Liberal
Mülkiyet Hakları, Fuat Oğuz

Mülkiyet Hakları, Fuat Oğuz

İçindekiler:

I.Bölüm

Mülkiyet Hakları Teorisi

1. Ekonomik Yaklaşım Üzerine

2. Mülkiyet Haklarının Tanımı ve İlgili Problemler

3. Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Gelişme

4. Mülkiyet Hakları, Ekonomik Faaliyet ve İşlem Maliyetleri

5. Malların Ortak Sahipliği

6. Birey ve Organizasyon

7. Hakların Kısıtlanması ve Bireysel Çıkarlar

8. Mülkiyet Hakları Teorisi ve Neo-Klasik Model

9. Mülkiyet Hakları Teorisi ve Alternatif Yaklaşımlar

10. Yeni Mülkiyet Hakları Teorisi Üzerine

II.Bölüm

Coase Teorisi ve Eleştirisi

1. Coase Teorisi

2. Coase Teorisiyle İlgili Ampirik Çalışmalar

3. Coase ve Hukukun Ekonomik Analizi

4. Özet ve Değerlendirme

III.Bölüm

Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik

1. Piyasa Süreci ve Avusturya İktisadı

2. Bilgi Problemi ve Keşif Süreci

3. Piyasa Süreci ve Girişimcilik Üzerine

4. Mülkiyet Hakları ve Piyasa Süreci

IV.Bölüm

Özel Mülkiyetin Ekonomik Saikleri

1. Özel Mülkiyete Geçiş

2. Ortak Mülkiyet

3. Kamu Alanında Ortak Mülkiyet

V.Bölüm

Mülkiyet Hakları ve Fiyat Kontrolleri

1. Fiyat Kontrollerinin Doğası

2. Bekle-Al Modeli ve Fiyat Kontrolleri

3. Mülkiyet Hakları ve Asgari Ücret

4. Kira Kontrolleri

5. İkinci El Piyasalar ve Karaborsa

6. Fiyat Kontrollerinin Sonuçları

7. Fiyat Kontrolleri ve Bilgi Problemi

VI.Bölüm

Mülkiyet Hakları ve Firma Teorisi

1. Neo-Klasik Firma Teorisinin Eleştirisi

2. Coase, Firma ve Piyasa

3. Mülkiyet Hakları ve Asil-Vekil Problemleri

4. Faktörlerin Bölünmüş Sahipliği

5. Organizasyonların İç Yapısı

6. Sahiplik ve Kontrolün Ayrılması

7. Mülkiyet Hakları ve Tekel

VII.Bölüm

Mülkiyet Hakları ve Devlet

1. Bireysel Koruma ve Devlet Koruması

2. Mülkiyet Hakları ve Regülasyon

3. Kamu Mülkiyeti ve Sahiplik

4. Bürokrasi, Karaborsa ve Yozlaşma

VIII.Bölüm

Rant-Arama, Mülkiyet Hakları ve Bürokrasi

1. Rant-Arama ve Rekabet

2. Rant-Aramanın Maliyetleri

3. Rant-Arama ve Mülkiyet Hakları

4. Siyaset Piyasası

5. Girişmcilik, Rant-Arama ve Siyaset Piyasası

IX.Bölüm

Özel Mülkiyet ve Sözleşmelerin Etkinliği

1. Model

2. Asil-Vekil Modeli ve Sözleşme Tercihi

3. Alternatif Sözleşme Türleri Üzerine Bir Tartışma

4. Ortaklık Sözleşmelerinin Geleceği

X.Bölüm

Mülkiyet Haklarının Devri ve Kölelik

1. İşlem Maliyetleri ve Kölelerin Bireyselliği

2. Köleliğin Sona Ermesi

 

Roma Yayınları

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı