Liberal
Liberalizm: Kavramlar Ve Türkiye 6–8 Aralık 1996, Kayseri

Liberalizm: Kavramlar Ve Türkiye


6–8 Aralık 1996, Kayseri

6 Aralık 1996, Cuma

Açış Konuşmaları

 • Mustafa Erdoğan-LDT
 • Wilhelm Hummen-FNF
 • Ömer Çaha, Liberalizme Giriş: Felsefi-Ahlaki Temelleri

7 Aralık 1996, Cumartesi

 • Melih Yürüşen, Liberal Siyasi Proje, Çeşitlilik, Çokkültürlülük
 • Ramazan Aktaş, Piyasa Ekonomisi Nedir?
 • Cüneyt Ülsever 
 • Levent Korkut, Özgürlük, Adalet Ve Refah Devleti
 • Mustafa Erdoğan
 • Bekir Özipek, Muhafazakârlık
 • Ahmet Arslan, İslam Ve İnsan Hakları
 • Hayri Kırbaşoğlu

8 Aralık 1996, Pazar

 • İhsan Dağı, Dış Politika, Barış, Liberalizm
 • Kazım Berzeg, Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi
 • Mehmet Seyitdanlıoğlu
 • Mustafa Erdoğan
 • Levent Korkut

Friedrich Naumann Vakfı Katkılarıyla

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı