarzı değişimini öneriyor.

Bu genel tespitten yola çıkarak, Türkiye’de çevre sorunlarına yönelik özgürlükçü bir bakış açısının, henüz kendisine bir yer edinemediği söylenebiliyor. Gerçi, son 10-15 yıldır, başta Liberal Düşünce Topluluğu olmak üzere, az sayıda yazar ve akademisyenin katkılarıyla küçük de olsa çevre sorunlarına liberal bir açıdan bakan bir literatür oluşmaya başlamış olsa da; bunun yeterli olmadığı, üstelik, bu gelişmelerden geniş kitlelerin ve özellikle karar alıcı konumunda olanların haberinin de olmadığı görülebiliyor. Akademik hayatın işleyiş tarzı, üniversitelerimizdeki çevre üzerine çalışan genç araştırmacıların da hâkim paradigmanın dışında konuya bakmalarını zorlaştırıyor. Bu da çevre sorunlarına bakışta farklı bir anlayışın varolduğuna işaret etmede kapsamlı bir çalışmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. 

Merkez, çalışmalarını, (a) çevre hukukunun taranması, (b) çevreyle ilgili kamusal kuruluşların tespit edilmesi, (c) çevrenin siyasî partilerin programlarında yeri, (d) üniversitelerin çevre konusuna bakışı ve (e) sivil toplum kuruluşlarının çevreyle olan ilişkileri üzerinde yoğunlaştırmak; bu beş başlık altında bir durum tespiti yaptıktan sonra, çevre politikalarının nasıl özgürlükçü bir çizgiye getirilebileceği üzerinde durmak istiyor. 

Bu çerçevede; özgürlükçü çevre literatürünün Türkçeye aktarılması büyük önem arz ediyor. Merkezin bu konudaki çalışmaları sürüyor (Bkz. Liberal Düşünce, Küresel Isınma, Sayı: 47-48) Merkez, geniş kitlelerin çevre konusunda farklı bir bakış açısına sahip olması için yayın faaliyetlerinin dışındaki yolları (küçük broşürler hazırlamak, halka açık toplantılar düzenlemek, vb. gibi) da kullanmayı amaçlıyor. 

Her şeyden önemlisi, Merkez, çevre sorunlarına özgürlükçü bir perspektifle bakan gençleri bekliyor. 

Prof. Dr. Yusuf Şahin

Çevre Politikaları Araştırmaları Merkezi Direktörü

Aksaray Üniversitesi

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Aksaray

cam@liberal.org.tr 

 

Duyurular:

* Editörlüğünü Yusuf Şahin'in yaptığı Liberal Düşünce'nin "Küresel Isınma" özel sayısına buradan ulaşabilirsiniz. 

* İklim Değişikliği Hakkında Uluslararası Sivil Toplum Koalisyonu kuruldu: “Hükümetler iktisadî büyümenin ve değişikliğe uyumun önündeki engelleri kaldırsın!” 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı