Liberal
Hürriyet Akademisi Giriş Semineri, 27-28 Eylül 2014, Ankara

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT)’nun Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği “Özgür Toplumun İlkeleri” konulu Hürriyet Akademisi Giriş Semineri 27-28 Eylül’de Ankara’da Liberal Düşünce Topluluğu merkezinde gerçekleşti. Seminere 6 farklı şehirden, 15 farklı üniversiteden 35 kişi katıldı.

Seminerimiz Cuma günü tanışma toplantısıyla başladı. Cumartesi günü açılış sonrasında Yrd. Doç. Dr. Cennet Uslu’nun “İnsan Hakları ve Özgürlük” başlıklı sunuşu ile devam etti. Uslu sunuşunda, pozitif - negatif özgürlük ve içsel - dışsal özgürlük gibi ayrımlar üzerinden özgürlük kavramı üzerinde durdu. İnsan haklarının korunabilmesinde en önemli faktörlerden birinin özgürlük olduğunu belirtti ve insan haklarının bireyin özgürlüğü ile doğrudan alakalı olduğu söyledi.

İkinci sunuş Prof. Dr. Fuat Oğuz’un “Piyasa ve Mülkiyet” başlıklı sunuşu oldu. Oğuz, öncelikle “eşitlikçilik” idealleri üzerinde durdu. İnsanların “eşitlikçi” ideallerinin, yine insan doğası gereği gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, insanların farklılaşmaya çalıştıklarını örneklerle destekleyerek anlattı. Farklılaşmanın doğal olarak gerçekleştiğini ve hayatın insanı rekabete zorladığını belirtti. Sonrasında “bilgi problemi” üzerinde duran Oğuz, insanın “tam bilgi”ye sahip olamadığı için piyasaya ihtiyaç duyulduğunu, sınırlı bilgi ile piyasada varolan birçok farklı faktörün işbölümü ile sınırlı bilgilerini efektif bir şekilde kullandıklarını yine örneklerle destekleyerek, rekabet ve girişimciliğin öneminden bahsetti. İşleyen bir piyasa için ise özel mülkiyetin var olması gereken en temel niteliklerden birisi olduğunu belirtti.

Özlem Çağlar Yılmaz, Sivil Toplum konusunda somut örneklerden hareketle başladığı sunuşunda, örneklerin arkasındaki teorik altyapıyı öne çıkararak devam etti. Gönüllü birlikteliklerin insanların özgür bir piyasa içerisinde kendiliğinden işbölümü ile oluşan zenginliğini örnekler üzerinden anlattı.

İlk günün son sunuşu Dr. Murat Yılmaz’ın “Türkiye’de Liberalizm: Tarihi Perspektif” başlıklı sunuşu oldu. Yılmaz, Liberal fikirlerin Türkiye açısından yeni olmadığını, Osmanlının modernleşme hareketlerinde liberal fikirlerin ve dönemin liberal fikir adamlarının etkili olduğunu belirtti. Dönem dönem kesintiye uğrasa da özgürlükçü fikirlerin hep fikir sahasında varolduğunu, özgürlüklerin gelişmesinde bu fikirleri seslendiren entelektüellerin öne çıktığını belirtti. Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sonrasında da liberal fikirlerin önemli dönüşümlere neden olduğunu tarihi vakalar üzerinden örnekleyerek günümüze kadar getirdi.

İkinci günün ilk sunuşu Arda Akçiçek’in “Kendiliğinden Doğan Düzen” başlıklı sunuşu oldu. Akçiçek bilgi problemi ve akıl kavramları üzerinden, kurucu akıl ve doğal düzen arasındaki farklardan bahsetti. Kurucu akıl ve planlama çabalarının her seferinde kendiliğinden doğan düzen karşısında dönüşmek zorunda kaldığına vurgu yaptı. Hayatın doğal akışına ters yapılan planların her defasında hayatın akışı karşısında yenildiğini, kurucu akılın hiçbir zaman tam bilgiye sahip olamayacağı için doğal düzen karşısında yenik düşeceğini vurguladı.

İkinci günün son sunuşu Prof. Dr. Tanel Demirel’in “Liberal Demokrasi” başlıklı sunuşu oldu. Demirel sunuşunda öncelikle “Demokrasi nedir?” sorusu üzerinde durdu, sonrasında ise “Demokrasi ne değildir?” sorusu ile kavramı açıklığa kavuşturdu. Sunuşun üçüncü kısmında Liberal Demokrasi kavramı üzerine eğilen Demirel, iki gün boyunca çeşitli unsurları ile üzerine konuşulan liberalizm ve liberal demokrasi kavramlarının teorik çerçevesini sundu.

Program grup çalışması ile devam etti. Grup çalışmasında katılımcılar beş gruba ayrıldı ve her gruba seminerde sunuşu yapılan kavramlarla ilgili birer soru verildi. Katılımcılar bu sorular üzerine tartışıp, çalışmanın ikinci kısmında 15 dakikalık sunuşlar yaptılar. Sunuşlarına diğer katılımcıların soruları ve moderatörlerin değerlendirmeleri ile devam ettiler.

Program genel değerlendirme ile sona erdi.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı