Liberal
Hürriyet Akademisi İleri Düzey Seminer, 8-9 Mart 2015, Ankara

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ‘nun Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği “Özgür Toplumun Değerleri” konulu seminer 06-08 Mart’ta Ankara’da Liberal Düşünce Topluluğu seminer salonunda gerçekleşti. 

Katılımcılar daha önce yine Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Hürriyet Akademisi seminerlerine katılan öğrenciler arasından seçildi. Hürriyet Akademisi seminerlerinde genel olarak özgür toplumun değerleri üzerine sunuşlar dinleyen katılımcılar, bu programda daha derinlikli konular üzerine dinleme ve tartışma olanağı buldu. 

Seminerin ilk günü Prof. Dr. Tanel Demirel’in “Demokrasi: Nedir, Ne Değildir?” başlıklı sunumuyla başladı. Önceki seminerlerde Liberal Demokrasi üzerine çeşitli sunumlar dinlemiş olan katılımcılara yönelik, Demirel, demokrasi kavramının tanımı üzerinde kısa bir girişten sonra, demokrasi tartışmalarına yoğunlaştı. Demokrasinin “ne olmadığı”ndan hareketle, demokrasiye yüklenen anlam ve yüksek beklentinin, demokrasiyi kusursuz bir sistem gibi gösterdiğini ve her şeyin demokrasiden beklendiği bir algı oluşturduğunu belirtti. 

Birinci günün ikinci sunumunu “Girişimcilik, Özel Mülkiyet ve Piyasa Ekonomisi” başlığıyla Prof. Dr. Fuat Oğuz yaptı. Oğuz, bilgi ve bilginin piyasada oluşumu, değerlendirilmesi ve kullanımı süreçlerinden bahsetti. Birbirinden bağımsız süreçler olarak işleyen ve liberteryen filozof Ludwig von Mises’in “İnsan Eylemi” olarak adlandırdığı, insanların davranışları sonucunda ortaya çıkan bilginin piyasa süreçlerini belirlediğini, bu süreçlerin önceden merkezî elden tahmin edilmesi veya bilinmesinin mümkün olmadığını vurguladı. 

İlk gün LDT Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz’ın “Sivil Toplum ve Fikir Hareketleri” başlıklı sunuşu ile devam etti. Sivil toplumun kavramsal olarak devletten bağımsız bir alan, gönüllü olarak biraraya gelen bireylerin kendi faaliyetlerini koordine edebilme kabiliyeti ve kamu politikalarına nüfuz ederek etkileme durumunu olarak tarif edilebileceğini ifade etti. Aynı zamanda bir model olarak güçlü sivil toplumlarda sınırlı ve sorumlu bir anayasal yönetimin, serbest kamusal tartışma alanının ve özel mülkiyet temelli serbest piyasa ekonomisinin var olması gerektiğini vurguladı. 

İlk gün grup çalışmaları ve grup sunuşlarıyla sona erdi. 

İkinci gün Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Asistanı ve LDT Akademik Kurul Üyesi Arda Akçiçek’in “Kendiliğinden Doğan Düzen” başlıklı sunuşu ile başladı. Akçiçek sunumuna kendiliğinden doğan düzen kavramının fikri arka planı ile başladı, bu kavramın Adam Smith ve David Hume geleneğinin devamı olarak Hayek’te sistematikleştiğinden bahsederek, Hayek’te bir bilgi sorunu olarak ele alındığını vurguladı. 

İkinci günün diğer sunuşunu Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in “Liberalizmin Ahlaki Temelleri” başlığıyla yaptı. Başdemir sunuşunda, siyaset ve ahlak ilişkisi bağlamında liberal düşüncenin ahlaki temelleri üzerine konuştu. Siyasi ahlakın tarihsel gelişimi üzerinde duran Başdemir, modern siyaset düşüncesinde siyasi ilkelerin ahlakiliği sorununa değindi. 

Program grup çalışması ve grup sunuşlarının ardından, genel değerlendirme ile sona erdi. 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı