Liberal
Dinlerarası İlişkiler: Barış İçinde Bir arada Varoluş Arayışı Çalışma Toplantıları, 22-23 Kasım 2004, İstanbul

Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik Bir Sistemde Barış içinde Bir arada Varoluş Arayışı Konulu İkinci Çalışma Toplantısı

22-23 Kasım 2004, İstanbul

22 Kasım 2004 Pazartesi              

Açış Konuşmaları           

 • Sema Kılıçer, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
 • Prof. Dr. Atilla Yayla, Liberal Düşünce Topluluğu

 

I. Oturum                         

 • Genel Tartışma

Oturum Başkanları: Atilla Yayla-Murat Yılmaz

 • Türkiye’de Din ve İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Talepler ve Beklentiler

II. Oturum                       

 • Genel Tartışma

Oturum Başkanları: Orhan Kemal Cengiz-Levent Korkut

 •  Türkiye’de Din ve İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Talepler ve Beklentiler 2

 

III. Oturum                      

 • Hoşgörü ve Çoğulculuk Üzerine

Oturum Başkanları: Mustafa Erdoğan-Zühtü Arslan

 • Tebliğler             

Konuşmacılar: Melih Yürüşen- Bilal Sambur

 

 • Tartışma
 • Raportörlerin Grup Çalışması: Taleplerin sosyolojik, siyasi ve hukukî olarak sınıflandırılması ve özet rapor hazırlığı

23 Kasım 2004, Salı

IV. Oturum:      

 • Siyasî ve Hukukî Durum ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı: Hüseyin Hatemi

 • Tebliğler             

Konuşmacılar: Mustafa Erdoğan- Ömer Çaha

 • Tartışma

Kapanış Oturumu                         

 • “Türkiye’de Din Özgürlüğü” başlıklı Rapor Hakkında Genel Tartışma

Oturum Başkanları: Bekir Berat Özipek-Bican Şahin

Bu proje, Türkiye’deki çeşitli inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşamasının önündeki engellerin soruştu-rulması, taleplerinin belirlenmesi, ilgili mevzuatın insan hakları ve demokrasi ilkeleri ışığında ele alınması ve bu alanda yapılması gerekenlerin tespitinin yanında; söz konusu grupların birbirlerinin talep-lerine nasıl baktıklarının ve birbirlerinden neler beklediklerinin de karşılıklı olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu vesi-leyle, yaklaşık 40 kişinin katılacağı “workshop / çalışma toplantısı” şeklinde iki kapalı toplantı düzenlenecek olup; sivil, çoğulcu demokratik bir sistemde din özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için gerekli olan hukuki, siyasi ve sosyal ortamın temel özelliklerini ifade eden üç kitap yayımlanacak ve toplantılardaki tartışmalar doğrultusunda Türkiye’de din özgürlüğünün durumuna ve gereklerine ilişkin kapsayıcı bir nihai rapor hazırlanacaktır.

Bu toplantı Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla Liberal Düşünce Topluluğu tarafından yürütülen Mikro-Demokrasi Proje Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje çerçevesinde ifade edilen görüşler Avrupa Birliği’nin ortak fikirlerini yansıtmak durumunda değildir

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı