Liberal
Hürriyet Akademisi Giriş Semineri, 23-24 Kasım 2013, Aksaray

LDT Hürriyet Akademisi Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla Aksaray’da 23-24 Kasım 2013 tarihlerinde bir Giriş Semineri gerçekleştirdi. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen Seminere iki gün boyunca 65 öğrenci katıldı.

Program Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’ın “Serbest Piyasa Ekonomisi” sunumuyla başladı. Acar sunumunda genel olarak piyasa ekonomisinin unsurlarını sayarak bu unsurlara yapılacak olan suni müdahalelerin piyasada nasıl arıza çıkardığını açıkladı. Acar, piyasayı algılamada genel yanılgının zenginliğin sınırlı olduğunun düşünülmesine vurgu yaparak, zenginliğin üretilebilen ve sürekli artan bir olgu olduğunu, bunun da en iyi piyasa şartlarında oluştuğunu söyledi.

İkinci sunuş, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Araştırma Görevlisi Arda Akçiçek’in “Sivil Toplum” başlıklı sunuşu oldu. Akçiçek, gönüllülük ilişkisinin sivil toplumun temel fonksiyonlarından biri olduğunu ve sivil toplum faaliyetlerinin gönüllülük esasına dayanması gerektiğini vurgulayarak başladı. Genel bir tarihi perspektif çizen Akçiçek, sivil toplum kavramının ortaya çıkışını, tanımlarını ve farklı filozoflar tarafından yorumlanışından yola çıkarak modern sivil toplum kavramının günümüzdeki algısının nasıl oluştuğunu anlattı.

İlk günün üçüncü sunuşu Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih Yürüşen’in “Klasik Liberalizm” başlıklı sunuşuydu. Klasik Liberalizmin tarihi gelişimini ve temel ilkelerini anlatan Yürüşen, klasik liberalizmin devleti sınırlandırılması icap eden “gerekli kötülük” olarak gördüğünü söyledi. Klasik liberal teorinin önde gelen filozoflarının düşüncelerini karşılaştırmalı olarak anlatan Yürüşen, klasik liberalizm formunun, liberalizm tanımları arasından liberalizmin en otantik hali olduğunu vurguladı.

İlk günün son sunuşu Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük’ün “Hukuk Devleti” başlıklı sunuşu oldu. Küçük, hukuk devletinin tanımından başlayarak, “kanun devleti” ve “hukuk devleti” kavramlarının birbiri yerine kullanılmasının sakıncalı olduğunu, totaliter devletlerin de kanunları olduğunu fakat modern manada hukuk devletinden anlaşılması gerekenin “hukukun üstünlüğü”, devletin de eylemlerinden hukukla bağlı olması gerektiğini vurguladı. Gün boyunca anlatılan ilkelerin ancak hukukun üstünlüğü ile sağlanabileceği ve devam ettirilebileceğinin altını çizdi.

Pazar günü Prof. Dr. Yusuf Şahin’in “Liberal Demokrasi ve Yerel Yönetimler” başlıklı sunumu ile başladı. Şahin, sunuşunda, demokrasinin tek başına bir değer ifade etmediğini, ancak liberal bir karaktere sahip olduğu takdirde anlamlı olacağını belirtti. Demokrasinin “çoğunlukçu” anlayıştan “çoğulcu” anlayışa evrildiğini bunu tüm azınlıkların haklarının korunduğu Liberal demokraside kendini bulduğunu kaydetti.

Programın son sunuşu hukukçu Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük’ün “İfade Hürriyeti” başlıklı konuşması oldu. Küçük, ifade hürriyetinin unsurlarını ve bu konudaki ayrımları tanımlayarak başladı. İki gün boyunca anlatılan değerlerin gelişmesi ve korunabilmesi için en hayati sivil özgürlüğün ifade hürriyeti olduğuna dikkat çekti. Demokratik ve gelişmiş devletlerin en öne çıkan ortak özelliklerinden birinin ifade hürriyetinin de gelişmiş olduğu, tam aksine geri kalmış ve antidemokratik rejimlerin de ortak özelliklerinin ifade hürriyetinin engellerle boğuşması olduğunu vurguladı.

Program değerlendirme kısmı ile sona erdi. Sunuşları takiben yoğun soru, yorum ve tartışmalarla katılan öğrenciler değerlendirme kısmında benzer faaliyetlerin Aksaray’da ve diğer illerde daha fazla yapılmasını arzu ettiklerini belirttiler. Ayrıca programın son derece bütünlüklü ve konuların birbirini tamamlar nitelikte olmasından dolayı çok faydalı olduğunu ifade ettiler.

 

LDT olarak ilk defa bir üniversite kampüsü içerisinde Hürriyet Akademisi giriş semineri gerçekleştirmemizde destekleri ve katkıları için Aksaray Üniversitesi’ne, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Felsefe Bölümü öğretim üyelerine teşekkür ederiz .

Seminerle ilgili basında çıkan haberler:

- Rektör Acar Hürriyet Akademisi'nde Serbest Piyasayı Anlattı,

Zaman Gazetesi

Haberler.com

Aksaray Üniversitesi Bülteni

Akasaray Üniversitesi İnternet Sitesi

 

Program

23 Kasım 2013, Cumartesi

09:00 – 09:30         Kayıt

09:30 – 10:00         Açılış ve Takdim

                             Mustafa Acar, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Harun Kaban, Liberal Düşünce Topluluğu              

10:00 – 11:30        Serbest Piyasa Ekonomisi, Mustafa Acar, Aksaray Üniversitesi Rektörü

11:30 – 12:00         Ara

12:00 – 13:30         Sivil Toplum, Arda Akçiçek, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi

13:30 – 15:00         Öğlen Yemeği

15:00 – 16:30         Klasik Liberalizm, Melih Yürüşen, Yrd. Doç. Dr., Aksara Üniversitesi Öğretim Üyesi

16:30 – 17:00         Ara

17:00 – 18:30         Hukuk Devleti, Adnan Küçük, Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

24 Kasım  2013, Pazar

09:30 – 11:00        Liberal Demokrasi ve Yerel Yönetimler, Yusuf Şahin, Prof. Dr., Aksaray Üniversitesi, İİBF Dekanı

11:00 – 11:30         Ara

11:30 – 13:00         İfade Hürriyeti, Adnan Küçük, Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

13:00 – 13:15         Kapanış

13:15 – 14:30         Öğlen Yemeği

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı