Liberal
Hürriyet Akademisi, 2-3 Mart 2013, Ankara

Sivil Toplum ve Serbest Piyasa Ekonomisi

2 – 3 Mart 2013, Ankara 

Moderatörler: Bican Şahin – Özlem Çağlar Yılmaz

Cumartesi, 2 Mart 

 • Oryantasyon, katılımcıların tanıtımı,

Genel oturum:

 • Sivil toplumun güçlü olması için hangi değer ve kurumlara ihtiyaç vardır?
 • Serbest piyasa ekonomisinin güçlü olması için hangi değer ve kurumlara ihtiyaç vardır?

Grup çalışmaları

 • Devlet sivil toplumu nasıl teşvik eder?
 • Güçlü bir sivil toplum neden değerlidir?
 • Piyasa ekonomisi neden devletçi sosyalizmden daha üstündür?
 • Ticaret barışa nasıl katkıda bulunur?

Grup sunuşları 

Serbest Piyasa ve Keşif Süreci, Doç. Dr. Fuat Oğuz

Pazar, 3 Mart

Genel oturum

 • Serbest piyasa ekonomisi çeşitlilik ve zenginliği nasıl temin eder?

Grup çalışmaları

 • Aşağıdaki sorunun çözümünü sivil toplum ve piyasa ekonomisi kurumları etrafında tartışınız.

- Fakirlik

- Çevre kirliliği

- Alkol ve sigara kullanımı

- İnternet, güvenlik ve mahremiyet

 • Grup Sunuşları
 • Hangi Liberalizm? Doç. Dr. Bican Şahin
 • Kanaat Önderliği ve Liberal Fikirleri Yaymak, Özlem Çağlar Yılmaz
 • Değerlendirme
 • Akşam yemeği ve kapanış

Hürriyet Mektebi “Sivil Toplum ve Serbest Piyasa Ekonomisi”  Semineri 2-3 Mart’ta Ankara’da düzenlendi.

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Friedrich Naumann Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Sivil Toplum ve Serbest Piyasa Ekonomisi” konulu seminer 2-3 Mart’ta Ankara’da Liberal Düşünce Topluluğu merkezinde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü LDT Başkanı Doç. Dr. Bican Şahin’in ve LDT Genel Sekreteri Özlem Çağlar Yılmaz’ın yaptığı seminere ilk gün Doç. Dr. Fuat Oğuz “Serbest Piyasa ve Keşif Süreci” konulu sunumuyla katkıda bulunurken ikinci gün Doç. Dr. Bican Şahin “Hangi Liberalizm?” konulu sunumuyla liberalizmi farklı perspektiflerden öğrencilere anlattı.

Katılımcılar geçmiş Hürriyet Mekteplerine katılan öğrenciler arasından seçildi. Bu şekilde öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ve liberal fikirleri daha derin tartışabilecekleri interaktif bir ortam olanağı sunuldu.

Seminer genel olarak grup çalışmalarıyla ve katılımcıların sunuşlarıyla interaktif bir şekilde ilerledi. Oryantasyon oturumunda farklı şehirlerden gelen her katılımcı zayıf ve güçlü yanlarını hobilerini ve hayallerini söyleyerek kendini tanıttı ve bu şekilde çoğulculuk, sivil toplum ve serbest piyasa konularını tartışmak için bir temel oluşturuldu. Daha sonra “sivil toplumun ve piyasa ekonomisinin kurumları ve bu kurumların neden değerli olduğu” konusu konuşuldu. İkinci oturumda öğrenciler gruplara ayrılarak “Ticaret barışa nasıl katkıda bulunur?” ve “Sivil toplumda özel mülkiyetin rolü nedir?” soruları çerçevesinde gruplardan sunum hazırlamaları istendi.

İkinci gün mübadele oyunuyla başladı. Bu oyunda moderatörün öğrencilere dağıttığı ürünlerin öğrencilerde yarattığı memnuniyet saptandı ve ardından öğrencilerden kendi aralarında ürünleri mübadele etmeleri istendi ve bu mübadele sonucunda oluşan memnuniyetlerindeki değişim soruldu. Ardından Bican Şahin’in moderatörlüğünde çoğulculuk, çeşitlilik, rekabet gibi konular üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirildi. Daha sonra öğrenciler yine gruplara ayrılarak “fakirlik, çevre kirliliği, alkol ve sigara kullanımı, internet, güvenlik ve mahremiyet” sorunlarının çözümünü sivil toplum ve piyasa ekonomisi kurumları etrafında düşünerek gruplardan sunum hazırlamaları istendi.

Program Özlem Çağlar Yılmaz’ın “Kanaat Önderliği ve Liberal Fikirleri Yaymak” konulu konuşmasının ardından değerlendirmelerle sona erdi

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı