Liberal
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 84

Online Satış

Abonelik

İçindekiler

Editörden

Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK’nın Dönüşümü - Yusuf Alabarda

15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak - Salih Zeki Haklı

Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz - Şeyma Akın

15 Temmuz ve Türkiye’nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme - Atilla Yayla

Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - H. Deniz Genç & Duygu Öztürk

Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme - Hakan Şahin

Politik Kapitalizm - Randall G. Holcombe

Frank A. Fetter: Unutulmuş Bir Dev - Jeffrey M. Herbener

 

Editörden

Gündem reformları somutlaştırmak olmalı

Son sayımızı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Anlamı” başlığıyla sizlerle buluşturmuştuk. Muhteşem bir özgürlük ve onur mücadelesi olan bu tarihi hadise üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Ama bununla eşzamanlı olarak, bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz türü bir kötü­lükle karşılaşmamak için ne yapmalı, nereden başlamalı sorusuna da cevap aramalıyız. Çünkü militarizme karşı verilen başarılı mücadeleye rağmen hâlâ ordunun geniş kapsamlı demokratik reformu gerçekleşmiş değil ve benzer gi­rişimlerin tekrar yaşanmaması için devletin sivil ve askerî kurumlarının nasıl bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini daha fazla konuşmamız gerek.

Bu çerçevede ilk yazımız, “Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsa­mında TSK’nın Dönüşümü” başlığıyla savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda’ya ait. Siviller ve askerler arasındaki tarihsel ilişkiden hareketle geçmişten günümüze güvenlik reformları hakkında bilgi veren Alabarda, 15 Temmuz sonrası askerî bürokraside gerçekleştirilen reformları inceliyor ve demokratik sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için askeriyenin sivil ikti­darın gözetim ve denetimine bağlı bulunmasının önemine işaret ediyor.

Salih Zeki Haklı ise “15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Vesayet Üze­rinden Anlamak” başlıklı yazısında 15 Temmuz sonrasında sivil bürokrasinin demokratik denetim ve gözetimini konu alıyor. Haklı, Tanzimat döneminden itibaren bürokrasinin cemaatçi bir iyi anlayışına benzer anlayış ekseninde ör­gütlendiğini ve bu haliyle kendisini sivil iktidar ve toplumun üzerinde gören bir zihniyet dünyasını ve kurumsallaşmayı yansıttığını ifade ediyor.

Şeyma Akın’ın “Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz” başlıklı yazısında da, 28 Şubat post-modern darbesinden sonra Batı medyasının 28 Şubat darbesini ve demokratik yollarla seçilen siyasî iktidara yönelik ithamları meşrulaştıran yayınları, bir hayli zengin örneklerle ortaya koyuluyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Batı medyasının Türkiye’deki demokratik siyasete vermekten imtina ettiği desteğin 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ilgili bu sayıdaki son yazı Atilla Yayla tara­fından kaleme alındı. Yayla, 15 Temmuz gecesi siyasî partilerin ve seçmenle­rinin gösterdikleri tepkiyi “15 Temmuz ve Türkiye’nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde inceliyor. Siyasal sistemin işleyişinde etkili olan unsurların siyasal kültürün nüvesini teşkil et­tiğini ifade eden Yayla, bu yazısında 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiselerin siyasal kültürümüzü nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.

Liberal Düşünce Dergisi her sayısında sığınmacılarla ilgili yazılara yer vermeye ve bu konuyla ilgili meselelerin tartışıldığı bir zemin olma çabasına devam ediyor. Bu sayımızda ise H. Deniz Genç ve Duygu Öztürk’ün Suriyeli sığınmacı kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çeken “Türkiye’deki Suriye­li Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yazısını yayınlıyoruz. Suriyeli sığınmacıların üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluş­tuğu göz önüne alındığında, Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarının sorunla­rın aslında büyük ölçüde kadınların yaşadıkları sorunlar olduğu anlaşılabilir. Sığınmacıların özgürlük, adalet ve huzur içinde yaşayabilmeleri için Liberal Düşünce’nin bundan sonraki sayılarında da sığınmacılarla ilgili çalışmaları, makale ve raporları yayınlamaya devam edeceğiz.

Bu sayının son üç yazısını ise iktisadî konulara ayırdık. Bunlardan ilki Ha­kan Şahin’in “Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı maka­lesi. Paranın ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki önemine ve onun hayatımızda nasıl farklı şekillerde yer edindiğine işaret eden Şahin, paranın özellikleri ve felsefesi hakkında oldukça farklı ve öğretici bir yazı kaleme almış.

Ünsal Çetin ise bu sayı için Jeffrey M. Herbener’in “Frank A. Fetter: Unu­tulmuş Bir Dev” başlıklı yazısını tercüme etti. Herbener’in makalesi, Avus­turya Okulu’nun önemli temsilcilerinden Frank Albert Fetter’in değer, ücret ve parayla ilgili görüşlerinin altını çiziyor. Sağlıklı ekonomik gelişme ve sos­yal ilişkilerin tesisi için refah devleti anlayışı yerine serbest piyasa ekonomi­sinin taşıdığı önemi vurguluyor.

Bu sayımızın son yazısı ise Randall G. Holcombe’ye ait. Atilla Yayla’nın tercüme ettiği ve siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin mahiyetini izah etmeye çalışan “Politik Kapitalizm” başlıklı yazıda, ekonomik gelişmeler ve siyasî karar alıcıların performansı ele alınıyor.

İyi okumalar.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı