Liberal
Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM)

Amacı: 

EPAM, eğitim alanına psikoloji, sosyoloji, tarih, iktisat ve siyaset bilimi gibi birçok alandaki uzmanla birlikte çalışarak katkı yapmak niyetiyle LDT bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Merkez, yürüteceği çalışmalarla eğitim alanına şu yollarla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:

- fikri, felsefi, ve empirik kaynakların oluşumuna katkıda bulunarak,
- yerel ve uluslarası gelişmeleri izleyerek, 
- eğitim sistemine yeni öneriler getirerek, 
- çağdaş uygulamaları ülkedeki eğitim konusunda çalışanlarla paylaşarak ve geliştirerek, 
- ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurarak, 
- var olan problemleri tespit edip, onlara çözümler üreterek.

Çalışma Alanları: Merkezin temel çalışma alanları şöyle sıralanabilir:

- Genel eğitim politikaları,
- Okulların yeniden yapılandırılması,
- Müfredat ve öğretim programları,
- Devlet ve eğitim ilişkisi,
- Piyasa ve eğitim ilişkisi,
- İnsan hakları ve eğitim ilişkisi,
- Teknoloji ve eğitim ilişkisi.

Planlanan Faaliyetler: EPAM belirlemiş olduğu çalışma alanlarında amaçlarını gerçekleştirebilmek için şu faaliyetleri planlamaktadır:

- Kitap çalışmaları, 
- Çeviri çalışmaları, 
- Dergi (makale) çalışmaları, 
- Web sayfası oluşturma, 
- Anketler düzenleme, 
- Disiplinler arası çalışma grupları oluşturma, 
- Çalışma toplantıları, sempozyum ve kongreler düzenleme.

 

İrtibat: epam@liberal.org.tr

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı