Liberal
İfade Özgürlüğü Mağdurları, 9-10 Mart 2002, İstanbul

İfade Özgürlüğü Mağdurları

9-10 Mart 2002 

Hotel Armada, İstanbul

9 Mart 2002, Cumartesi

Açılış Konuşmaları

 • Mustafa Erdoğan
 • Karen Fogg
 • Yılmaz Karakoyunlu

I. Oturum:

 • Yasal, Sosyal ve Psikolojik Yönleriyle İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Sami Selçuk

Konuşmacılar:

 • Vahit Bıçak
 • Nevzat Tarhan
 • Atilla Yayla

II. Oturum:

 • Görsel Medya ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Atilla Yayla

Konuşmacılar:

 • Mehmet Ali Birand
 • Etyen Mahçupyan
 • Ali Bayramoğlu

III. Oturum:

 • Siyasal Yaşam ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Mustafa Erdoğan

Konuşmacılar:

 • Tayyip Erdoğan
 • Şerafettin Elçi
 • Abdülmelik Fırat

IV. Oturum:

 • Akademik Yaşam ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Hayati Hazır

Konuşmacılar:

 • Mustafa Erdoğan
 • Mehmet Altan
 • Bekir Özipek

10 Mart 2002, Pazar

I. Oturum:

 • Özel Hayat ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Aslan Gündüz

Konuşmacılar:

 • Aysun Yüksel
 • Gülay Göktürk

II. Oturum:

 • Yazılı Basın ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Ömer Çaha

Konuşmacılar:

 • Andrew Finkel
 • Burak Bekdil
 • Cengiz Çandar

III. Oturum

 • Ayrımcılık ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Mehmet Barlas

Konuşmacılar:

 • Celal Başlangıç
 • Ahmet Taşgetiren
 • Ragıp Duran

IV. Oturum:

 • Sivil Toplum ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Lütfullah Karaman

Konuşmacılar:

 • Şanar Yurdatapan
 • Yılmaz Ensaroğlu
 • Eren Keskin

Kapanış

 • Vahit Bıçak

Liberal Düşünce Topluluğu, 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edildi. Dernek olarak kuruluşunu ise, 1 Nisan 1994'te tamamladı ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak; vatandaşlarımızın düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî, ampirik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır. Topluluk, ayrıca bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Partilere karşı bağımsızdır. Bir fikir grubu olarak faaliyet göstermektedir.

Topluluk bu çerçevede özgürlüğe, piyasa ekonomisine, insan haklarına, liberal demokrasiye inanan, bunu fikrî veya meslekî çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumların gelişmesi ve yaygınlaşması için entellektüel düzlemde mücadele etmeye istekli, kabiliyetli ve verimli insanları bünyesinde toplamaya yönelmektedir. Liberal Düşünce Topluluğu, üç aylık fikir dergisi Liberal Düşünce dergisi ile birlikte, Türkiye'de liberalizm, muhafazakârlık, insan hakları, adalet, laiklik, piyasa ekonomisi, özelleştirme, siyasî yozlaşma gibi konularda başvurulabilecek temel Türkçe telif ve çeviri kaynakların yayınlan-masına öncülük etmiştir. Topluluk, ayrıca, isteyen vakıflara, derneklere ve gayri resmî topluluklara, gerek liberalizmin tarihinin ve başlıca tezlerinin, gerekse muhafazakârlık, sosyalizm, sosyal demokrasi, komüniteryenizm gibi modern sosyal teorilerin ve adalet, özgürlük, hoşgörü, insan hakları gibi çağdaş siyaset felsefesinin temel kavramlarının öğretilmesine yönelik paket eğitim programları sunmaktadır.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı