Liberal
Hürriyet Akademisi, 13-14 Ekim 2012, Sivas

Barış İçerisinde Birlikte Yaşamanın Temelleri

13 - 14 Ekim 2012, Sivas

  • Prof. Dr. Ahmet Uzun, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisat Bölümü
  • Prof. Dr. Halis Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
  • Doç. Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi, LDT Yönetim Kurulu Başkanı 
  • Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LDT Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi Koordinatörü

                                                                                       ----                                      

 Barış İçinde Birarada Yaşamanın Temelleri, 13 – 14 Ekim 2012, Buruciye Otel, Sivas

Liberal Düşünce Topluluğ'nun Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği “Barış İçinde Birarada Yaşamanın Temelleri” konulu hafta sonu semineri 13-14 Ekim 2012 tarihinde Sivas’ta gerçekleşti.

Moderatörlüğünü LDT Başkanı Dr. Bican Şahin’in yaptığı seminer, ev sahibi akademisyenler Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halis Çetin ve Prof. Dr. Ahmet uzun da katıldı. Program’da “Özgürlük ve Devlet” başlıklı bir sunum yapan Halis Çetin, katılımcılarla birlikte tüm programı takip etti. Sunumunda her devletin, “güvenlik” gerekçesiyle özgürlükleri kısıtlama eğiliminde olduğuna vurgu yapan Çetin, özgürlüğün önündeki en önemli engelin “güvenlik devleti” olduğunu belirtti. Olağan dönemlerde “güvenlik” unsurunu öne sürerek devletin insan hayatının her aşamasını kontrol altında tutmaya çalıştığına vurgu yaptı. Programda “Serbest Piyasa Ekonomisi” başlıklı bir sunum yapan Ahmet Uzun da programı katılımcılarla birlikte takip etti. Sunumunda serbest piyasa ekonomisinin tarihsel serüvenini örneklerle günümüze kadar getiren Uzun, birçok krizin serbest piyasaya yapılan müdahaleler sonucu yaşandığına vurgu yaptı. Piyasanın kendi işleyişi içinde “ulaşılabilen en iyi”ye ulaştığını, planlı ekonomilerinin ise felaketler ürettiğini örnekler ile açıkladı.

İlk günün öğleden sonraki bölümünde bu sunuşlar çerçevesinde grup çalışmaları yapıldı ve gruplar hazırladıkları sunuşları katılımcılarla paylaştı. Oluşturulan 6 gruba, “Güvenlik mi özgürlük mü?”, “Serbest piyasa mı planlı ekonomi mi?” ve “Piyasalara devlet müdahalesi olmalı mı olmamalı mı?” şeklinde sorular verilerek bu konularda sunum hazırlamaları istendi. Daha önce benzer formatta bir programa katılmadıklarını belirten katılımcılar, sunumlarını büyük heyecan ile gerçekleştirdiler. Sunumlar sonrasında diğer katılımcılar ile soru cevap şeklinde fikirlerini paylaştılar.

Programın ikinci günü, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve LDT Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi EşDirektörü Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in “Din ve Vicdan Özgürlüğü” sunumu ile başladı. İlginin ve tartışmaların yoğun olduğu sunumda Başdemir, din ve özgürlüğünün sadece “inanma özgürlüğü” olarak algılanmaması gerektiğini, aynı şekilde “inanmayanların inanmama özgürlüğü”nü de kapsadığını belirtti. Başdemir, sunumu sonrasında tartışmalar kısmında gündeme gelen son dönemde yaşanan “dine hakaret ve şiddet olayları” vesilesiyle, din adına yapılan şiddetin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğine vurgu yaptı.

Başdemir’in sunumundan sonra, programın diğer konularını kapsayan ve iki günlük programın bir değerlendirmesi niteliğinde Doç. Dr. Bican Şahin’in “Liberal Demokrasi” başlıklı sunumu ile ikinci günün ilk kısmı tamamlandı. Sunumunda Şahin, program boyunca değinilen tartışmaları özetler nitelikte bir değerlendirme ile liberal demokrasinin temel ilkelerini anlattı.

Günün ikinci yarısında katılımcılar gruplara ayrıldı ve program boyunca sunuşların ve tartışmaların ışığında, Türkiye’de barış içinde bir arada yaşamanın temelleri ve bunun önündeki engeller üzerine bir sunum yapmaları istendi. Grup sunuşları üzerine tartışmaların ardından ve program katılımcılara sertifikalarının dağıtımı ile sona erdi.

Benzer formatta bir programa daha önce katılmamış Sivaslı katılımcıların yanı sıra Sivas çevresindeki Tokat, Çorum ve Malatya’dan gelen, 40’ın üzerinde katılımcı, programı büyük bir ilgi ile takip etti ve programdan çok memnun kaldıklarını belirttiler. Programın yerel ev sahibi akademisyenler de, Sivas’ta gerçekleştirilen bu formatta bir programın katılımcılar açısında faydalı olduğunu kendileri açısından da memnuniyet verici olduğunu belirterek iki kuruma da teşekkürlerini ilettiler. Biz de Sivas'taki fikir arkadaşlarımıza evsahiplikleri için teşekkür ederiz.

Ayrıntılar için:  

www.liberal.org.tr 

Tel: + 90 312 231 6069 – 231 1185

GMK Bulvarı No: 108 - 17   Maltepe 06570 Ankara

-----------

Friedrich Naumann Vakfı'nın katkılarıyla

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı