Liberal
Hürriyet Akademisi Seminerleri Başlıyor

Liberal Düşünce Topluluğu'nun temel faaliyet alanlarından biri olan Hürriyet Akademisi özgürlük, barış, adalet, insan hakları, hukuk devleti, anayasal yönetim, ifade hürriyeti, din hürriyeti, özel mülkiyet, serbest piyasa ekonomisi, serbest ticaret, ekonomik özgürlük ve refah gibi liberalizmin temel konularını ele alan seminerler ile aktüel veya tarihî olay ve sorunları liberal perspektiften analiz eden sohbetleri kapsamaktadır.

Hürriyet Akademisi seminerleri 2015 yılında Güz  - Kış döneminde yeni programlarla devam ediyor.

Hürriyet Akademisi Giriş Seminerleri
Bu dönemde, üçü Ankara'da ve ikisi İstanbul'da olmak üzere farklı tarihlerde bir gün boyunca devam edecek 5 Giriş Semineri ile Trabzon'da bir hafta sonu semineri düzenleyeceğiz. 

- 10 Ekim 2015, İSTANBUL


- 24 Ekim 2015, Ankara 

- 10 Ekim 2015, İstanbul
- 5 Aralık 2015, İstanbul

Hürriyet Akademisi: Tematik Seminerler
Ankara ve İstanbul'da, her tema üzerinde bir akademisyenin öncülüğünde, 4 hafta boyunca haftada bir gün 2 saatlik seminerlerin yer alacağı bu programda kayıtlı katılımcılara takip edecekleri okuma listesi verilecek ve bu okumalar etrafında tartışmalar yürütülecektir.
17.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak her bir programın günü üniversite akademik programının belirlenmesinin ardından ilan edilebilecek.


Doç. Dr. Cennet Uslu: Liberalizm ve Türleri
Prof. Dr. Tanel Demirel: Demokrasi Nedir Ne değildir?
Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir:  İslam Siyaset Düşüncesi 
Prof. Dr. İsmail Seyrek: Serbest Piyasa Ekonomisi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı