Liberal
Hürriyet Akademisi Adana Semineri, 9 Nisan 2016

Liberal Düşünce Topluluğu, 09 Nisan 2016 tarihlerinde Adana’da, Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla bir Hürriyet Akademisi Giriş Semineri gerçekleştirdi. Seminer hem katılımcılar hem de LDT açısından son derece verimli bir program oldu. Çukurova Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden programa katılım oldu.

Seminerde ilk sunuşu “Kendiliğinden Doğan Düzen” başlığında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Buğra Kalkan gerçekleştirdi. Kalkan sunuşunda, kendiliğinden doğan düzenlerin tarihsel gelişimi ve toplumsal fonksiyonları üzerinde durdu. Toplumların kompleksleştikçe merkezî yönetimlerin toplumsal düzeni emir ve direktiflerle yönetmelerinin daha güç hale geldiğini belirtti. İnsanın kural takip eden bir varlık olduğunu ve kurallı bir toplumda karmaşık bir işleyişin kendiliğinden bir düzen içinde devam ettiğini çeşitli örneklerle anlattı.Kendiliğinden doğan düzen kavramını çeşitli örneklerle açıkladıktan sonra medeniyetin temel değerlerinin ve serbest piyasa ekonomisinin temellerinden bahsetti.

Programın ikinci sunuşu “Hukuk Devleti ve Liberalizm” başlıklı sunuşu ile Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Korucu oldu. Korucu önce hukuk devleti ve liberalizm kavramlarının bir tanımını yaptı. Sonrasında bu iki kavram arasındaki ilişkiden bahsederek, işlevsel bir hukuk devletinin ancak liberal değerleri öncelediği zaman anlamlı olduğunu, aynı şekilde, liberal değerlerin ancak bir hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde yaşayabileceğini belirtti. Sunuşunun sonunda güncel meselelerimizi bu kavram ışığında katılımcılar ile birlikte tartışarak, temel ilkelerin nasıl algılanıp, güncel tartışmalara nasıl bir vizyon verebileceğini değerlendirdi.

Program, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahattin Karademir’in “Girişimcilik ve Piyasa Ekonomisi” başlıklı sunuşu ile devam etti. Karademir sunuşunda önce “Girişim nedir, girişimci kime denir, girişimcinin özellikleri nelerdir?” gibi temel sorulardan hareketle bir girişimcilik tanımı yaptı. Girişimcinin piyasa ekonomisi aşçısından öneminden bahseden Karademir, iyi girişimlerin ortaya çıkabilmesi için piyasa ekonomisinin öneminden bahsetti. Piyasa  ekonomisinin geliştiği ortamlarda iyi girişimler ve girişimciler çıkıyor, piyasa ekonomisinin zayıf olduğu yerlerde ise girişim ve girişimcinin az, orjinal fikirlerin kısır olduğunu belirtti. Girişimciliğin gelişmesi için uygun ortamın sağlanmasında piyasa ekonomisinin rolünü belirttikten sonra, sadece iktisadi şartların piyasa ekonomisinin işlevsel olarak çalışması açısından yeterli olmadığını vurguladı. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları gibi temel demokratik değerlerin yerleşmesinin etkin bir piyasa ekonomisi için olmazsa olmazlar arasında olduğunu söyledi.

Son oturum ise Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tanel Demirel’in “Liberalizm nedir, ne değildir?” başlıklı sunuşu oldu. Demirel altı soru üzerinden, liberalizm üzerine yanlış bilinen veya önyargıya dayanan konular üzerinden liberalizmin “ne olmadığı”nı katılımcılarla paylaştı. Sonrasında ise liberalizmin temel ilkelerine dair yanlış bilinen bu başlıklar üzerinden bir liberalizm tanımı yaptı. Liberalizmin sadece bir iktisat dontrini olmadığını, hukuki, siyasi boyutlarının da en az iktisadi boyutları kadar önemli olduğunu vurguladı. Liberalizmin sadece zengin veya mülk sahibi insanların ideolojisi olmadığını, sadece onları öncelemediğini belirtti. Liberalizmin bir yerde veya bölgede çıkmış bir ideoloji olmadığı, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, evrensel değerler üzerinde kurulu olduğunu söyledi. Birçok ideolojinin temel handikabı olan “tüm sorunlara çözüm üretme” yaklaşımının liberalizmde olmadığını, liberalizmin bütün sorunlara kesin çözümler değil, her meselede temel ilkeler çerçevesinde daha iyisinin mümkün olup olmadığını tartışan, ucu açık bir ideoloji olduğunu vurguladı.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı