Liberal
İzmir, Hürriyet Akademisi Giriş Semineri, 8-9 Kasım 2014

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT)’nun Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği “Özgür Toplumun İlkeleri” konulu Hürriyet Akademisi Giriş Semineri 8-9 Kasım’da İzmir’de gerçekleşti. Seminere İzmir ve çevre illerden 20 kişi katıldı.

Program Ege Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun’un “Demokrasi ve Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi” başlıklı sunuşu ile başladı. Sunuşunda öncelikle “Liberal Demokrasi”nin ilkelerini ve bir demokraside bulunması gereken unsurları sıralayan Tosun, bu ilkeler çerçevesinde Türkiye’nin demokrasi tecrübesini tarihi arkaplanı da gözönüne alarak değerlendirdi.

İlk günün ikinci sunuşu Katip Çelebi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buğra Kalkan’ın “Kendiliğinden Doğan Düzen” başlıklı sunuşu oldu. Kalkan sunuşunda, kendiliğinden doğan düzenlerin tarihsel gelişimi ve toplumsal fonksiyonları üzerinde durdu. Kalkan, toplumların daha da kompleksleştikçe merkezî yönetimlerin toplumsal düzeni emir ve direktiflerle yönetmelerinin daha güç hale geldiğini belirtti.

Günün ikinci yarısında Buğra Kalkan önceki sunuşuyla bağlantılı olarak “Serbest Piyasa ve Özgürlük” üzerine devam etti. Negatif ve pozitif özgürlük anlayışlarını açıklayarak, özgür toplumların neden negatif hürriyetler üzerinde yükseldiklerini anlattı. Daha sonra özel mülkiyet, sözleşme hukuku ve serbest rekabet gibi piyasa ekonomisinin temel kurumlarını kısaca ele alarak, özgür bir toplumun gereklerinin neden piyasa ekonomisine ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Program grup çalışması ile devam etti. Katılımcılar bu sorular üzerine tartışıp, çalışmanın ikinci kısmında 15’er dakikalık sunuşlar yaptılar. Sunuşlarına diğer katılımcıların soruları ve moderatörlerin değerlendirmeleri ile devam ettiler.

Programın ikinci günü Yard. Doç. Dr. Serdar Korucu'nun "Hukuk Devleti" başlıklı sunumuyla başladı. Hukuk devletinin gerekleri ve siyasi liberalizmin ilkeleri arasında kavramsal bir uyum olduğunu savunan Korucu, sunumunda önce Amerikan anayasacılık tecrübesini anlattı. Hazırlanan ilk anayasaların negatif hak anlayışı doğrultusunda ve bireyin devlet karşısında güvenceye kavuşturulması amacıyla kaleme alındığını söyleyen Korucu, bu döneme hâkim olan siyaset anlayışının liberal filozoflar tarafından biçimlendirildiğini ifade etti.

Seminer, LDT Program Koordinatörü Harun Kaban’ın “Sivil Toplum” başlıklı sunuşu ile devam etti. Kaban sunuşunda “birlikte yaşama” gerekliliği üzerinde durdu. Modern devletlerin ortaya çıkmasıyla artık sivil toplum anlayışının da bugün anladığımız manada dönüştüğünü belirterek, sivil toplum anlayışının özellikleri ve fonksiyonlarından bahsetti. Sivil toplumun temel fonksiyonunun barış içinde bir arada yaşama çabası ve toplumsal ahengin sağlanabilmesi olduğunu vurguladı.

İkinci gün öğleden sonra program katılımcılarla birlikte müzakerelerle devam etti. Moderatörün yönlendirmesiyle katılımcılara yöneltilen tartışma konuları üzerinden bir yuvarlak masa tartışma formatında fikir alışverişinde bulunuldu.

Program genel değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı