Liberal
Dinler arası İlişkiler: Barış İçinde Bir arada Varoluş Arayışı Çalışma Toplantıları, 21-22 Mart 2004, İstanbul

Dinler arası İlişkiler: Seküler ve Demokratik Bir Sistemde Barış içinde Birarada Varoluş Arayışı

21-22 Mart 2004

Nippon Hotel, İstanbul

21 Mart 2004 Pazar

Açılış Konuşmaları

  • Prof. Dr. Atilla Yayla, Liberal Düşünce Topluluğu
  • Sema Kılıçer, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

I. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Sunuş: Din ve İnanç Özgürlüğünün Felsefi ve Sosyal Temelleri

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Bekir. Berat Özipek

  • Tartışma

II. Oturum

  • Genel Tartışma

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer Çaha

  • Türkiye’de Din ve İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Sorunlar

22 Mart 2004, Pazartesi

III. Oturum

Oturum Başkanı: Orhan Kemal Cengiz

Sunuş: Din ve İnanç Özgürlüğünün Hukuki Korunması

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Akif Emre Öktem

  • Tartışma

IV. Oturum:

  • Genel Tartışma

Oturum Başkanı: Dr. Murat Yılmaz

  • Türkiye’de Din ve İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Talepler ve Beklentiler

Kapanış Oturumu

  • Serbest Tartışma ve Nihai Tespitler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Yayla

Bu proje, Türkiye’deki çeşitli inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşamasının önündeki engellerin soruştu-rulması, taleplerinin belirlenmesi, ilgili mevzuatın insan hakları ve demokrasi ilkeleri ışığında ele alınması ve bu alanda yapılması gerekenlerin tespitinin yanında; söz konusu grupların birbirlerinin talep-lerine nasıl baktıklarının ve birbirlerinden neler beklediklerinin de karşılıklı olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu vesi-leyle, yaklaşık 40 kişinin katılacağı “workshop / çalışma toplantısı” şeklinde iki kapalı toplantı düzenlenecek olup; sivil, çoğulcu demokratik bir sistemde din özgürlüğünün gerçekleşe-bilmesi için gerekli olan hukuki, siyasi ve sosyal ortamın temel özelliklerini ifade eden üç kitap yayımlanacak ve toplantılardaki tartışmalar doğrultusunda Türkiye’de din özgürlüğünün durumuna ve gereklerine ilişkin kapsayıcı bir nihai rapor hazırlanacaktır.

Bu toplantı Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla Liberal Düşünce Topluluğu tarafından yürütülen Mikro-Demokrasi Proje Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje çerçevesinde ifade edilen görüşler Avrupa Birliği’nin ortak fikirlerini yansıtmak durumunda değildir.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı