Liberal
Dünyanın En Etkili Düşünce Kuruluşları Endeksi 2012

LDT dünyada 68!


Listede, Türkiye’den Liberal Düşünce Topluluğu, TESEV, TEPAV, Eğitim Reformu Girişimi ve EDAM da yer alıyor.

28 Ocak 2012

Ankara, Türkiye -  Pennsylvania Üniversitesi’nde yerleşik Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Araştırma Merkezi’nin 2006 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığı Dünya Düşünce Kuruluşları Etki Sıralaması’nda (The Global Go To Think Tank Rankings) bu yıl Türkiye’den yine Liberal Düşünce Topluluğu ile TESEV ve EDAM da endekste yer alıyor. Endekste bu üç kuruluşun dışında bu yıl TEPAV ve Eğitim Reformu Girişimi de yer aldı.

Yaklaşık 2000 uzman jürinin katkıda bulunduğu araştırmada 182 ülkeden 6603 kuruluş ilan edilmekle beraber 1647’si aday gösterildi.

Rapora göre yine 1. sıradaki düşünce kuruluşu ABD’deki Brookings Enstitüsü. Amerika’daki kuruluşların dahil edilmediği listede, İngiltere’den Chatham House, Belçika’dan Bruegel, İsveç’ten Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Af Örgütü, Çin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ilk beşte yer alıyor. Bu listede TESEV 77. LDT 89. sırada.

Bölgesel sıralamaları da bulunan raporun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki etkili Düşünce Kuruluşu sıralamasında birinci sırada Lübnan’dan Carnegie Ortadoğu Merkezi yer alırken Türkiye’den sıralamaya giren düşünce kuruluşlarından TESEV 4. EDAM 9. ve Liberal Düşünce Topluluğu 17. sırada yer alıyor.

Muhtelif çalışma alanlarında da sıralama yapan rapor, ülke içi ekonomi politikalarında 31. Sırayla Türkiye’den sadece LDT’nin yer aldığı görülüyor. Uluslararası ekonomi alanında ise EDAM 34. TESEV ise 46. Sırada. Yeni eklenen eğitim politikası alanındaki kuruluşlar arasında Eğitim Reformu Girişimi de listelenmiş

Düşünce kuruluşlarına neden ihtiyaç duyuluyor?

Bölgeler, çalışma alanları, etkileri, özel başarılarına göre kategoriler geliştiren rapor aynı zamanda dünyada ve farklı bölgelerdeki düşünce kuruluşlarıyla ilgili eğilimler, zorluklar ve fırsatlar hakkında da bilgi veriyor. Bilgi ve teknoloji devrimi, ulus devletlerin bilgi tekelinin kırılması, politika sorunlarının karmaşıklığı ve tabiatıyla teknik bilgi içermesi, devletin büyüklüğünün artması, hükümetlere ve seçilmişlere yönelik güven bunalımı, küreselleşme;  devlet ve devlet dışı aktörlerin sayısının artması, “doğru bir formda, doğru zamanda ve doğru elden” analize ve net bilgiye ihtiyacın varlığı 20. ve 21. Yüzyılda düşünce kuruluşlarının artışındaki temel sebepler olarak sıralanıyor.

Dünyadaki fikir kuruluşlarının % 60’ının ABD ve Batı Avrupa’da yer alırken dünyanın geri kalan bölgesinde de önemli bir artış sürmekte. Rapora göre bu bölgelerde küreselleşme, uluslararası aktörlerin sayısının artması, demokratikleşme ve merkezî gücün dağılması, bağımsız bilgi ve analize olan talep, teknolojik değişim, devletin karar verme süreçlerinin açıkça sorgulanması, küresel kitlesel aktivist grupların sayısının artması; ekonomik krizler, sosyal networkler gibi sebeplerle daha çok fikir kuruluşlarının ağırlığının arttığı gözlenmektedir.     

Yakın zamandaki düşüş neden?

Diğer taraftan yakın zamanlarda dünya çapında düşünce kuruluşlarının sayısında nispî bir düşüş gözlenmekte ve bunun sebepleri de şöyle verilmekte: Pek çok ülkede bulunan sivil topluma şüpheci siyasî ve sınırlayıcı yasal çevre; kamu politikası araştırmalarına devlet fonlarının ve özel bağışçıların desteğinin azalması, kamusal ve özel bağışçıların fikirler ve kurumlara yatırım yerine kısa vadeli proje temelli fonlamaya yönelmesi; kurumsal kapasitenin zayıflığı ve değişime uyum sağlama kabiliyetinden yoksunluk; savunuculuk yapan kuruluşlarla, kâr amacıyla kurulan danışmanlık firmalarıyla, hukuk firmaları ve 7/24 çalışan elektronik medya ile rekabetin zorluğu ve amaçlarını tamamladıktan sonra kuruluşların faaliyetine son vermeleri temel faktörler olarak listeleniyor.

Fikir Kuruluşları için riskler, tehditler

Diğer taraftan fonlama kaynakları, uzmanlaşma ihtiyacının artması, rekabetin kızışması, etki ve bağımsızlık dengesi, çıktı ve etki ikilemi, hükümetle eklemlenmiş fikir kuruluşları, internet, yeni medya araçları, fikrî mücadele yanında aksiyonerlik, pazarlama stratejilerini takip ve küresel olma mecburiyeti gibi konular fikir kuruluşlarının önünde temel tehdit ve mücadele alanı olarak durmaktadır.

Nihaî olarak rapor bağımsız fikir kuruluşlarının önemine vurgu yapmaktadır. Gerek ulusal gerek bölgesel ve küresel alanda politika ihtiyacı gözönüne alındığında daha çok konu, daha çok aktör, daha çok rekabet ve daha çok çatışma sözkonusu olacaktır. Rapora göre son 10-15 yılda hem hükümetler hem de sivil toplum/piyasa aktörleri fikir kuruluşlarının düşüncelerine ve tavsiyelerine daha çok güvenmiştir ve bu eğilim artarak devam edecektir.

Rapor, fikrî çalışmalara çok ihtiyacı olan Türkiye'deki araştırmacılar ve fikir yatırımcıları için ilham verecek tespitler içeriyor.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için http://www.gotothinktank.com

 

Özlem Çağlar Yılmaz

LDT Genel Koordinatörü

ozlemcaglar@liberal.org.tr

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı