Liberal
Liberal Düşünce Kongresi, 2-4 Kasım 2012, Ürgüp, Kapadokya
2012 Liberal Düşünce Kongresi
 
20. yılını kutlayan Liberal Düşünce Topluluğu’nun, 2-4 Kasım’da Ürgüp’te gerçekleştirdiği 2012 Liberal Düşünce Kongresi’nde ülkenin her tarafından 150’den fazla fikir insanı biraraya geldi.
1994’ten beri düzenlenen kongre, muhtelif alanlarda özgürlük fikrinin gelişmesine katkıda bulunan akademisyen, gazeteci, hukukçu, sosyal ve entelektüel girişimciler ile iş adamlarını buluşturuyor. Kongrede, katılımcılar genel anlamda kişisel özgürlükler, tercih hakkı, anayasal yönetim ve serbest piyasa ekonomisi üzerine fikir alışverişinde bulunma, tanışma, teorik ve pratik problemler ve çözümleri üzerine tartışma imkânı buluyor.
2012 Kongresinin “Liberalizm ve Demokrasi” başlıklı ilk oturumunda demokrasinin devletin genişlemesine mi sebep olduğu, özgürlükleri sınırlamak için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı; diğer yandan, demokrasinin otoriter rejimlerde özgürlükleri ne ölçüde desteklediği tartışılırken, anarko kapitalizme karşı minimal devletçiliğin (minarşizmin) özgürlükler açısından vadettikleri değerlendirildi.
“Yeniden Yönetim” başlıklı diğer oturumda konuşmacılar, popüler olarak tartışılan adem-i merkeziyetçilik meselesine farklı bir bakışla, adı yerel bile olsa serbest teşebbüsü ve diğer bireysel özgürlükleri sınırlama tehlikesini içeren daha çok yönetim taleplerine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin mevcut yapılanması incelenerek, uygulanabilecek farklı belediyecilik örnekleri ile idarî yerinden yönetim alternatifleri konuşuldu.
İnsan tabiatı ve serbest ticaret konulu oturumda bireysel çıkar, ticaret ve zenginlik kavramları etrafında Adam Smith’in çizgisi ile farklı teorik yaklaşımlar ve tarihî önyargılar tartışıldı. Serbest ticaretin benimsenmesi için tarihî olaylar üzerine polemik yapmak yerine kişinin serbestçe, dilediği gibi mübadelede bulunduktan sonra mevcut durumunda gerçekleşen iyileşmeden ve kişisel memnuniyet artışına vurgu yapmanın daha anlamlı olduğu ifade edildi.
“Liberaller ve muhafazakârlar” oturumu, Türkiye’de muhafazakâr bir siyasî partinin iktidarda olması dikkate alınarak, kongre katılımcıları tarafından epey ilgi çekti. Bu çerçevede, tarihî açıdan dünyada bu iki fikir geleneğinin birbiriyle ilişkisi, liberallerin muhafazakârlar üzerine etkisi ile muhafazakârların ve iktidar politikalarının özgürlükleri korumada ne kadar tutarlı olduğu tartışıldı.
Bir başka oturumda ise, İslam ve liberalizmin birbiriyle uyumu ve/veya ilişkisi farklı ekoller çerçevesinde öğreti, ilkeler, kurumlar ve kavramlar etrafında incelendi.
Bunlardan başka, Türkiye’de ve bölgesinde hürriyeti, adaleti ve barışı savunan entellektüel bir oluşum olarak Liberal Düşünce Topluluğu’nun 20 yılı değerlendirildi. İş yapma tarzı, ilkeleri yeniden hatırlanarak, önemli dönüm noktaları, temel ilgi alanları ve gelecekte ele alınması gereken çalışma alanları dile getirildi. Katılımcıların bir kısmının LDT’nin kişisel, entellektüel gelişimine olan katkısından bahsederek LDT’yle olan manevî bağını herkesle paylaşması, LDT’nin hem fikrî hem de duygusal bir ortaklık olduğunu ortaya koydu.
2012 Liberal Düşünce Kongresi, katılımcılarının bireysel ilgilerinin, meslekî, sosyal, kültürel, dinî, veya etnik geçmişlerinin, mensubiyetlerinin çeşitliliği gözönüne alındığında, iki gün boyunca fevkalâde zengin ve ilham verici fikir alış verişlerine evsahipliği yaptı. Kongre, farklılıklarımızla barış içinde birarada yaşamak için ümit verici ve bu yönde çalışmalarımızı motive edici oldu.
Katkılarından dolayı SMHO ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği’ne müteşekkiriz.
Ayrıntılı Program:

2012 Liberal Düşünce Kongresi
“Hangi Liberalizm?”

2 - 4 Kasım 2012
Dinler Otel, 
Ürgüp, Nevşehir, Kapadokya
2 Kasım, Cuma
Kayıt
Açış Kokteyli
Akşam Yemeği
3 Kasım, Cumartesi
Kayıt
Açış Konuşması: Doç. Dr. Bican Şahin, LDT Yönetim Kurulu Başkanı
I. Oturum: Liberalizm ve Demokrasi
Oturum Başkanı: Dr. Alim Yılmaz, Felsefeci
Konuşmacılar: 
 • Dr. Devrim Özkan, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi: Aristokratik Liberalizm’de Modern Devlet ve Demokratik Toplum
 • Dr. Ahmet Taner, Siyaset Bilimci: Çağdaş Liberalizmde Yeni Yol Ayrımı: Anarko kapitalist liberalizme karşı minimal devletçi liberalizm
 • Prof. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü: Liberalizm ve Demokrasi: Yeniden Düşünme İhtiyacı
Ara
II. Oturum: Yerinden Yönetim Tartışmaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Yurdusev, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Konuşmacılar:
 • Prof. Dr. Yusuf Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü:  Sınırlı Devlet ve Yerinden Yönetim
 • Doç. Dr. Ramazan Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Türkiye için Alternatif Yerinden Yönetim Modelleri 
Öğle Yemeği
III. Oturum: Serbest Ticaret, İnsan Doğası ve Liberalizm
Oturum Başkanı: Dr. Melih Yürüşen, Felsefeci
Konuşmacılar: 
 • Prof. Dr. Sabit Duman, İnönü Üniversitesi, Tarih Bölümü: Türkiye’de  Serbest Ticaretin İdeolojik Algısı
 • Doç. Dr. Metin Sarfati, Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü: Smith – Spinoza ve İktisat Teorisinin Kısa Bir Eleştirisi
Müzakereci: Buğra Kalkan, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, LDT Akademik Kurul Üyesi
Ara
IV. Oturum: LDT’nin 20. Yılı veTürkiye’de ve Dünya’da Liberalizme Katkısı
Genel Müzakere Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bican Şahin, LDT Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:
 • Prof. Dr. Atilla Yayla, LDT Kurucu Üyesi 
 • Özlem Çağlar Yılmaz, LDT Genel Koordinatörü 
İlk 20 Yılda Ne Yapıldı? Nasıl Bir Yol İzlendi?
Nasıl Olsa Daha İyi Olurdu?
Sonraki 20 Yılda Ne Yapılmalı?
Akşam Yemeği
4 Kasım, Pazar
V. Oturum: Liberaller ve Muhafazakârlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Çaha, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü
Konuşmacılar: 
 • Dr. Bengül Güngörmez, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü: Siyasi Hayatın Huzursuz Kuzenleri: Liberaller ve Muhafazakârlar
 • Yard. Doç. Dr. Hayrettin Özler, Dumlupınar Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü: Muhafazakârlık ve Liberteryenizm İlişkisi: Füzyon’a Hayır Simbiyoza Evet
 • Gülsen Kaya, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktor adayı: 
 • “Konservatif Liberalizm”:  Bir Türkiye İronisi
Ara
VI. Oturum: İslam ve Liberalizm
Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Bilal Sambur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Konuşmacılar: 
 • Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi: Liberalizmin Kalbine Yolculuk
 • Yard. Doç. Dr. Aytekin Özel, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: İslam-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme
 • Halil İbrahim Yenigün, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü: Güncel Demokratik Teori ve Çağdaş Liberal Müslüman Düşünürlerin Demokrasisi
Müzakereci: Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kapanış ve Öğle Yemeği 
Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı