Liberal
İnsan Hakları Merkezi – İHAM

İnsan hakları, bir kişinin yalnızca insan olduğu için sahip olduğu en üstün ahlâkî hakları ifade etmektedir.

İnsan sözcüğünün işaret ettiği gibi hakkın kaynağı, insanlık (humanity) veya insanın ahlâkî doğasıdır. Bu nedenle kişinin insan haklarına sahipliği, mensubiyetine, doğuştan getirdiği özelliklerine veya kazanılmış donanımlarına bağlı olarak değişmez. Dolayısıyla meşruiyetini üstün bir ahlâkî ilkeden alan insan hakları, doğrudan doğruya insan kişiliğini ve onurunu koruyan, bütün insanlar için geçerli olan haklardır. Pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun ya da olmasınlar, belli bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları gerekli sayılan tüm hak ve özgürlükleri kapsamaktadır.

Bu nedenle insan hakları yürürlükteki hukuk sistemlerinin iyileştirmesi konusunda ölçü alınacak bir mihenk taşı, aktüel hukuk düzenlerinin değer ölçüsü; en geniş anlamıyla siyasal meşruluğun bir ölçütüdür.

Bu çerçevede, Liberal Düşünce Topluluğu bünyesinde, insan haklarının anlaşılması ve korunması yönünde çalışmalar yapmak üzere kurulan İnsan Hakları Merkezi, aşağıdaki faaliyetleri yapmayı planlamaktadır:

- Küresel ve yerel insan hakları tartışmalarını takip etmek;

- İnsan hakları konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak;

- İnsan hakları konusunda fikrî, felsefî, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak;

- İnsan hakları kavramı literatürüne ulaşmayı sağlamaya yönelik bir İnsan Hakları Kütüphanesi oluşturmak;

- İnsan hakları konusunda sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenlemek;

- Konuyla ilgili kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odaklara ve toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak;

- İnsan hakları kavrayışının ve bilincinin benimsenmesi ve yaygınlaşması için kampanyalar düzenlemek;

- Ülkede yaşanan hak ihlâllerini takip etmek, ihlâller hakkında araştırma grupları oluşturmak ve raporlar yayınlamak.

İHAM, bu faaliyetleri yaparken tüm hükümetlerden, siyasi partilerden, sekteryen iktisadî çıkarlardan ve dinî inançlardan bağımsız olarak hareket eder.

Bunlarla bereber, İHAM, insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliğinden yola çıkarak hakların tamamına, dolayısıyla hak ihlâllerine ve ihlâl mağdurlarına eşit mesafe ile yaklaşır.

 

İrtibat: iham@liberal.org.tr

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı