Liberal
Kutsal Devletten Kamu Hizmetine: Devletin Yeniden Yapılandırılması, 9 Ekim 1999, Ankara

Kutsal Devletten Kamu Hizmetine: Devletin Yeniden Yapılandırılması

9 Ekim 1999, TOBB Toplantı Salonu, Ankara

Açılış

  • Atilla Yayla, LDT
  • Wilhelm Hummen, FNV

I. Oturum

Başkan: Mustafa Erdoğan

  • İsmail Köksal, İktisadi Hukuk Perspektifinden Kamu Hizmeti Kavramı
  • Ali Ulusoy, Fransız ve Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı
  • Güneri Akalın, Kamu Hizmeti ve Devlet-Rejim Münasebetleri

 

II. Oturum

Başkan: Tamer Müftüoğlu-Orhan Morgil

  • Levent Korkut, Anglo-Sakson ve Türk Hukukunda Kamu Hizmeti:Bir Karşılaştırma
  • Yahya Sezai Tezel, Dış Politika ve Jeolojik Perspektiften Kamu Ekonomisi-Piyasa Ekonomisi Dengelerinin Yeniden Yapılandırılması
  • Şahin Yaman, Tarihi Perspektiften Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Piyasa Ekonomisi

 

III. Oturum

 

  • Kamu Hizmeti ve Demokratik Siyaset: Siyasi Partilerin Yaklaşımı
Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı