Liberal
Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum, Ömer Çaha

Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum, Ömer Çaha

Giriş  

“Sivil toplumun nasıl bir devlet yapısıyla birlikte mümkün olacağı” yönündeki soru sivil toplum tartışmalarıyla birlikte gündeme gelen  temel sorulardan birini oluşturmaktadır. Devletin sosyal, siyasal ve iktisadi yaşamın  genişçe bir cephesini toplumsal dinamiklere bıraktığı Batı Avrupa deneyimi ile, devletin  aynı konularda toplumsal inisiyatife yer bırakmadan   tüm inisiyatifleri kendi elinde topladığı Doğu Avrupa ülkelerinin  yaşadığı deneyimin karşılaştırılması,  “sivil toplum için  nasıl bir devlet” sorusunu aydınlatmada yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Bu karşılaştırma bir bakıma “liberal” değerlerle şekillenen dünya ile, “sosyalist” değerlerle şekillenen dünyanın sivil topluma ilişkin tutumunu anlamamıza da yardımcı olacaktır. Çalışma, bu bakımdan liberal değerlerin genel olarak hakim olduğu Batı Avrupa  ile, sosyalist değerlerin hakim olduğu Doğu Avrupa’yı karşılaştırmak suretiyle uygulamada  liberalizm ile sosyalizmin sivil topluma ilişkin tutumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Makaleyi Pdf olarak görüntüleyin

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı