Liberal
Klasik Liberalizm ve Liberteryenizm Kolokyumu, 2-5 Ağustos 2010, Aksaray

Klasik Liberalizm ve Liberteryenizm Kolokyumu

2-5 Ağustos 2010, 

Karamanlı Konağı, Güzelyurt /Aksaray

 

Moderatör: Prof. Dr. Atilla Yayla

2 Ağustos 2010, Pazartesi

16.30 – 18.00 Program Açılışı

18.30 – 20.30 Akşam Yemeği

3 Ağustos 2010, Salı

09.00 – 10.30  1.Oturum:  Klasik Liberalizm ve Liberteryenizm: Tarihi ve Kökleri

 • Randy Barnett , “ Modern Liberteryenizmin Ahlaki Temelleri “ , Liberal Düşünce, Cilt:12, No: 45-46, Kış-Bahar 2007, s. 9-26.
 • Loren Lomasky, “ İki Liberalizm Anlayışı”,Liberal Düşünce, Cilt:12, No: 45-46, Kış-Bahar 2007, s. 27-58.
 • Mustafa Erdoğan, “ Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temeller”,Liberal Düşünce, Cilt:14, No: 56, Güz 2009, s.7-31.
 • Ralph Raico, “ Yirminci Yüzyıl’da Klasik Liberalizm”, Liberal Düşünce, No:27, Güz 2002, s.135-147.
 • F. A. Hayek, "Liberal Bir Sosyal Duzenin İlkeleri”, Sosyal ve Siyasal Teori, der.:Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s.171-186.

 

10.30 – 11.00 Ara

11.00 – 12.30  2. Oturum: Sivil Toplum ve Demokrasi

 • Nigel Ashford, “Sivil Toplum”, Özgür Toplumun İlkeleri,Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s.13-21.
 • Nigel Ashford, “Demokrasi”, Özgür Toplumun İlkeleri, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s.23-34.
 • Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi “, Sosyal ve Siyasal Teori, der.:Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s.59-66.

 

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

14.30 – 16.00  3. Oturum: Birey, Haklar ve Devlet

 •  Mustafa Erdoğan, “ Liberal Bireycilik”, Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji, Liberte Yayınları, Ankara, 2000, s.47-51.
 •  J. S. Mill, “ Bireycilik”, Hürriyet Üstüne, Liberte Yayınları, Ankara, 2009,s.127-155.
 • Stephen Davies, “The Role Of Government”, A Beginner’s Guide to Liberty, ed.:Richard Wellings, Adam Smith Institute, 2009, 95-101. (PDF)
 • F. A. Hayek, “The Individualist And ‘ Compositive’ Method of Social Sciences”, The CounterRevolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, Liberty Fund, Indianapolis, 1979. 
 • Atilla Yayla , “ Bireycilik”, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2008, s.152-163.
 • M. Rothbard, “ Devletin Anatomisi”, Eşitlikcilik: Doğaya Karşı İsyan,çev.: Mustafa Acar, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s. 37-58.

 

16.30 – 18.00 4. Oturum: Özgürlük

 • Nigel Ashford, “Özgürlük”, Özgür Toplumun İlkeleri, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, 57-66.
 • Atilla Yayla, “Özgürlük”, Liberalizm,Liberte Yayınları, Ankara, 2008, 163-185.
 • J. C. Lester, “The Importance of Liberty”, A Beginner’s Guide to Liberty,ed.:Richard Wellings, Adam Smith Institute, 2009, s.8-16. (PDF)

19.00 Akşam Yemeği 

4 Ağustos 2010, Çarşamba 

9.00 – 10.30  5.  Oturum:  Mülkiyet, Piyasa, Kapitalizm

 • Atilla Yayla , “Kendiliğinden Doğan Düzen ve Piyasa Ekonomisi”,Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2008, s.186-203.
 • Tom Bethell, “ Ozel Mulkiyet Ve İnsan Doğası”, Liberal Düşünce , No: 53-54, Kış-Bahar 2009, s.13-21.
 • Ayn Rand, “Kapitalizm Nedir?”,Sosyal ve Siyasal Teori, der.:Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s.215-234.
 • Norman Barry, ”Kapitalizm”, Piyasa Medeniyeti, der.: Atilla Yayla, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s. 79-88.
 • Atilla Yayla, “ Piyasa Ekonomisi : Medeniyetimizin İktisadi Temelleri”,Piyasa Medeniyeti, der.: Atilla Yayla, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s. 1-34.
 • Norman Barry , “Piyasa” , Piyasa Medeniyeti, der.: Atilla Yayla, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s. 73-78.
 • Eamonn Butler, “How Markets Work”, A Beginner’s Guide to Liberty,ed.:Richard Wellings, Adam Smith Institute, 2009, s.17-25. (PDF)
 • Karl Boudreaux, “ Property Rights”, A Beginner’s Guide to Liberty,ed.:Richard Wellings, Adam Smith Institute, 2009, s.47-55. (PDF)

 

10.30 – 11.00 Ara

11.00 – 12.30  6. Oturum: Savaş, Barış ve Dünyanın Geleceği

 • Ludwig von Mises, “Peace”, Liberalism, Liberty Fund, Indianapolis, 2005, s.5-9.
 • Murray Rothbard , “ Devletlerarası İlişkiler Üzerine”, Özgürlüğün Etiği, çev.: Recep Tapramaz, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s.195-206.
 • Atilla Yayla “ Konjonktür, Savaş ve Liberal İlkeler”, Liberal Düşünce, No: 29, Kış 2003, S.15-20.
 • Nigel Ashford, “ Barış”, Özgür Toplumun İlkeleri, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s. 97-106.
 •  

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

14.00 – 18.30 Güzelyurt ve Ihlara Vadisi Gezisi 

18.30 – 20.00  Akşam Yemeği 

5 Ağustos 2010, Perşembe 

09.30 – 11.00 Kahvaltı ve Ayrılış 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı