Liberal
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 78

Liberte'den Online Satış

Abonelik

 

 

İçindekiler

- Adil Savaş / Murray N. Rothbard

- Anarko Kapitalizm Üzerine Bir(inci) İnceleme Piyasa Anarşizmi Nedir? / Belgin Büyükbuğa

- İslâm Öncesi Mekke'de Sivil Toplum / Hakan Şahin

- İslâm'da Sivil Din Ne Anlama Gelir? / Can Ceylan

- Alman Anayasası'nda Din Özgürlüğü ve Din Eğitimi / Muhterem Dilbirliği

- Tek-Parti Döneminde Akademik Bir Dergi: Siyasî İlimler Mecmuası / Salih Zeki Haklı

- Başkanlık Sistemi Tartışmalarına Standart Bir Liberal Yaklaşım Mümkün mü? / Serdar Korucu

- Frédéric Bastiat: Fransız Devrimi ve Marjinalist Devrim Arasında / Thomas J. Dilorenzo

- Kültür Kıskacı / Mike Reid

- İmza Kampanyası - Anadolu'nun Diasporadaki Çocuklarına Geri Dönüşün Yolunu Beraber Açalım

- Yurda Geri Dönüşün Anlamı ve Hz. Muhammed'in Ermeni Ahitnamesi / Hasan Yücel Başdemir

- Serbest Otobanlar / Leigh Jenco

- Özgürlük Kahramanı Leonard Liggio / Atilla Yayla

 

Takdim

Liberal Düşünce’nin Bahar- 2015 sayısında hem entelektüel olayları hem de hiçbir zaman gündemden düşmeyen, düşmeyecek olan konuları ele alan önemli yazılar var.

Türkiye’nin güneyinde çeşitli çapta çatışmalar devam ediyor. Gelişmelere bağlı olarak sık sık Türkiye’nin ne yapacağı/yapması gerektiği tartışılıyor. Bu yüzden, liberal fikriyatta savaşa nasıl bakıldığını hatırlamamız yararlı olur. M. Rothbard’ın Bahadır Akın tarafından Türkçeye çevrilen “Adil Savaş” ma­kalesi tam da bunu yapıyor. Anarko kapitalist bir akademisyen düşünür olan Rothbard’ın bu yazısını, yine anarko kapitalizm üzerine bir yazı takip ediyor. Genç ve istikbal vaat eden akademisyenlerden Belgin Büyükbuğa, birkaç yazı olarak planladığı serinin ilk makalesinde piyasa anarşizmini tanıtıyor ve te­mel tezlerini açıklıyor. Belgin’in bunu takip edecek yazılarıyla mühim bir eserin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Türkiye’de İslamcılık tartışması zaman zaman alevlenen ve sönen, ama hiç bitmeyecek olan bir tartışma. Ancak, hem bu tartışmalarda hem de ge­nel olarak İslami çevrelerde, her şeyi İslam’ın gelmesiyle başlatan ve İslam toplumu öncesinde mesela Mekke’de hiçbir uygar beşeri kurum yokmuş gibi davranan bir yaklaşım ağır basıyor. Hakan Şahin, İslam öncesinin Mekke şeh­rinde sivil toplum müesseselerini ele alan yazısıyla adet

a bir ezber bozmaya yönelik ilk adımı atıyor. Hemen peşinden Can Ceylan’ın, Istanbul Network for Liberty’nin Mayıs ayında Fas’ta yapılan yıllık toplantısında sunduğu teb­liği geliyor. Can, bu sunuşunda İslam’ı sivil din olarak okumaya çalışıyor.

Muhterem Dilbirliği Alman Anayasası’nda din özgürlüğünün ve din eği­timinin izlerini sürüyor. Alman tarihi içinde yaşanan gelişme ve değişmeleri anlatıyor.

Yine genç akademisyenlerden Salih Zeki Haklı tek parti döneminde ya­yımlanmaya başlayan ve zaman zaman ismi de değişen bir akademik dergi­nin izini sürüyor. Yazı bizi Türkiye’nin fikir tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Başkanlık mı, parlamenter sistem mi? Bu konuda standart bir liberal yaklaşım olup olamayacağı-ki bana göre olamaz- Serdar Korucu tarafından, Liberte’nin yayımladığı Başkanlık Sistemi ( der. Murat Aktaş ve Bayram Coş­kun) üzerinden inceleniyor.

Bu sayıda Ünsal Çetin tarafından çevrilen bir dizi makaleyi yayımla­maya başlıyoruz. Bunlar sonra bir kitapta toplanacak. İlk yazı Thomas J. Dilorenzo’dan ve ünlü fikir insanı / ekonomi gazetecisi Frederic Bastiat hak­kında. Sonraki yazıda Mike Reid, Onur Hayırlı’nın çevirdiği “Kültür Kıskacı” adlı küçük makalesinde Hindistan’da kültür-devlet ilişkisini sorguluyor.

Ağırlıklı olarak LDT üyeleri tarafından geçtiğimiz aylarda Anadolu’dan sürülmüş veya ülkesini terk etmek zorunda kalmış kimselerin geri dönüşü için bir imza kampanyası yürütüldü. Hem bu kampanyanın topluma açıkla­nan metnini hem de Hasan Yücel Başdemir’in geri dönüşü anlamamızı ele alan yazısına birlikte yer veriyoruz. Başdemir bu meseleyi konuşmanın zor­luklarına işaret ediyor ve İslam Peygamberi’nin Ermeni Ahitnamesi’nden bil­giler aktarıyor. Mehmet Doğan’ın Leigh Jenco’dan yaptığı çevirinin konusu ise otobanlar. 

Son olarak Dergi’de bendenizin 14 ekim 2014’te vefat eden Leonard Liggio hakkında küçük bir yazısı var. Liggio hem bilge bir kişi hem uluslararası liberalizm aktivistiydi. Tüm dünyada pek çok önemli liberalin yetişmesine büyük katkılarda bulundu.

Liberal Düşünce Dergisi’nde editör değişikliği oldu. Bendeniz bu geçiş sayısının editörlüğünü üstlendim. Bundan sonraki sayılar değerli fikir arkadaşım, meslektaşım, iyi insan Prof. Dr. Bekir Berat Özipek’in editörlüğünde yayımlanacak. Bir önceki editörümüz Prof. Dr. Yusuf Şahin’e katkıları için teşekkür ediyor, yeni editörümüz Özipek’e başarılar diliyorum.

İyi okumalar

 

Prof. Dr. Atilla Yayla

Sayı Editörü

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı