Liberal
Demokrasi ve İnsan Hakları, İstanbul Okuma Programı

Profil

Okuma Programı
Demokrasi, Hukuk ve İnsan Hakları


Prof. Dr. Bekir Berat ÖzipekBekir

Medipol Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öğretim Üyesi

16 Ocak - 6 Şubat arası 18.30 – 20.30 Saatleri 

Üsküdar , İSTANBUL

 

 

Okuma Programları dört hafta boyunca haftada bir gün Moderatör Akademisyen eşliğinde alt konu başlıkları üzerine okumalar etrafında katılımcıların tartışmalarıyla yürütülecektir. Katılımcılar için program öncesinde okunacak makaleler ve kitaplar ücretsiz sunulacaktır. 

Programa kaydolan katılımcının her hafta ilgili makaleleri okuyarak oturumlara katılması beklenmektedir. 

Programa katılım ücretsizdir; başvurmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

BAŞVURU FORMU

 

16 Ocak 2018            Demokrasi Nedir?

Schmitter Phippe C.& Terry Karl Lynn - “Demokrasi Nedir Ne Değildir?”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve Siyasal Teori içinde, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999.
- Nigel Ashford, "Demokrasi", Özgür Toplumun İlkeleri

Bu derste öncelikle demokrasiyle ilgili kavramsal ve teorik çerçeve ele alınacak ve tarihi süreç içinde demokrasinin kazandığı anlamlar ile bugünkü anlamı üzerinde durulacaktır. Ardından, demokrasiyi oluşturan unsurlar mercek altına alınacak ve bir siyasi sistemi demokratik olarak adlandırabilmemiz için onun sahip olması gereken temel ilke ve kurumların neler olduğu konusunda bilgi verilecektir. Bu ders kapsamında günümüz demokrasisi ile insan hakları ilişkisi ele alınacak ve “insan haklarına dayalı demokratik devlet”in temel özellikleri ortaya koyularak, bu konudaki farklı yaklaşım ve tartışmalara yer verilecektir.

23 Ocak 2018            Hukuk, Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk

- Nigel Ashford, "İnsan Hakları", Özgür Toplumun İlkeleri
- Sophokles, Antigone

Hak, adalet ve hukuk kavramlarının anlam ve muhtevası ele alınacak ve hukukun geçmişten günümüze kazandığı anlamlar ile farklı hukuk anlayışları, Doğu, Batı ve İslam dünyasından farklı inanç sistemleri ve düşünürlere atıfla ele alınacaktır. Ardından dini ve seküler, rasyonalist ve evrimci gibi birbirinden farklı perspektiflerden hareketle varılan Doğal Hukuk üzerinde durulacak ve onun ne olduğu etraflıca ele alınacaktır. Ardından Pozitif Hukuk konusu işlenecek ve iki hukuk arasındaki gerilim, teorik ve pratik boyutlarıyla tartışılacaktır.

30 Ocak 2018            İnsan Hakları Kavramı ve Teorisi

- İnsan Hakları ders notları, Bekir Berat Özipek
- Atilla Yayla, "İnsan Haklarının Kavramsal ve Aktüel Anlamı", Liberal Bakışlar.

Bu derste doğal hukuka ilişkin bilgilerden hareketle, insan haklarının anlamı, kavramın tarih içindeki ve modern zamanlardaki gelişimi ve bugünkü muhtevası ele alınacaktır. İnsan haklarını diğer haklardan (vatandaşlık hakları, sözleşmeden doğan haklar…) ayıran temel özellikler netleştirilecek ve evrensel anlamıyla bu hakların yansıdığı temel metinler, belge ve sözleşmeler ile global, bölgesel, devlete ilişkin ve sivil koruma mekanizmaları hakkında bilgi verilecektir.

6 Şubat 2018              İnsan Haklarına Yakından Bakmak

- Cranston, Maurice (1999). “İnsan Hakları Nelerdir?”, Sosyal ve Siyasal Teori Derleyen: Atilla Yayla, (Ankara: Siyasal Kitabevi)

Bu başlık altında insan hakları alanında öteden beri devam eden bazı teorik tartışmalara yer verilecektir. İnsan haklarının evrenselliğine yönelik iddialar ile onlara itirazlar, mutlakçılık ile görecelilik; evrensellik ve yerellik tartışmaları, İslâmî insan hakları yaklaşımı ile insan haklarının uluslararası ilişkilerdeki araçsal kullanımına ilişkin yaklaşımlar ele alınacaktır. Yine bu ders kapsamında, “sivil ve siyasi haklar” ile “iktisadi ve sosyal haklar” gerilimi ve bu gerilimin felsefi ve siyasi arkaplanı hakkında da bilgi verilecektir.  

BAŞVURU FORMU

 

twitter: ozgurdemos | facebook: ozgurlukvedemokrasiseminerleri

Özgürlük ve Demokrasi Seminerleri okuma gruplarının tamamı

Kurumlar banner

Bu çalışma Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2016-II tarafından desteklenmektedir.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı