Liberal
Hürriyet Akademisi, 17-19 Şubat 2006, Ankara

Çoğulculuk, Barış ve Özgürlük

17-19 Şubat 2006, Ankara

17 Şubat 2006, Cuma

  • Kayıt ve Açış Kokteyli
  • Mustafa Erdoğan, Çeşitlilik, Çoğulculuk ve Demokrasi

18 Şubat 2006, Cumartesi

  • Atilla Yayla, İnsanlığın Ortak Medeni Değerleri ve Kurumları
  • Adnan Küçük, İfade Hürriyetinin Felsefî Temelleri
  • Zühtü Arslan, İnsan Hakları ve Anayasal Demokrasi
  • Bekir Berat Özipek, Din Özgürlüğü ve Farklı İnançların Barış İçinde Birarada Yaşaması

19 Şubat 2006, Pazar

  • Bican Şahin, Özel Mülkiyet, Piyasa Ekonomisi ve Barış
  • Özlem Çağlar Yılmaz, Sivil Toplum, Barış ve Özgürlük

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı