Liberal
İklim Değişikliği Hakkında Uluslararası Sivil Toplum Koalisyonu

İklim Değişikliği Hakkında Uluslararası Sivil Toplum Koalisyonu

Açıklama:

5 Aralık 2007


İklim Değişikliği Hakkında Uluslararası Sivil Toplum Koalisyonu: 

“Hükümetler iktisadî büyümenin ve değişikliğe uyumun önündeki engelleri kaldırsın!”

Liberal Düşünce Topluluğu’yla birlikte muhtelif ülkelerden 42 kuruluş bir araya gelerek, bir dizi kamusal politika sorunu hakkında duyarlılığı artırma yönünde iklim değişimi bilimi ve iktisadı hakkında araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere İklim Değişikliği Hakkında Sivil Toplum Koalisyonu (www.csccc.info) oluşturmuştur. 

Esasen müdahale ve düzenlemeye yönelik çağrıları gerekçelendirmede kullanılan insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda pek çok önyargılı ve dehşete düşürücü talebe bir tepki olarak kurulan Koalisyon tarafından 3 Aralık 2007 tarihinde kamuoyuna açıklanan Raporda, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır:

1. Gelecek yirmi yıl içinde sera gazı emisyonlarını düşürme, küresel ısınmayla mücadelede maliyet bakımından etkin bir yol değildir.

2. İklimle ilgili tabiî afetlerden kaynaklanan ölümler, iktisadî büyüme ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak 1920’lerden bu yana hızlı bir şekilde düşmüştür. Devam eden iktisadî büyümeyle birlikte ölüm oranı, iklim değişikliği ne olursa olsun, düşmeye devam etme eğilimindedir. (Rapor edilen tabiî afetlerin sayısı, nüfus artışı ve iletişimdeki iyileşmeleri de içeren çeşitli sebeplerden dolayı 1900’dan sonra sürekli olarak artmıştır; iklim değişiminin, bu artışın sebeplerinden birisi olmaması kuvvetle muhtemeldir.)

3. İklim değişikliğinin hastalıklarda bir artışa sebep olduğuna ilişkin bir delil yoktur. Eğer ishal ve sıtma gibi hastalıkların asıl sebepleriyle iyi bir şekilde mücadele edilirse, iklim değişimi bu hastalıkların oluş sıklığını artırmayacaktır.

4. Tarımsal ürün, geçen 50 yılda nüfus artışını aşmıştır. Devam eden teknolojik iyileşmelerle birlikte bu eğilim, küresel ortalama sıcaklık 3 santigrat derece artsa bile, 2100 yılına kadar devam edecektir.

5. Su kıtlığı pek çok ülkede bir sorundur ama daha iyi yönetim ve modern teknolojilerle birlikte herkesin daha fazla suya ulaşması sağlanabilir.

6. Yoksul ülkelerdeki milyonlarca insan bugün fakirlikten ve teknoloji yokluğundan dolayı gereksiz yere ölmektedir. Bu sorunlar, genellikle, kendi arazilerini iyileştirme kabiliyetlerini inkâr ederek vatandaşlarını baskı altında tutmuş hesap vermeyen, sorumsuz hükûmetleri destekleyen dış yardım yüzünden hafiflememiştir, aksine, bu yüzden artmıştır.

7. Sera gazları üzerindeki küresel sınırlandırmalar, iktisadî büyüme ve genel iktisadî gelişmeyi yavaşlatarak yoksul ülkelerdeki insanların hem gelecekte karşılaşabilecekleri hem de bugün karşılaştıkları sorunlarla mücadele etme kapasitelerini zayıflatacaktır.

8. Emisyonları sınırlandırma ve başarısız olmuş “dış yardım” politikalarını bir çözüm olarak ileri sürmek yerine hükûmetler, iktisadî büyüme ve değişime intibakın önündeki engelleri kaldırmak; yani ticarî sınırlamaları ortadan kaldırmak ve su ve toprak yönetimini yerelleştirmek üzerinde yoğunlaşmalıdır.

 

Bilginize sunulur.

Dr. Yusuf Şahin

Liberal Düşünce Topluluğu

Çevre Araştırmaları Merkezi Direktörü 

Raporun İngilizce tam metni için http://www.csccc.info  adresine bakılabilir. 

Daha fazla bilgi için: ldtcam@liberal.org.tr 

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı