Liberal
Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi - DİHAM

Özgün ve özgür bireyler olma yolunda ilerlemeyi amaçlayan ‘insan olma sürecinin’ iki temel durumu din ve özgürlüktür.

Din ve Özgürlük arasındaki ilişki insanlık tecrübesinin gösterdiği gibi kolay olmayıp zor bir ilişkinin hikayesidir. Din gibi güçlü bir kavram adına insan özgürlüğünün ortadan kaldırılması teşebbüslerinin, dinin özgürlük karşıtı olarak konumlanması projelerinin ve din aracılığıyla bireyin yok edilip kolektif bağlılıklar ve kimlikler oluşturma çabalarının özgürlük ve birey açısından doğurduğu sonuçları, insanlık tecrübesi bize acı bir şekilde öğretmektedir. Hiçbir spesifik dinin, mezhebin ve fikrin özgürlükle ilgili lokal teolojik anlayışını benimsemeden din ve hürriyet ilişkisini özgürlük öncelikli ve birey merkezli olmak üzere anlama çabası günümüzün önemli bir ihtiyacıdır.

Özgürlük öncelikli ve birey merkezli yaklaşım, kişilerin dinle –din kavramını burada dini, seküler, din karşıtı, mezhep ve yeni dini hareketler gibi her türlü fikir ve inancı kapsayacak maksimum genişliğe sahip bir şemsiye kavram olarak kullanıyoruz- ilgili konularda çok seçenekliliğe ve imkanlar ölçüsünde dindarlığını objektifleştirme şansına sahip olmasını insan haklarının bir gereği olarak değerlendirmektedir.

Bu yaklaşım içerisinde, Liberal Düşünce Topluluğu bünyesinde, din ve özgürlük ilişkilerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi, aşağıdaki faaliyetleri yapmayı planlamaktadır:

- Global ve lokal düzeyde yapılan din ve hürriyet konusundaki gelişmeleri ve tartışmaları takip etmek;
- Din ve hürriyet konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak;
- Din ve Hürriyet konusunda entelektüel, felsefi ve tecrübi kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak;
- Din ve hürriyetle ilgili konularda sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenlemek;
- Konuyla ilgili kamu politikalarının oluşturulmasında etkili ve yetkili odaklara ve değişik sosyal kesimlere yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak;
- Özgürlük, çoğulculuk, tölerans, barış ve farklı olanla birarada yaşama bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için etkinliklerde bulunmak;
- Din özgürlüğü konusunda ülkede yaşanan hak ihlallerini takip etmek, ihlaller hakkında araştırma ve çalışma grupları kurmak ve raporlar yayınlamak.

DİHAM, bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm hükümetlerden, siyasi partilerden, dini ve sekteryen inançlardan bağımsız olarak hareket eder.

Liberal Düşünce Topluluğu Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi
GMK Bulvarı No: 108/17 Maltepe, 06570, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 231 6069 – 231 1185 Fax: +90 312 230 8003
www.liberal.org.tr e-mail: info@liberal.org.tr

 

* Liberal Düşünce'nin "Din özgürlüğü" özel sayısına buradan(http://www.liberte.com.tr/incele.php?id=MzAx&kat=MzI=&kat1=MTQ=) ulaşabilirsiniz.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı