Liberal
Küreselleşme, Mustafa Acar

Küreselleşme, Mustafa Acar

İçindekiler:

I. Bölüm

Küreselleşmenin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

1.1. Kavramsal Arkaplan: Doğrusal ve Çevrimsel Tarih Anlayışları

1.2. Tariflerin Alacakaranlığında Küreselleşme Tanımları

1.3. Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi: Bu Kaçıncı Küreselleşme?

1.4. İlk Çağlardan Günümüze Küreselleşmenin Seyri

II. Bölüm

Küreselleşmenin Boyutları

2.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu

2.2. Küreselleşmenin Siyasal Boyutu

2.3. Küreselleşmenin Sosyo-Kültürel Boyutu

III. Bölüm

Düzleştirici, Eşitleştirici ve Özgürleştirici Bir Süreç Olarak Küreselleşme

3.1. Dünyayı Düzleştiren On Önemli Gelişme

3.2. Düzleşmenin Eşitleyici ve Özgürleştirici Yönü

3.3. Küreselleşme, Eşitsizlik ve Yoksulluk İlişkisi

      3.3.1. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Eşitsizlik ve Yoksulluk mu?

      3.3.2. Küreselleşme ve Eşitsizlik: Zengin-Yoksul Uçurumu Büyüyor mu?

      3.3.3. Küreselleşme, Ekonomik Özgürlük ve Yolsuzluk

3.4. Küreselleşme ve Beşeri Gelişme

      3.4.1. Beklenen Ortalama Ömür

      3.4.2. Bebek Ölümleri

      3.4.3. Beşeri Gelişme Endeksi

IV. Bölüm

Küresel Tehditler ve Fırsatlar

4.1. Küresel Tehditler

      4.1.1. Küresel Isınma

      4.1.2. Küresel Terör ya da Terörün Küreselleşmesi

      4.1.3. Krizlerin Bulaşıcılığı ve İstikrarsızlığın Küreselleşmesi

      4.1.4. 2008 Küresel Finansal Krizi: Kapitalizm Öldü mü?

      4.1.5. Yerelciliğin Yükselişi

4.2. Küresel Fırsatlar

      4.2.1. Sermaye Transferi, Teknoloji Transferi ve Hızlı Büyüme Fırsatı

      4.2.2. Dünya ile Bütünleşme Fırsatı

      4.2.3. Serbest Ticaret Kazançları

      4.2.4. Nitelikli Bireyler İçin Öne Çıkma Fırsatı

      4.2.5. Küreselleşme ile Gelen Düzleşme, Eşitleşme ve Özgürleşme Fırsatları

               4.2.5.1. Düşleşme Fırsatı

               4.2.5.2. Eşitleşme Fırsatı

               4.2.5.3. Özgürleşme Fırsatı

V. Bölüm

Küreselleşmeye Tepkiler: Kim Korkar Hain Küreselleşmeden?

5.1. Küreselleşmeye Olumlu Tepkiler: Özgürlük ve Zenginlik Rüyası

5.2. Küreselleşmeye Olumsuz Tepkiler: Yoksulluk ve Eşitsizlik Kabusu

5.3. Yaygın Bir Yanılsama: Amerika'ya Kızıp Küreselleşmeye Sövmek

5.4. Küreselleşme ile İlgili Mitler ve Gerçekler

VI. Bölüm

Küreselleşme Yarışında Dünya ve Türkiye

6.1. Küreselleşmenin Ölçülmesi Sorunu

6.2. Küreselleşmenin Anahtar Göstergesi Olarak İnternet ve İletişim

6.3. Küreselleşme Yarışında Dünya: 1995-2000 Dönemi

6.4. Küreselleşme Yarışında Öne Geçenler ve Tökezleyenler

6.5. 2007 Küreselleşme Endeksinden Çıkarılacak Dersler

6.6. Türkiye Küreselleşmenin Neresinde? 

 

Orion Kitabevi

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı