Liberal
Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu

 

Sempozyum

Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti


22 Aralık 2018, Cumartesi,

Altınel Otel, Tandoğan, Ankara

 

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin hürriyet, demokrasi ve medeniyet tarihinde önemli bir fikir kuruluşudur. Cemiyet 1947’de İstanbul’da ülkemizin en önemli anayasa hukukçularından Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ile ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman’ın öncülüğünde kurulmuş, kısa ömrüne önemli işler sığdırmıştır.

Cemiyet, Türkiye’nin çok partili siyasî hayata geçtiği dönemde, gerek ülke içindeki aydın ve düşünürleri harekete geçirmesi gerekse kurduğu uluslararası ilişkiler sayesinde ülkenin bu yeni sürece sancısız ve teamüllere uygun şekilde uyum sağlamasını amaçlamıştır.

Cemiyet’in Türkiye’ye en büyük katkılarından birini 1946’daki açık oy gizli sayım esasına dayanan seçim skandalından sonra demokratik seçimlerin yargı gözetim ve denetiminde yapılmasına öncülük etmesidir.

Cemiyet Hür Fikirler adıyla bir dergi çıkarmış; kişisel hürriyetler, çoğulcu demokrasi, anayasal yönetim, seçim esasları, bürokrasi ve dil meselesiyle ilgili beyannameler yayınlamış ve toplantılar düzenlemiştir.

Ancak, özellikle din ve vicdan özgürlüğü, bireysel tercih hakkı gibi liberal ilkelerin rasyonalist bir temel karşısında tecrübe ve kurumsal geleneklere dayalı klasik bir temelde savunusu üzerine tartışmalar keskin fikir ayrılığına ve Cemiyetin dağılmasına sebep olmuştur. Bu, özgürlük fikriyatının savunusunda, çoğulcu bir sivil toplumun ve demokratik bir sistemin tesisinde önemli bir ayrıma işaret etmektedir.

Liberal Düşünce Topluluğu, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla gerçekleştirilen “Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti” başlıklı çalışma serisinde, Türkiye’nin ilk liberal aylık yayını Hür Fikirler dergisinin tıpkıbasımı ile Cemiyet, Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman üzerine yayınladığı kitaplar ile tarihimizde önemli bir yer tutan Cemiyetin ve kurucularının fikirlerine, zihin yapısına ve faaliyetlerine dikkat çekmeyi arzulamaktadır.

Bu amaçla, 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Altınel Otel’de “Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun açış konuşmalarını LDT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanel Demirel, LDT Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu yapmıştır. 

 

 

 

HFYC Program Afis

Program

 

09.30 – 10.30        Açış Konuşmaları

10.30 – 12.00        I. Oturum
Fikir Oluşumları ve Ülkelerin Tarihsel Gelişimi

Oturum Başkanı:   Gülay Göktürk, Yazar
Konuşmacılar:       Prof. Dr. Atilla Yayla, İstanbul Medipol Üniversitesi
                        Prof. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi                        
12.00 – 13.00        Öğle Yemeği

13.00 – 14.30        
II. Oturum

Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman’ın Fikirleri

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Ankara Üniversitesi 
Konuşmacılar:     Dr. Salih Zeki Haklı, Polis Akademisi
                           Doç. Dr. Buğra Kalkan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


14.30 – 14.45        Kahve Arası

14.45 – 16.15       I
II. Oturum

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nin Fikir ve Siyaset Tarihimizdeki Yeri

Oturum Başkanı:   
Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci
Konuşmacılar:      Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş,
                           Polis Akademisi

                           M. Kürşad Birinci, Siyaset Bilimci

16.15 – 16.30        Kapanış

 

Kultur ve Turizm Bakanligi

 

katkılarıyla düzenlenmiştir


Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan Yayınlar

1. Hür Fikirler Mecmuasının Tıpkı Basımı

Liberal Düşünce Topluluğu, Cumhuriyet tarihinin ferdî hürriyet, anayasal yönetim ve teşebbüs hürriyetini savunan ilk liberal aylık mecmuası Hür Fikirler'in Kasım 1948 - Eylül 1949 yılları arasında yayınlanan tüm sayılarının tıpkı basımını yapıyor. 

Hür Fikirler Mecmuası ile Cumhuriyet'in tek parti döneminden çok partili hayata ve çoğulcu sivil topluma geçiş sürecindeki fikrî tartışmalar, siyasî, sosyal ve iktisadî sorunları hem felsefî düzeyde, hem de ulusal ve uluslararası konjonktürel meseleler ile birlikte ele alan yazılar günümüz okuyucusuna sunuluyor.

 

Hur Fikirler dergisi

2. Telif Kitaplar

Sempozyumla birlikte Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyet'inin ve kurucularının yerini anlamak için 3 yeni kitap da okuyucuyla buluşacak.
M. Kürşad Birinci'nin Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti üzerine yazılmış ilk akademik çalışması
Doç. Dr. Buğra Kalkan'ın Ahmet Emin Yalman
Dr. Salih Zeki Haklı'nın Ali Fuat Başgil üzerine yazılmış müstakil telif çalışmaları tarihten bugüne uzanan özgürlük ve demokrasi yolundaki entellektüel gayretleri, fikrî ayrışmaları kapsamlı felsefî ve siyasî bir zeminde tartışmaya ciddi, nitelikli bir katkıda bulunuyor.

HFYC Kitaplar

Basından;

https://www.haberturk.com/ankara-haberleri/17213613-fikir-tarihimizde-hur-fikirleri-yayma-cemiyeti-sempozyumu

https://www.star.com.tr/yerel-haberler/fikir-tarihimizde-hur-fikirleri-yayma-cemiyeti-sempozyumu-3677902/

http://www.memleket.com.tr/fikir-tarihimizde-hur-fikirleri-yayma-cemiyeti-sempozyumu-1599272h.htm

http://www.yenihaberden.com/fikir-tarihimizde-hur-fikirleri-yayma-cemiyeti-sempozyumu-786245h.htm 

https://www.haberler.com/fikir-tarihimizde-hur-fikirleri-yayma-cemiyeti-11565192-haberi/


Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı