Liberal
Hürriyet Akademisi, 5-7 Nisan 2013, İzmir

Özgür Toplumun Temelleri

5-7 Nisan 2013, İzmir, Kaya Prestige Hotel

06 Nisan 2013, Cumartesi

  • Açılış, Takdim ve Tanışma

                 Harun Kaban, Liberal Düşünce Topluluğu                    

  • Özgürlük, Kendiliğinden Doğan Düzen, Dr. Buğra Kalkan, LDT Eğitim Programları Danışmanı, Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü
  • Din ve İfade Özgürlüğü, Doç. Dr. Bilal Sambur, LDT Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi Direktörü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
  • Özel Mülkiyet ve Piyasa Ekonomisi, Doç. Dr. Birol Kovancılar, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü
  • Serbest Zaman
  • Buluşma

07 Nisan 2013, Pazar

  • Demokrasinin Temelleri ve Türkiye'de Demokrasinin Sorun Boyutları, Prof. Dr. Tanju Tosun, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Grup Çalışması
  • Grup Sunuşları
  • Kapanış ve Değerlendirme, Harun Kaban

 

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Friedrich Naumann Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Özgür Toplumun Temelleri” başlıklı seminer 5-7 Nisan’da İzmir Kaya Prestige Otel’de gerçekleşti. Seminere 9 farklı üniversiteden toplam 30 öğrenci katıldı.

Program Dr. Bilal Sambur’un “Din ve İfade Özgürlüğü” konulu sunumuyla başladı. Önce genel bir özgürlük tanımı veren Sambur daha sonra din ve ifade özgürlüğünde sivil özgürlüklerin nasıl yer bulduğu konusunda konuştu. Sambur pozitif ve negatif özgürlük arasındaki farklara değindi ve din özgürlüğünün sadece dini inanca sahip olan insanların haklarını değil; ayrıca inanmayanların da inanmama hakkını kapsadığını vurguladı. Bu oturum katılımcıların yorumları ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.

İkinci oturumda Dr. Buğra Kalkan “Özgürlük ve Kendiliğinden Doğan Düzen” konusunu aktardı. Dr. Buğra Kalkan gündelik hayattan örnekler vererek bu örneklerle kurallar arasındaki bağlantıdan bahsetti. Kalkan, insanoğlunun kurduğu düzenin nasıl kendiliğinden oluştuğunu anlattı. Ayrıca keşif sürecinin öneminden ve daha iyi bir hayat için neden değerli olduğundan bahsetti. Dr. Buğra Kalkan özgür toplumun özellikleri olarak kendiliğinden doğan düzen ve serbest piyasa arasındaki bağlantıdan bahsederek oturum kapattı.

Öğleden sonraki oturum Doç Dr. Birol Kovancılar’ın “Özel Mülkiyet ve Piyasa Ekonomisi” konulu sunuşuyla başladı. Kovancılar, serbest piyasanın elementleri olan özel mülkiyet, tercih özgürlüğü, girişim özgürlüğü, rekabet, sınırlı devlet ve serbest ticaret konuları hakkında konuştu.

Programın ikinci günü Dr. Tanju Tosun’un “Demokrasinin Temelleri ve Türkiye’de Demokrasinin Sorun Boyutları” konulu sunumuyla başladı. Demokrasinin vazgeçilemez elementlerinden bahseden Tosun konuşmasını Türkiye’deki demokrasi sorunlarından bahsederek bitirdi.

İkinci günün son oturumu grup çalışması ve grup sunuşlarıyla tamamlandı. Katılımcılar 5 gruba ayrıldı. Her grup kendilerine verilen bir soru hakkında tartışarak bir sunum hazırladı. Program kapanış konuşmasıyla sona erdi.

9 farklı üniversiteden gelen katılımcılar fikirlerini açıklama ve birbirleriyle tartışma fırsatına sahip oldu.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı