Liberal
Kanaat Önderleri Arasında Demokratikleşme Fikrinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje, Türkiye’nin dört bölgesel şehrinde gerçekleştirilecek tartışma toplantılarından oluşmaktadır. 
Tartışma toplantılarında Türkiye’deki Sünnî Müslüman, Alevî, Gayr-ı Müslim ve Kürt çevrelerden kanaat önderleriyle hoşgörü, adalet, barış, insan hakları, hukuk devleti, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü ve serbest piyasa ekonomisi ile ilgili sorunlar ele alınacaktır. Toplantılara konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hukukçular akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler ve yazarlar davet edilecektir.

Kürt Sorunu ve Türkiye'de Liberal Demokrasi, 27-28 Kasım 2010, Ankara

Türkiye'de Alevilik ve Din Özgürlüğü, 18-19 Eylül 2010, İstanbul

Türkiye’de Dinî Azınlıkların Din Özgürlüğü: Sorunlar, Talepler ve Çözümler, 27-28 Şubat 2010, İstanbul

Din Özgürlüğü, Çoğulculuk, Sünnilik ve İslam, 30-31 Ocak 2010, Ankara

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı