Liberal
Liberal Düşünce Sayı 29, Kış 2003: Savaş, Hukuk ve İnsanlık

Liberal Düşünce Sayı 29:

Savaş, Hukuk ve İnsanlık

 


 

PDF olarak indirin.

Liberte'den Online Satış

Abonelik

 

İçindekiler:

Takdim

Savaş - Stephen Davies

Savaşa ve Barışa Dair - Mustafa Erdoğan

Konjonktür,Savaş ve Liberal İlkeler - Atilla Yayla

Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerinin  Hasta ve Yaralıların  Durumlarının İyileştirmesi Hakkında 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi - Hakan Taşdemir-Orhan Önder- İlker Yazır

Ulusal Bağımsızlık Hareketlerinin Güç Kullanmasının  Meşruluğu Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukuna Etkileri - Fatma Taşdemir

Yeni Savaş Hukuku Yüksel Teknoloji Dayalı ve Altyapısal Şiddeti Meşrulaştırmak - Thomas W. Smith

KomploTeorileri :İşte İnanmamızı İstedikleri Şey - The Economist

Anıların Aydınlığında Profesör Osman Okyar - Ahmed Güner Sayar

İki Liberal Görüş ve Kültürel Çeşitliliğin Sınırları - Erol Kuyurtar

Atina ,Isparta  ya da Liberal Cumhuriyetçilik - Sedat Yazıcı

Pragmatik Bir Dış Potika : Özal’ın Batıya Bakışı - Muhittin Ataman

Siyasal ve Temsil Adaleti Bakımından 3 Kasım Seçim Sonuçlarının Genel Bir değerlendirilmesi - Orhan Gökçe-Birol Akgün

Avrupa’da Hakimler  Var Mı? - Mustafa Erdoğan

Son Anayasa Değişiklerinin Işığında Yeni Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi - Mehmet Merdan Hekimoğlu

Murat Belge ile Mulakat - Emrah Akkurt

Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler - Fatih Yüksel

Türkiye’de Yükseköğretiminin Finansmanının Ekonomi Politiği - M. Hanifi Aslan

Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi - Haydar Akyazı-Adem Kalça

Güneydoğu Anadolu Projesi and the Imperatives of Regional Development - Joseph Yackley

Kitap Eleştiri ;Türkiye’nin Ortadoğu ile İlişkilerinde Kürt Sorunu ve İslam’ın Etkisi - Muhittin Ataman

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı